نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبونمان بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 261-288]
 • آثار بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقۀ رجعیه [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 157-184]
 • آثار شرایط و آثار انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید در فقه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 35-64]
 • آثار فقهی حکم ازدواج پدر و پسر زانی با زانیه از نگاه مذاهب خمسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • آرای اهل سنت نقد و بررسی اجمالی دلایل تحریم شبیه‌سازی از منظر عالمان اهل سنت [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 143-172]
 • آزادی ایقاعات بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 49-72]
 • آزادی قراردادها بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 49-72]
 • آزمایش پزشکی مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 3-34]
 • آسیب‌دیده جایگاه قاعدۀ «تحذیر» در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 189-212]
 • آسیب‌های همسایگی مسئولیت مدنی ناشی از آسیب‌های همسایگی در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و مصر [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 23-52]
 • آلات موسیقی پژوهشی در مبانی فقهی موسیقی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 33-64]
 • آپارتمان تأثیر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر قراردادهای پیش فروش از منظر فقهی- حقوقی و قانون پیش فروش ساختمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • آیة 228 سورة بقره تحلیل تفسیری و فقهی آیة (ولهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف وللرجال علیهنّ درجه) [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 1-18]

ا

 • اباحه قلمرو فقه و ماهیّت اِباحه، جستاری در قاعده ی «عدم خلوّ الواقعة عن الحکم» [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 53-76]
 • اباحه در تصرف بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای ماذون [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 215-238]
 • ابزار مشتقه امکان‌سنجی فقهی ماهیت قرارداد سی‌اف‌دی کالا [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 145-172]
 • ابزار گزیر حل و فصل مالی بانکها و موسسات اعتباریِ متوقف «با نگاهی به طرح جامع بانکداری» [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 51-80]
 • ابن ادریس دلیل عقل در سیرة فقهی ابن ادریس [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 123-150]
 • اتحاد جنس عوضین تأملی بر انگاره فقیهان در باب اشتراط «اتحاد جنس» در تحقق ربای معاملی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 77-100]
 • اتلاف بازپژوهی قاعدۀ تسبیب و نقد قوانین آن [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 125-146]
 • اثبات دعوا نقدی فقهی به رویکرد قانون مجازات اسلامی پیرامون آثار اقرار ورشکسته در ضمانت اجراهای مالی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اثر عقد شرط خلاف مقتضای ذات عقد [(مقالات آماده انتشار)]
 • اثر قهقرایی بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 95-112]
 • اثم پژوهشی در دلالت عبارت قرآنی لَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 3-30]
 • اجاره بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 261-288]
 • اجاره امکان‌سنجی فقهی ماهیت قرارداد سی‌اف‌دی کالا [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 145-172]
 • اجاره اشخاص اجاره معاطاتی از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 113-138]
 • اجاره اشیاء اجاره معاطاتی از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 113-138]
 • اجاره سهام اجاره سهام در بازار سرمایه و تحلیل آن بر مبنای ماهیت سهام از منظر فقه و حقوق [(مقالات آماده انتشار)]
 • اجازه وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن (مطالعة فقهی ـ حقوقی) [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 49-64]
 • اجازه نقد و تحلیل قول مشهور و قانون مدنی در بیع فضولی مبتنی بر قاعده «العقود تابعة للقصود [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 191-214]
 • اجبار اجــبار اعــتباری در شرط ترک فعل حقوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اجتهاد گزارة کلامی تأثیرگذار در اجتهاد (جامعیت شریعت) [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 119-142]
 • اجتهاد زمان و مکان و نقش آنها در اجتهاد [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 13-32]
 • اجتهاد معاصر انسداد و انفتاح باب اجتهاد در اندیشه‌های فقهی اهل سنت [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 119-150]
 • اجرای اجباری بررسی اقسام شرط و آثار آن (با تکیه بر نقض تعهد) [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 25-54]
 • اجرای تعهد اجرای زودهنگام تعهدات در فقه و حقوق ایران [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 147-170]
 • اجرای زودهنگام اجرای زودهنگام تعهدات در فقه و حقوق ایران [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 147-170]
 • اجرای قطعی تحلیل فقهی و حقوقی تسریع در اجرای حکم مدنی با تاکید بر اجرای موقت [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 23-50]
 • اجرای موقت تحلیل فقهی و حقوقی تسریع در اجرای حکم مدنی با تاکید بر اجرای موقت [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 23-50]
 • اجرای نیابتی بررسی اقسام شرط و آثار آن (با تکیه بر نقض تعهد) [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 25-54]
 • اجماع بازخوانی فقهی ـ حقوقی شرکت‌های اعمال، مفاوضه و وجوه [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 97-118]
 • احترام ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 297-328]
 • احترام تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 275-302]
 • احترام جان کافر حرمت جان کافر بی‌طرف با تأکید بر آیات قرآن [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 167-190]
 • احتلام بررسی چالش‌های وارد به قول مشهور در سن بلوغ و تقویت نگاه کیفی و عقلایی به ادله سن بلوغ [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 313-342]
 • احتکار فقه مدنی در نهج البلاغه [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 27-48]
 • احتیاط مسئولیت مدنی بیماران مبتلا به بیماری‌های واگیردار [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 31-50]
 • احسان تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 275-302]
 • احکام بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقۀ رجعیه [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 157-184]
 • احکام زیربنائی شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 313-340]
 • احکام شرعی حقیقت و گسترة حکم حکومتی و نقش آن در حل مسائل نوپیدای جامعه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 163-190]
 • احکام مصرّح احکام فقهی، هم‌سویی با عرف زمان یا فرا زمانی [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 171-188]
 • احیا بررسی و نقد نظریة شخصی انگاری تملک انفال و اموال عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اخباری تعامل فریقین در گسترة دانش اصول [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 61-76]
 • اخباری آثار مثبت و منفی حرکت اخباریان [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 85-104]
 • اخباری‌گری آثار مثبت و منفی حرکت اخباریان [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 85-104]
 • اختبار نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 163-184]
 • اختیار بطلان عقد مکره و نقد نظریۀ عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 83-102]
 • اخذ به شفعه تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 3-22]
 • اخلاق حسنه واکاوی شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه(مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان وآمریکا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اداره عقد بررسی مبانی و احکام معامله مال غیر در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 109-136]
 • ادای شهادت ادای شهادت در فقه و حقوق (ایران و چند کشور غربی و عربی [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 139-158]
 • ادغام شرکت‌ها ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجاری «مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر» [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 3-32]
 • ادله تبعض در تقلید؛ عزیمتی رخصت‌نما [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 123-144]
 • ادله زمان و مکان و نقش آنها در اجتهاد [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 13-32]
 • ادله قرآنی ادلۀ قرآنی ممنوعیت قضاوت زن از دیدگاه مذاهب خمسه و نقد آن [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 117-138]
 • اذن بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمان مرتهن [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 151-168]
 • اذن وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن (مطالعة فقهی ـ حقوقی) [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 49-64]
 • اذن بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای ماذون [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 215-238]
 • اذن محض بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای ماذون [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 215-238]
 • ارادة باطنی نقش اعلان اراده در انشای ایقاعات [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 147-162]
 • ارادة ظاهری نقش اعلان اراده در انشای ایقاعات [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 147-162]
 • اراده حاکمیت ارادۀ ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 3-30]
 • اراده بازپژوهشی فقهی ـ حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 27-52]
 • اراده بررسی فقهی- حقوقی نقش اراده در توافقات ابوین بر مسئلة حضانت [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 289-312]
 • اراده ابهام زدایی از مفهوم و کاربرد شرع در دادرسی مدنی و داوری [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 297-320]
 • اراده تام امکان سنجی مسئول دانستن بیت‌المال در پرداخت خسارات جسمی وارده از ناحیه افراد فاقد قصد فعل [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارادۀ باطنی حاکمیت ارادۀ ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 3-30]
 • ارادۀ طرفین جریان خیارات در اقاله [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 3-18]
 • ارادۀ ظاهری حاکمیت ارادۀ ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 3-30]
 • ارتباطات بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 261-288]
 • ارتداد بررسی فقهی - حقوقی تاثیر ارتداد بر مهریه زوجه [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 267-290]
 • ارث بررسی و نقد فقهی ـ حقوقی ارث زن در طلاق مریض [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 163-180]
 • ارث واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی در احادیث و فقه امامیه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 65-94]
 • ارث «تحلیل فقهی وضعیّت تملّک موصی به در اثر قتل موصی توسّط موصی له» [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزش افزوده عدالت‌سنجی «شغل خانه‌داری» زنان خانه‌دار [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 159-184]
 • ارزش زمانی بررسی فقهی –حقوقی نظریه ارزش زمانی پول و گستره کارکرد آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزیابی سندی روایات شیوه‌های احراز وثاقت راویان [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 77-96]
 • ازدواج حکمت تشریع عدّه، اقسام و احکام مترتّب بر آن [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 73-88]
 • ازدواج مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 3-34]
 • ازدواج واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی در احادیث و فقه امامیه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 65-94]
 • ازدواج گستره مدّت در ازدواج موقّت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ازدواج موقت بررسی مستندات قرآنی ـ روایی فریقین در حکم ازدواج موقت و پیامدهای آن [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 65-88]
 • ازدواج موقّت مهر شناور در آینه فقه امامیه و حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسباب تحریم ماهیت لعان و اثر تحریم ابدی نکاح از منظر فقه فریقین [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 185-204]
 • استدلال قضایی نقش منطق در تفسیر قرارداد [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 241-266]
 • استدلال منطقی نقش منطق در تفسیر قرارداد [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 241-266]
 • استرداد عین تلف حکمی مال مغصوب فروخته شده به خریدار با حسن نیت در ترازوی نقد فقهی (نقد طرح اصلاح ماده 323 قانون مدنی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • استرداد مبیع خیار تفلیس و مقایسۀ آن با شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 75-98]
 • استصناع بررسی رَوایی قبض در معاملات آتی بورس [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 49-74]
 • استعفا کناره‌گیری حاکم در حقوق عمومی اسلام؛ پی‌جویی امکان، الزامات و اقتضائات [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 239-260]
 • استقراء جایگاه استقراء در استنباط حکم شرعی و قاعدۀ حقوقی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 69-96]
 • استقرار مهر تحلیل وضعیت مهر در صورت شرط عدم دخول [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 3-22]
 • استلزامات عقلی حکومت نبوی ماموریتی الهی یا ضرورتی عقلی یا سیاسی؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • استناد به مالک بررسی مبانی و احکام معامله مال غیر در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 109-136]
 • استناد عرفی ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 297-328]
 • استنباط حکم شرعی کلی جایگاه استقراء در استنباط حکم شرعی و قاعدۀ حقوقی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 69-96]
 • اسحاق بن یعقوب بررسی دلالی توقیع «أمّا الحوادث الواقعی ...» [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 105-130]
 • اسلام بررسی قاعدة جَبّ (الإسلام یجبّ ما قبله و التوبی تجبّ ما قبلها [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 143-168]
 • اسناد اعتبارسنجی اماره کارت خودرو در اثبات مالکیت (تحلیل فقهی و حقوقی درباره تعارض امارات و دلایل در مالکیت خودرو [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 347-370]
 • اشتباه حاکمیت ارادۀ ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 3-30]
 • اشتراک تلفن بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 261-288]
 • اشتغال بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 51-82]
 • اشتغال عدالت‌سنجی «شغل خانه‌داری» زنان خانه‌دار [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 159-184]
 • اشخاص غیر بیمار تعهد اطلاع‌رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیمار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 3-38]
 • اصالة الصحه نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 163-184]
 • اصل قیاس مستنبط العله در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 19-38]
 • اصل آزادی اراده تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 167-190]
 • اصل آزادی قراردادها تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 167-190]
 • اصل اباحه بازار مسلمانان و حلیت و طهارت کالای عرضه‌شده در آن [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 39-60]
 • اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شرکا اعمال قواعد سنتی مسئولیت مدنی غیر قراردادی بر مسئولیت شرکت هلدینگ در قبال اقدامات شرکت‌های تابعه [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 179-211]
 • اصل اولیه تقاص [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 187-216]
 • اصل تناظر تحلیل فقهی و حقوقی جایگاه «توصیف» امر موضوعی در دادرسی مدنی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 127-150]
 • اصل حاکمیت اراده تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 167-190]
 • اصل حاکمیت اراده تحلیل فقهی ـ حقوقی قرارداد بیع متقابل [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 89-114]
 • اصل لزوم بررسی جریان احکام فضولی در عقود عهدی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 203-230]
 • اصول عملیه دلیل عقل در سیرة فقهی ابن ادریس [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 123-150]
 • اصول فقه نسبت و رابطة دانش فقه و علم حقوق در نظام حقوقی ایران [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 3-20]
 • اصولی تعامل فریقین در گسترة دانش اصول [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 61-76]
 • اصولی آثار مثبت و منفی حرکت اخباریان [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 85-104]
 • اصولیان آثار مثبت و منفی حرکت اخباریان [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 85-104]
 • اضرار به نفس امداد و نجات در موقعیت پرمخاطره با تأکید بر بیماریهای واگیردار، از منظر فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • اضطرار بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 3-32]
 • اضطرار اجتماعی بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 3-32]
 • اضطرار فردی بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 3-32]
 • اطاعت از والدین تحلیل و نقد فقهی ـ حقوقی ماده 1177 قانون مدنی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 231-252]
 • اطلاعات مصرفی مسئولیت کالای فاقد اطلاعات مصرفی در فقه امامیه و حقوق ایران (با رویکردی به قواعد فقهی) [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 209-240]
 • اعانه بر اثم واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار در فقه امامیه [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 79-102]
 • اعتبار تاملی در حکم فقهی خلق پول [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتبار عقلایی اعتبارات عقلایی در تحلیل مبنای شخصیت حقوقی [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 61-90]
 • اعتبار عقلایی بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 79-106]
 • اعتبار فقهی و حقوقی بررسی فقهی –حقوقی نظریه ارزش زمانی پول و گستره کارکرد آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتباری اجــبار اعــتباری در شرط ترک فعل حقوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتزال حرمت جان کافر بی‌طرف با تأکید بر آیات قرآن [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 167-190]
 • اعراض نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعدة تقادم در امور مدنی [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 121-146]
 • اعلان نقش اعلان اراده در انشای ایقاعات [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 147-162]
 • اعمال حق تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 275-302]
 • افراز ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 3-30]
 • اقاله جریان خیارات در اقاله [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 3-18]
 • اقتصاد اسلامی چالشهای فرا روی مبانی تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقتضای عقد نکاح تحلیل وضعیت مهر در صورت شرط عدم دخول [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 3-22]
 • اقدام تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 275-302]
 • اقرار فقه مدنی در نهج البلاغه [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 27-48]
 • اقرار ورشکسته نقدی فقهی به رویکرد قانون مجازات اسلامی پیرامون آثار اقرار ورشکسته در ضمانت اجراهای مالی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقطاع چالشهای فرا روی مبانی تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • التزام بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 129-156]
 • الزام به کفیل ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تأمین در فرض وجود بینّه [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 103-128]
 • العقود تابعة للقصود نقد و تحلیل قول مشهور و قانون مدنی در بیع فضولی مبتنی بر قاعده «العقود تابعة للقصود [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 191-214]
 • العلماء باللّٰه حدیث مجاری‌الامور و دلالت آن بر ولایت فقیه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 157-176]
 • امارة تعبّدی نگاه فقه تطبیقی به سنّ بلوغ؛ امارة تعبدی یا نشانة طبیعی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 159-186]
 • اماره تصرف اعتبارسنجی اماره کارت خودرو در اثبات مالکیت (تحلیل فقهی و حقوقی درباره تعارض امارات و دلایل در مالکیت خودرو [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 347-370]
 • امام خمینی پژوهشی در حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم؛ با محوریت کتاب‌البیع امام خمینی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 61-82]
 • امانت بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمان مرتهن [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 151-168]
 • امانی بودن مسئولیت مدنی گیرندۀ مالِ در معرض فروش [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 139-162]
 • امتناع مطالعه تطبیقی امتناع از پذیرش حق در حقوق ایران، فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 191-220]
 • امتناع از شهادت ادای شهادت در فقه و حقوق (ایران و چند کشور غربی و عربی [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 139-158]
 • امداد امداد و نجات در موقعیت پرمخاطره با تأکید بر بیماریهای واگیردار، از منظر فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • امر حکمی تحلیل فقهی و حقوقی جایگاه «توصیف» امر موضوعی در دادرسی مدنی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 127-150]
 • امر موضوعی تحلیل فقهی و حقوقی جایگاه «توصیف» امر موضوعی در دادرسی مدنی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 127-150]
 • امضا تبیین حکم امضایی و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 131-156]
 • امنیت جانی کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 151-170]
 • اموال عمومی بررسی و نقد نظریة شخصی انگاری تملک انفال و اموال عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اموال منقول و غیر منقول بازپژوهشی نقش قبض در وضعیت رهن؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 99-122]
 • امور حسبی مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 173-202]
 • امور حسبیه تزاحم ولایت فقیهان [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 89-116]
 • امین عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 185-200]
 • امین مقصر عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 185-200]
 • انتشار حرمت حکم ازدواج پدر و پسر زانی با زانیه از نگاه مذاهب خمسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتفاع از موقوفه بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از منافع موقوفه [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 3-22]
 • انتفای خیار امکان‌سنجی حقوقی سقوط خیار غبن با پرداخت تفاوت قیمت [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 59-78]
 • انتقال حقوق و تعهدات انتقال حقوق و تعهدات قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 169-198]
 • انتقال دین واکاوی چگونگی انعقاد حواله (با رویکرد نقد مادۀ 725 قانون مدنی) [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 163-188]
 • انتقال دین انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 3-24]
 • انتقال دین طرفین حواله و لزوم رضایت محال‌علیه؛ تمهید نظریه عمومیِ انتقال دین و طلب در فقه امامیه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتقال طلب ماهیت‌شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 173-196]
 • انتقال طلب انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 3-24]
 • انتقال طلب طرفین حواله و لزوم رضایت محال‌علیه؛ تمهید نظریه عمومیِ انتقال دین و طلب در فقه امامیه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتقال قرارداد اجاره شرایط و آثار انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید در فقه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 35-64]
 • انتقال قراردادی انتقال حقوق و تعهدات قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 169-198]
 • انتقال قراردادی انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 3-24]
 • انتقال قهری انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 3-24]
 • انتقال مالکیت بررسی تطبیقی کلّی در ذمّه و عین معیّن در فقه و حقوق [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 123-154]
 • انحلال مبانی فقهی ـ حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 91-118]
 • انحلال بررسی تطبیقی شرط فاسخ از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 105-130]
 • انحلال قرارداد تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه (با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت و حقوق غربی) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 23-46]
 • انحلال نکاح بررسی فقهی - حقوقی تاثیر ارتداد بر مهریه زوجه [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 267-290]
 • انسداد انسداد و انفتاح باب اجتهاد در اندیشه‌های فقهی اهل سنت [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 119-150]
 • انشا نقش اعلان اراده در انشای ایقاعات [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 147-162]
 • انشاء نظریۀ واقعۀ حقوقی بودن ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 119-138]
 • انعقاد عقد بررسی انتقادی تعاریف عقد در فقه امامیه و ارائة نظریة تفاوت بنیادین «ماهیت عقد» با «انعقاد عقد» [(مقالات آماده انتشار)]
 • انفال بررسی فقهی ـ حقوقی مراتع و جنگلهای واقع در موقوفات [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 55-75]
 • انفال بررسی و نقد نظریة شخصی انگاری تملک انفال و اموال عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • انفال بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و امریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • انفتاح انسداد و انفتاح باب اجتهاد در اندیشه‌های فقهی اهل سنت [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 119-150]
 • انفساخ نکاح بررسی فقهی - حقوقی تاثیر ارتداد بر مهریه زوجه [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 267-290]
 • انقلاب عقد بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 117-146]
 • اهداف نسبت و رابطة دانش فقه و علم حقوق در نظام حقوقی ایران [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 3-20]
 • اهل کتاب تأملی بر دلایل ممنوعیت سکونت اهل کتاب در مکه [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 291-312]
 • اهلیت مبانی تداوم شخصیت حقوقی انسان پس از مرگ در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 47-68]
 • اهلیت استیفا اهلیت استیفای محجوران در قانون مدنی [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 95-120]
 • اوراق اجاره اجاره سهام در بازار سرمایه و تحلیل آن بر مبنای ماهیت سهام از منظر فقه و حقوق [(مقالات آماده انتشار)]
 • اوراق بهادار تأملی فقهی و حقوقی در عین‌انگاری سهام شرکت‌های تجاری [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 31-60]
 • اوصاف مبیع نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 163-184]
 • اولویت نمونه‌هایی از کاربرد قیاس در آثار فقهی شیخ طوسی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 139-162]
 • اَعمال حقوقی اهلیت استیفای محجوران در قانون مدنی [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 95-120]
 • اکراه بطلان عقد مکره و نقد نظریۀ عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 83-102]
 • اکراه نقدی بر نظریة کاشفیت رضای متأخر مکرَه [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 3-26]
 • اکل مال به باطل بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیۀ تجارت [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 3-26]
 • اکل مال به باطل بررسی و نقد دلایل حکم بطلان معامله مشروط به عمل حرام (با تکیه به دلیل حرمت اکل مال به باطل) [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 101-128]
 • اکل مال به باطل تاملی در حکم فقهی خلق پول [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایجاب ماهیت ایجاب [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 31-58]
 • ایجاب ساده ماهیت ایجاب [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 31-58]
 • ایجاب ملزم ماهیت ایجاب [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 31-58]
 • ایجاب و قبول واکاوی چگونگی انعقاد حواله (با رویکرد نقد مادۀ 725 قانون مدنی) [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 163-188]
 • ایجاب و قبول پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 107-122]
 • ایجاد حق بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای ماذون [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 215-238]
 • ایذاء تحلیل و نقد فقهی ـ حقوقی ماده 1177 قانون مدنی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 231-252]
 • ایرادات بررسی ایرادات وارد بر قاعدۀ انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 75-100]
 • ایفاء تعهد انحلال قرارداد به واسطه ناممکن شدن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به نحو غیر قابل انتساب به متعهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایقاع بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 49-72]
 • ایقاع وقف مصداق بارز ایقاع مملّک [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 101-122]
 • ایقاع نقش اعلان اراده در انشای ایقاعات [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 147-162]
 • ایقاع لازم. مقدمه ماهیت ایجاب [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 31-58]
 • ایقاع مشروط تحلیل حقوقی اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 31-58]
 • ایقاع مملّک وقف مصداق بارز ایقاع مملّک [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 101-122]
 • ایقاعات بازپژوهی ادلۀ عدم جواز دخول خیار شرط در ایقاعات [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 29-52]

ب

 • بازار بورس بررسی رَوایی قبض در معاملات آتی بورس [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 49-74]
 • بازار مسلمانان بازار مسلمانان و حلیت و طهارت کالای عرضه‌شده در آن [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 39-60]
 • بازتوصیف تحلیل فقهی و حقوقی جایگاه «توصیف» امر موضوعی در دادرسی مدنی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 127-150]
 • بازگشت موقوفه تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 139-162]
 • باطل بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 129-156]
 • باطل واکاوی شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه(مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان وآمریکا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • باطل عرفی بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیۀ تجارت [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 3-26]
 • بافت‌گرایی رویکردهای تفسیر قرارداد: بافت‌گرایی و متن‌گرایی، با تأکید بر قصد طرفین [(مقالات آماده انتشار)]
 • بانک؛پول توافقات قراردادی در عملیات بانکی بدون ربا با توجه به نظریه ضمان پول(اصلاحی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • باواسطه جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 103-126]
 • بدل‌سازی انسانی بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل‌سازی انسانی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 103-126]
 • برابری حقوق زن و مرد تحلیل تفسیری و فقهی آیة (ولهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف وللرجال علیهنّ درجه) [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 1-18]
 • بطلان بطلان عقد مکره و نقد نظریۀ عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 83-102]
 • بطلان نقدی بر مقالۀ «بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 79-110]
 • بطلان حاکمیت ارادۀ ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 3-30]
 • بطلان تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 3-22]
 • بطلان نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 53-78]
 • بطلان پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی) [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 237-264]
 • بطلان بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 95-112]
 • بطلان تأملی در خیار تأخیر ثمن [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 253-274]
 • بطلان شرط و عقد تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 23-48]
 • بطلان نکاح بازپژوهی در حکم فقهی «شرط عدم مهر» در نکاح [(مقالات آماده انتشار)]
 • بقای خیار امکان‌سنجی حقوقی سقوط خیار غبن با پرداخت تفاوت قیمت [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 59-78]
 • بلند گستره مدّت در ازدواج موقّت [(مقالات آماده انتشار)]
 • بلوغ بررسی چالش‌های وارد به قول مشهور در سن بلوغ و تقویت نگاه کیفی و عقلایی به ادله سن بلوغ [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 313-342]
 • بنای عقلا تبیین حکم امضایی و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 131-156]
 • بنای عقلا حکم حکومتی و مبانی استنباط آن [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 45-72]
 • بهای شرط روش تعیین بهای شرط [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 117-136]
 • بیت المال امکان سنجی مسئول دانستن بیت‌المال در پرداخت خسارات جسمی وارده از ناحیه افراد فاقد قصد فعل [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیضة الاسلام استناد به دفاع ضرورت به‌عنوان عامل رافع مسئولیت بین‌المللی دولت در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل با بررسی موردی سپر انسانی (تترس) [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 127-156]
 • بیع نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 163-184]
 • بیع تأملی در خیار تأخیر ثمن [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 253-274]
 • بیع پژوهشی در حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم؛ با محوریت کتاب‌البیع امام خمینی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 61-82]
 • بیع بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 261-288]
 • بیع فضولی بازپژوهشی فقهی ـ حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 27-52]
 • بیع فضولی نقد و تحلیل قول مشهور و قانون مدنی در بیع فضولی مبتنی بر قاعده «العقود تابعة للقصود [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 191-214]
 • بیع متقابل تحلیل فقهی ـ حقوقی قرارداد بیع متقابل [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 89-114]
 • بیع مجهول پژوهشی در حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم؛ با محوریت کتاب‌البیع امام خمینی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 61-82]
 • بیع معلوم پژوهشی در حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم؛ با محوریت کتاب‌البیع امام خمینی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 61-82]
 • بیع مکره بازپژوهشی فقهی ـ حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 27-52]
 • بیع میته رویکرد فقه امامیه دربارۀ بیع میته به مستحلّین [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 133-158]
 • بیمار مسئولیت مدنی بیماران مبتلا به بیماری‌های واگیردار [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 31-50]
 • بیمار تعهد اطلاع‌رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیمار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 3-38]
 • بیماری خطرناک مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 3-34]
 • بیماری مسری مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 3-34]
 • بیماری واگیردار مسئولیت مدنی بیماران مبتلا به بیماری‌های واگیردار [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 31-50]
 • بیماری واگیردار امداد و نجات در موقعیت پرمخاطره با تأکید بر بیماریهای واگیردار، از منظر فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیّنه نقد و بررسی فقهی ادلّۀ اعتبار کتابت دِین [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 177-198]

پ

 • پادگان‌های نظامی بررسی قواعد تسلیط و لاضرر در تعامل پادگان‌های نظامی با املاک مجاور [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 213-240]
 • پدر بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 177-202]
 • پذیرش حق مطالعه تطبیقی امتناع از پذیرش حق در حقوق ایران، فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 191-220]
 • پذیره بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی حق پذیره (حق تقدیمی) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 159-180]
 • پرداختهای مالی تحلیل فقهی گزارة حدیثی «لیس فی المال حقّ سوی الزکاه [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 173-192]
 • پردازنده تعهدات پردازش کننده ی داده شخصی در اتحادیه اروپا و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • پزشک تعهد اطلاع‌رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیمار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 3-38]
 • پول بررسی فقهی –حقوقی نظریه ارزش زمانی پول و گستره کارکرد آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیامدهای مثبت و منفی بررسی مستندات قرآنی ـ روایی فریقین در حکم ازدواج موقت و پیامدهای آن [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 65-88]
 • پیش فروش تأثیر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر قراردادهای پیش فروش از منظر فقهی- حقوقی و قانون پیش فروش ساختمان [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تأخیر ثمن تأملی در خیار تأخیر ثمن [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 253-274]
 • تأسیس تبیین حکم امضایی و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 131-156]
 • تئوری موازنه تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 33-60]
 • تبدیل تعهد ماهیت‌شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 173-196]
 • تبدیل تعهد طرفین حواله و لزوم رضایت محال‌علیه؛ تمهید نظریه عمومیِ انتقال دین و طلب در فقه امامیه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبدیل شرکت‌ها ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجاری «مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر» [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 3-32]
 • تبعض تبعض در تقلید؛ عزیمتی رخصت‌نما [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 123-144]
 • تبعض صفقه مبانی فقهی ـ حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 91-118]
 • تبلیغات تبلیغات خلاف واقع در فقه امامیه و حقوق ایران؛ مسئولیت ها و راهکارها [(مقالات آماده انتشار)]
 • تترس استناد به دفاع ضرورت به‌عنوان عامل رافع مسئولیت بین‌المللی دولت در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل با بررسی موردی سپر انسانی (تترس) [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 127-156]
 • تجارت واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار در فقه امامیه [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 79-102]
 • تجزیه قرارداد مبانی فقهی ـ حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 91-118]
 • تحذیر جایگاه قاعدۀ «تحذیر» در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 189-212]
 • تحریم بررسی مستندات قرآنی ـ روایی فریقین در حکم ازدواج موقت و پیامدهای آن [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 65-88]
 • تحریم تاثیراعمال تحریم توسط کشور های طرف موافقت نامه برجام دراجرای قراردادهای بالادستی بین المللی نفتی از دیدگاه نظام حقوقی ایران [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 163-190]
 • تحلیل اقتصادی ارش مفهوم و مبنای نظریه عمومی ارش در قراردادها با تأکید بر تحلیل اقتصادی آن با مطالعه تطبیقی [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 65-94]
 • تحولات چالشهای فرا روی مبانی تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تداخل اسباب بررسی فقهی و حقوقی راهکارهای تعیین ضامن در تداخل عرضی اسباب [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 89-116]
 • تداوم شخصیت حقوقی مبانی تداوم شخصیت حقوقی انسان پس از مرگ در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 47-68]
 • ترانزیت واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار در فقه امامیه [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 79-102]
 • تربّص حکمت تشریع عدّه، اقسام و احکام مترتّب بر آن [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 73-88]
 • تردید تردید در مورد معامله [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 241-270]
 • ترک فعل اجــبار اعــتباری در شرط ترک فعل حقوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تزاحم تزاحم ولایت فقیهان [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 89-116]
 • تزاحم بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 177-202]
 • تزاحم فقیهان تزاحم ولایت فقیهان [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 89-116]
 • تسبیب بازپژوهی قاعدۀ تسبیب و نقد قوانین آن [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 125-146]
 • تسبیب اعمال قواعد سنتی مسئولیت مدنی غیر قراردادی بر مسئولیت شرکت هلدینگ در قبال اقدامات شرکت‌های تابعه [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 179-211]
 • تسریع در دادرسی تحلیل فقهی و حقوقی تسریع در اجرای حکم مدنی با تاکید بر اجرای موقت [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 23-50]
 • تسلیم بضع واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج» [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 271-296]
 • تسلیم ثمن و مثمن بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن) [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 271-296]
 • تسیلم مهر واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج» [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 271-296]
 • تشخیص اشتباه اراضی ملی بررسی مسئولیت واگذاری اراضی مستثنیات ناشی از خطا در تشخیص اراضی ملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تصرف بازپژوهی ادلۀ فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 147-162]
 • تصرفات زیانبار بررسی قواعد تسلیط و لاضرر در تعامل پادگان‌های نظامی با املاک مجاور [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 213-240]
 • تصرفات صبی بررسی دلالی آیه «وابتلوا الیتامی» در جواز تصرفات مالی صبی ممیّز [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 3-22]
 • تصرفات مالی اهلیت استیفای محجوران در قانون مدنی [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 95-120]
 • تصرفات منافی وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن (مطالعة فقهی ـ حقوقی) [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 49-64]
 • تصرفات ناقل عین وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن (مطالعة فقهی ـ حقوقی) [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 49-64]
 • تصرفات ناقله تلف حکمی مال مغصوب فروخته شده به خریدار با حسن نیت در ترازوی نقد فقهی (نقد طرح اصلاح ماده 323 قانون مدنی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تصریح پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی) [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 237-264]
 • تعارض اعتبارسنجی اماره کارت خودرو در اثبات مالکیت (تحلیل فقهی و حقوقی درباره تعارض امارات و دلایل در مالکیت خودرو [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 347-370]
 • تعامل تعامل فریقین در گسترة دانش اصول [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 61-76]
 • تعدد اسباب توزیع مسئولیت مدنی بر اساس میزان تقصیر در تعدد اسباب عرضی از منظر فقه اهل بیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعدد اسباب وضعیت و تبعات حقوقی کاشت ریز تراشه با تاکید بر مسئولیت مدنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعدد مشاوران جایگاه شرط مؤامره در خیار شرط از منظر فقه شیعه [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 59-74]
 • تعدی توزیع مسئولیت مدنی بر اساس میزان تقصیر در تعدد اسباب عرضی از منظر فقه اهل بیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعدیل بینه ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تأمین در فرض وجود بینّه [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 103-128]
 • تعدیل مهریه بررسی آرای فقها دربارة تبدیل مهریه به نرخ روز [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 123-142]
 • تعذر تسلیم انحلال قرارداد به واسطه ناممکن شدن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به نحو غیر قابل انتساب به متعهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعزیر جهل به حکم و رافعیت آن نسبت به مسئولیت کیفری در فقه امامیه [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 97-118]
 • تعظیم و بزرگداشت تعظیم و بزرگداشت شعائر الهی در آینة فقه اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 21-44]
 • تعلیق بررسی تطبیقی شرط فاسخ از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 105-130]
 • تعلیق تصحیح فقهی ضمان تعلیقی؛ با رویکرد نقد مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 137-162]
 • تعلیق در انحلال قرارداد بررسی تطبیقی شرط فاسخ از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 105-130]
 • تعلیق در انشا بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعة ایران [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 79-94]
 • تعلیق در شرط نتیجه نگاهی متفاوت به قابلیت امکانِ اعمال عقود تشریفاتی در قالب شرط نتیجه [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 161-190]
 • تعهد کدام مکانیسم اجرا؟ «ایفاء» در حقوق یا «تسلیم مال» در فقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعهد اطلاع‌رسانی تعهد اطلاع‌رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیمار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 3-38]
 • تعهد به ایمنی مسئولیت مدنی بیماران مبتلا به بیماری‌های واگیردار [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 31-50]
 • تعهد به فعل ثالث بررسی جریان احکام فضولی در عقود عهدی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 203-230]
 • تعهد مالی بررسی انتقادی تعریف معسر با تأکید بر قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1393 [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 33-56]
 • تعیین خسارت روش تعیین بهای شرط [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 117-136]
 • تفاضل عوضین تأملی بر انگاره فقیهان در باب اشتراط «اتحاد جنس» در تحقق ربای معاملی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 77-100]
 • تفریط توزیع مسئولیت مدنی بر اساس میزان تقصیر در تعدد اسباب عرضی از منظر فقه اهل بیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • تفسیر قرآن تحلیل تفسیری و فقهی آیة (ولهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف وللرجال علیهنّ درجه) [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 1-18]
 • تفسیر قرارداد رویکردهای تفسیر قرارداد: بافت‌گرایی و متن‌گرایی، با تأکید بر قصد طرفین [(مقالات آماده انتشار)]
 • تفسیر منطقی نقش منطق در تفسیر قرارداد [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 241-266]
 • تقادم نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعدة تقادم در امور مدنی [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 121-146]
 • تقاص تقاص [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 187-216]
 • تقسیم ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 3-30]
 • تقصیر بررسی فقهی و حقوقی راهکارهای تعیین ضامن در تداخل عرضی اسباب [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 89-116]
 • تقصیر جایگاه قاعدۀ «تحذیر» در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 189-212]
 • تقصیر عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 185-200]
 • تقصیر تأملی بر نظریه سبب متناسب با بررسی حقوق ایران و حقوق کامن‌لا [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 139-166]
 • تقصیر توزیع مسئولیت مدنی بر اساس میزان تقصیر در تعدد اسباب عرضی از منظر فقه اهل بیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقلید تبعض در تقلید؛ عزیمتی رخصت‌نما [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 123-144]
 • تقنین فقه فتوای معیار در قانون گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 91-118]
 • تلف حکمی تلف حکمی مال مغصوب فروخته شده به خریدار با حسن نیت در ترازوی نقد فقهی (نقد طرح اصلاح ماده 323 قانون مدنی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تمتیع متعی الطلاق؛ پژوهشی تفسیری و فقهی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 65-84]
 • تملیک کدام مکانیسم اجرا؟ «ایفاء» در حقوق یا «تسلیم مال» در فقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تملیک معدوم بازخوانی فقهی ـ حقوقی شرکت‌های اعمال، مفاوضه و وجوه [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 97-118]
 • تملیکی تأثیر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر قراردادهای پیش فروش از منظر فقهی- حقوقی و قانون پیش فروش ساختمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تمکین نقدی بر تئوری ماهیت معاوضی نفقۀ زوجه [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 189-212]
 • تنجیز تصحیح فقهی ضمان تعلیقی؛ با رویکرد نقد مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 137-162]
 • تنصیف مهر تحلیل وضعیت مهر در صورت شرط عدم دخول [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 3-22]
 • تنفیذ نظریۀ واقعۀ حقوقی بودن ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 119-138]
 • تنقیح مناط نمونه‌هایی از کاربرد قیاس در آثار فقهی شیخ طوسی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 139-162]
 • تهلکه امداد و نجات در موقعیت پرمخاطره با تأکید بر بیماریهای واگیردار، از منظر فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • توارث تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 3-34]
 • توافق بررسی فقهی- حقوقی نقش اراده در توافقات ابوین بر مسئلة حضانت [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 289-312]
 • توافق زوجین شناسایی طلاق به عوض به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه امامیه و حقوق مدنی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 229-248]
 • توثیقات خاص و عام شیوه‌های احراز وثاقت راویان [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 77-96]
 • توزیع ثروت بررسی قاعدۀ انحصار منشأ کسب درآمد به «کار» [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 59-86]
 • توزیع ثمن بررسی تناقض‌نمایی قاعدۀ «الشروط لا یوزّع علیها الثمن» با قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن» [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 23-48]
 • توزیع مسئولیت توزیع مسئولیت مدنی بر اساس میزان تقصیر در تعدد اسباب عرضی از منظر فقه اهل بیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه سرمایه‌گذاری از طریق تأسیس نهاد وقف پول [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 75-100]
 • توصیف تحلیل فقهی و حقوقی جایگاه «توصیف» امر موضوعی در دادرسی مدنی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 127-150]
 • تولیت تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف [(مقالات آماده انتشار)]
 • تونس تحلیل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبنای اصل حاکمیت اراده در انگاره اسلام، فرانسه [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 39-68]
 • تکلیف کفار واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار در فقه امامیه [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 79-102]

ث

 • ثبت ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 3-30]
 • ثبت رسمی بازپژوهشی نقش قبض در وضعیت رهن؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 99-122]
 • ثمن بررسی تناقض‌نمایی قاعدۀ «الشروط لا یوزّع علیها الثمن» با قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن» [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 23-48]
 • ثمن قلمرو جبران خسارت در پرتو رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 151-176]

ج

 • جارت متقابل تحلیل فقهی ـ حقوقی قرارداد بیع متقابل [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 89-114]
 • جامعیت گزارة کلامی تأثیرگذار در اجتهاد (جامعیت شریعت) [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 119-142]
 • جبران خسارت مفهوم و مبنای نظریه عمومی ارش در قراردادها با تأکید بر تحلیل اقتصادی آن با مطالعه تطبیقی [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 65-94]
 • جبران خسارت قلمرو جبران خسارت در پرتو رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 151-176]
 • جبران پذیری مبانی ضرر غیرمستقیم قابل‌جبران در حقوق ایران و انگلیس [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 119-144]
 • جبران کاهش ارزش پول بررسی آرای فقها دربارة تبدیل مهریه به نرخ روز [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 123-142]
 • جبّ بررسی قاعدة جَبّ (الإسلام یجبّ ما قبله و التوبی تجبّ ما قبلها [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 143-168]
 • جحد مدیون تقاص [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 187-216]
 • جرائم جنسی حکم ازدواج پدر و پسر زانی با زانیه از نگاه مذاهب خمسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعاله ماهیت حقوقی «قرارداد مشارکت در تولید» از منظر حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 35-64]
 • جعاله امکان‌سنجی فقهی ماهیت قرارداد سی‌اف‌دی کالا [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 145-172]
 • جعل تبیین حکم امضایی و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 131-156]
 • جنگل بررسی فقهی ـ حقوقی مراتع و جنگلهای واقع در موقوفات [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 55-75]
 • جنین بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی و نقش آنها در دیه [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 217-232]
 • جنین‌های معیوب امکان سنجی تجویز سقط جنین ناقص الخلقه توسط قاعده‌ی لاحرج از منظر فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهات عامه تحلیل فقهی شخصیت حقوقی [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 3-30]
 • جهت معامله نقدی بر تفاسیر حقوقی مادۀ 218 قانون مدنی و ارائۀ تفسیر بر پایۀ آموزه‌های فقه امامیه [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 65-88]
 • جهت معامله پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی) [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 237-264]
 • جهت نامشروع نقدی بر تفاسیر حقوقی مادۀ 218 قانون مدنی و ارائۀ تفسیر بر پایۀ آموزه‌های فقه امامیه [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 65-88]
 • جهت نامشروع واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعۀ تطبیقی در حقوق موضوعۀ ایران و مصر [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 19-46]
 • جهت نامشروع پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی) [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 237-264]
 • جهل جهل به حکم و رافعیت آن نسبت به مسئولیت کیفری در فقه امامیه [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 97-118]
 • جهل به مفاد سند بررسی فقهی ـ حقوقی اسقاط کافّۀ خیارات [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 151-172]
 • جواز تبعض در تقلید؛ عزیمتی رخصت‌نما [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 123-144]
 • جواز تحلیل فقهی مادۀ 651 قانون مدنی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 171-190]

چ

 • چندقلوهای مشابه بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل‌سازی انسانی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 103-126]
 • چک ماهیت‌شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 173-196]

ح

 • حاکم تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاکمیت اراده تحلیل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبنای اصل حاکمیت اراده در انگاره اسلام، فرانسه [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 39-68]
 • حبس بررسی فقهی حبس داده‌ها در فضای مجازی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 49-76]
 • حبس بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 95-110]
 • حجاز تأملی بر دلایل ممنوعیت سکونت اهل کتاب در مکه [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 291-312]
 • حجر اهلیت استیفای محجوران در قانون مدنی [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 95-120]
 • حجر مفلس نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 27-50]
 • حجر مفلس نقدی فقهی به رویکرد قانون مجازات اسلامی پیرامون آثار اقرار ورشکسته در ضمانت اجراهای مالی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حجّیت بررسی دلالی توقیع «أمّا الحوادث الواقعی ...» [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 105-130]
 • حد جهل به حکم و رافعیت آن نسبت به مسئولیت کیفری در فقه امامیه [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 97-118]
 • حدود الهی شناسایی طلاق به عوض به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه امامیه و حقوق مدنی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 229-248]
 • حدیث آثار مثبت و منفی حرکت اخباریان [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 85-104]
 • حربی حرمت جان کافر بی‌طرف با تأکید بر آیات قرآن [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 167-190]
 • حرمات الله تعظیم و بزرگداشت شعائر الهی در آینة فقه اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 21-44]
 • حرمان «تحلیل فقهی وضعیّت تملّک موصی به در اثر قتل موصی توسّط موصی له» [(مقالات آماده انتشار)]
 • حرمت پژوهشی در دلالت عبارت قرآنی لَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 3-30]
 • حرمت بررسی فقهی حبس داده‌ها در فضای مجازی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 49-76]
 • حرمت پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی) [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 237-264]
 • حرمت نقد و بررسی اجمالی دلایل تحریم شبیه‌سازی از منظر عالمان اهل سنت [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 143-172]
 • حرمت پژوهشی در مبانی فقهی موسیقی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 33-64]
 • حرمت ابدی بازپژوهی مستندات حکم فقهی حرمت ابدی در زنای ذات بعل و معتدّۀ رجعیه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 81-104]
 • حرمت ابدی ماهیت لعان و اثر تحریم ابدی نکاح از منظر فقه فریقین [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 185-204]
 • حرمت اخذ اجرت بررسی اشکال تخصیص‌ناپذیری قاعدة حرمت اخذ اجرت بر واجبات [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 25-48]
 • حرمت اخذ اجرت نقد و تحلیل ادلة عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 47-64]
 • حسبه مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 173-202]
 • حضانت بررسی فقهی- حقوقی نقش اراده در توافقات ابوین بر مسئلة حضانت [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 289-312]
 • حفظ نظام مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 73-106]
 • حق مفهوم حق در دو پارادایم «فقه مدنی» و «دموکراسی غربی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 145-166]
 • حق تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 167-190]
 • حق بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 177-202]
 • حق تأملی فقهی و حقوقی در عین‌انگاری سهام شرکت‌های تجاری [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 31-60]
 • حق بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 79-106]
 • حق الارض بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی حق پذیره (حق تقدیمی) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 159-180]
 • حق امتناع واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج» [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 271-296]
 • حق تقدم تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 33-60]
 • حق تقدم کاوشی در حقوق زارع در برابر مالک زمین [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 101-124]
 • حق تقدیمی بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی حق پذیره (حق تقدیمی) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 159-180]
 • حق حبس بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن) [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 271-296]
 • حق حبس تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه (با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت و حقوق غربی) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 23-46]
 • حق حبس واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج» [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 271-296]
 • حق حبس و فقه نقدی بر تئوری ماهیت معاوضی نفقۀ زوجه [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 189-212]
 • حق دینی تأملی فقهی و حقوقی در عین‌انگاری سهام شرکت‌های تجاری [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 31-60]
 • حق دینی تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه (با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت و حقوق غربی) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 23-46]
 • حق ریشه کاوشی در حقوق زارع در برابر مالک زمین [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 101-124]
 • حق سرقفلی بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی حق پذیره (حق تقدیمی) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 159-180]
 • حق شفعه بازخوانی فقهی حقوقی حق شفعۀ موقوف‌علیهم [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 3-30]
 • حق عینی تأملی فقهی و حقوقی در عین‌انگاری سهام شرکت‌های تجاری [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 31-60]
 • حق عینی تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه (با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت و حقوق غربی) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 23-46]
 • حق فسخ نقدی بر مقالۀ «بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 79-110]
 • حق فسخ بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 129-156]
 • حق مالکی بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمان مرتهن [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 151-168]
 • حق مالکیت بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 51-82]
 • حق معلوم تحلیل فقهی گزارة حدیثی «لیس فی المال حقّ سوی الزکاه [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 173-192]
 • حق و حکم وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 3-26]
 • حق ولایت کناره‌گیری حاکم در حقوق عمومی اسلام؛ پی‌جویی امکان، الزامات و اقتضائات [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 239-260]
 • حق کسب و پیشه و تجارت بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی حق پذیره (حق تقدیمی) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 159-180]
 • حق یا حکم بودن انفاق شرط تحدید انفاق در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 111-132]
 • حقوق جایگاه استقراء در استنباط حکم شرعی و قاعدۀ حقوقی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 69-96]
 • حقوق نسبت و رابطة دانش فقه و علم حقوق در نظام حقوقی ایران [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 3-20]
 • حقوق بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 79-106]
 • حقوق اقتصادی اسلامی مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 173-202]
 • حقوق ایران قیاس مستنبط العله در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 19-38]
 • حقوق بانکی خرید دین در نظام بانکداری اسلامی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 3-28]
 • حقوق بین‌الملل بازخوانی انتقادی قاعده الزام [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 221-252]
 • حقوق خبرنگار کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 151-170]
 • حقوق زارعانه کاوشی در حقوق زارع در برابر مالک زمین [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 101-124]
 • حقوق زن عدالت‌سنجی «شغل خانه‌داری» زنان خانه‌دار [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 159-184]
 • حقوق زن تحلیل تفسیری و فقهی آیة (ولهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف وللرجال علیهنّ درجه) [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 1-18]
 • حقوق مذهبی قلمرو اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم در مراجع داوری [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 157-184]
 • حقوق مصر واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعۀ تطبیقی در حقوق موضوعۀ ایران و مصر [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 19-46]
 • حقوق معنوی مشروعیت و مالیت شرعی حقوق معنوی [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 137-160]
 • حقوق موضوعة ایران بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعة ایران [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 79-94]
 • حقوق موضوعۀ ایران واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعۀ تطبیقی در حقوق موضوعۀ ایران و مصر [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 19-46]
 • حقوق نوشته بررسی تطبیقی حُسن نیت در فقه، حقوق خارجی و اسناد بین‌المللی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 51-74]
 • حقوق وابسته به شخصیت سازوکار فقهی ـ حقوقی صیانت دائمی ازحقوق متعلق به شخصیت انسان [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 31-58]
 • حقوق کامن‌لا بررسی تطبیقی حُسن نیت در فقه، حقوق خارجی و اسناد بین‌المللی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 51-74]
 • حقوقی مبانی فقهی ـ حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 91-118]
 • حقّ حبس ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 53-78]
 • حلیت پژوهشی در مبانی فقهی موسیقی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 33-64]
 • حلیت و طهارت بازار مسلمانان و حلیت و طهارت کالای عرضه‌شده در آن [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 39-60]
 • حوادث واقعه بررسی دلالی توقیع «أمّا الحوادث الواقعی ...» [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 105-130]
 • حواله واکاوی چگونگی انعقاد حواله (با رویکرد نقد مادۀ 725 قانون مدنی) [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 163-188]
 • حواله ماهیت‌شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 173-196]
 • حواله طرفین حواله و لزوم رضایت محال‌علیه؛ تمهید نظریه عمومیِ انتقال دین و طلب در فقه امامیه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • حواله به بریء واکاوی چگونگی انعقاد حواله (با رویکرد نقد مادۀ 725 قانون مدنی) [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 163-188]
 • حُسن نیت بررسی تطبیقی حُسن نیت در فقه، حقوق خارجی و اسناد بین‌المللی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 51-74]
 • حکم تبیین حکم امضایی و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 131-156]
 • حکم مفهوم حق در دو پارادایم «فقه مدنی» و «دموکراسی غربی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 145-166]
 • حکم تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 167-190]
 • حکم حکم حکومتی و مبانی استنباط آن [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 45-72]
 • حکم قیاس مستنبط العله در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 19-38]
 • حکم جهل به حکم و رافعیت آن نسبت به مسئولیت کیفری در فقه امامیه [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 97-118]
 • حکم زمان و مکان و نقش آنها در اجتهاد [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 13-32]
 • حکم اولی حکم اولی و ثانوی در قرآن معیار و نمونه‌ها [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 111-138]
 • حکم تکلیفی ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 297-328]
 • حکم تکلیفی بررسی فقهی حبس داده‌ها در فضای مجازی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 49-76]
 • حکم تکلیفی و وضعی بررسی جریان احکام فضولی در عقود عهدی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 203-230]
 • حکم ثانوی حکم اولی و ثانوی در قرآن معیار و نمونه‌ها [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 111-138]
 • حکم حکومتی نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعدة تقادم در امور مدنی [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 121-146]
 • حکم حکومتی حکم حکومتی و مبانی استنباط آن [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 45-72]
 • حکم حکومتی مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 73-106]
 • حکم حکومتی حقیقت و گسترة حکم حکومتی و نقش آن در حل مسائل نوپیدای جامعه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 163-190]
 • حکم وضعی ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 297-328]
 • حکم وضعی بررسی فقهی حبس داده‌ها در فضای مجازی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 49-76]
 • حکم وضعی بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 79-106]
 • حکم وضعی تحدید انفاق شرط تحدید انفاق در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 111-132]
 • حکمت بررسی مبانی فقهی قاعدة نفی عسر و حرج [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 131-158]
 • حکمت تشریع حکمت تشریع عدّه، اقسام و احکام مترتّب بر آن [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 73-88]
 • حکومت حکم حکومتی و مبانی استنباط آن [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 45-72]
 • حکومت اراده بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 49-72]
 • حکومت اسلامی کناره‌گیری حاکم در حقوق عمومی اسلام؛ پی‌جویی امکان، الزامات و اقتضائات [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 239-260]
 • حکومت به مثابه امانت کناره‌گیری حاکم در حقوق عمومی اسلام؛ پی‌جویی امکان، الزامات و اقتضائات [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 239-260]
 • حکومت به مثابه وکالت کناره‌گیری حاکم در حقوق عمومی اسلام؛ پی‌جویی امکان، الزامات و اقتضائات [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 239-260]
 • حکومت نبوی حکومت نبوی ماموریتی الهی یا ضرورتی عقلی یا سیاسی؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیازت بررسی و نقد نظریة شخصی انگاری تملک انفال و اموال عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیل‌الربا بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 117-146]

خ

 • خانه‌داری عدالت‌سنجی «شغل خانه‌داری» زنان خانه‌دار [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 159-184]
 • خانواده بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 177-202]
 • خبر عبدالحمید ابن سعید تحلیل انتقادی رویکرد فقیهان به سنت فعلی در استنباط احکام «مطالعه موردی روایت عبدالحمید بن سعید [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 129-152]
 • خرید دین خرید دین در نظام بانکداری اسلامی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 3-28]
 • خسارت بررسی فقهی و حقوقی راهکارهای تعیین ضامن در تداخل عرضی اسباب [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 89-116]
 • خسارت مسئولیت مدنی دولت در منابع آب بر مبنای قاعدۀ اتلاف، لاضرر و احترام [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 177-204]
 • خسارت معیار محاسبۀ خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه‌گذاری در فقه اسلامی و رویۀ داوری بین‌المللی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 185-216]
 • خسارت مبانی ضرر غیرمستقیم قابل‌جبران در حقوق ایران و انگلیس [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 119-144]
 • خسارت جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 103-126]
 • خسارت عدم‌النفع کاوشی در نقش سیرۀ عقلا در تعیین دامنۀ مسئولیت قراردادی با تکیه بر نظر امام خمینی و شهید صدر [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 287-322]
 • خلاف واقع تبلیغات خلاف واقع در فقه امامیه و حقوق ایران؛ مسئولیت ها و راهکارها [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلق پول تاملی در حکم فقهی خلق پول [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیفه دوم بررسی مستندات قرآنی ـ روایی فریقین در حکم ازدواج موقت و پیامدهای آن [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 65-88]
 • خودرو اعتبارسنجی اماره کارت خودرو در اثبات مالکیت (تحلیل فقهی و حقوقی درباره تعارض امارات و دلایل در مالکیت خودرو [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 347-370]
 • خیار مبانی فقهی ـ حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 91-118]
 • خیار تأملی در خیار تأخیر ثمن [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 253-274]
 • خیار شرط خیار در عقد ضمان [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 3-24]
 • خیار تخلّف از شرط تحلیل حقوقی اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 31-58]
 • خیار تفلیس تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 33-60]
 • خیار تفلیس خیار تفلیس و مقایسۀ آن با شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 75-98]
 • خیار رؤیت بررسی فقهی ـ حقوقی اسقاط کافّۀ خیارات [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 151-172]
 • خیار شرط جایگاه شرط مؤامره در خیار شرط از منظر فقه شیعه [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 59-74]
 • خیار شرط بازپژوهی ادلۀ عدم جواز دخول خیار شرط در ایقاعات [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 29-52]
 • خیار شرط شرط خیار در عقد ضمان [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 3-24]
 • خیار عیب مسقط خیار نبودنِ حدوث عیب با جبران خسارت (نقد بند 3 ماده 429 ق.م) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیار غبن بازپژوهی ادلۀ فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 147-162]
 • خیار غبن امکان‌سنجی حقوقی سقوط خیار غبن با پرداخت تفاوت قیمت [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 59-78]

د

 • داد و ستد کودکان بررسی دلالی آیه «وابتلوا الیتامی» در جواز تصرفات مالی صبی ممیّز [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 3-22]
 • دادرسی فوری تحلیل فقهی و حقوقی تسریع در اجرای حکم مدنی با تاکید بر اجرای موقت [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 23-50]
 • داده‌ی شخصی تعهدات پردازش کننده ی داده شخصی در اتحادیه اروپا و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • دادگاه ابهام زدایی از مفهوم و کاربرد شرع در دادرسی مدنی و داوری [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 297-320]
 • دارالحیاد حرمت جان کافر بی‌طرف با تأکید بر آیات قرآن [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 167-190]
 • داوری معیار محاسبۀ خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه‌گذاری در فقه اسلامی و رویۀ داوری بین‌المللی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 185-216]
 • داوری ابهام زدایی از مفهوم و کاربرد شرع در دادرسی مدنی و داوری [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 297-320]
 • داوری تجاری بین‌المللی قلمرو اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم در مراجع داوری [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 157-184]
 • داوری زن ادلۀ قرآنی ممنوعیت قضاوت زن از دیدگاه مذاهب خمسه و نقد آن [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 117-138]
 • دخول تحلیل وضعیت مهر در صورت شرط عدم دخول [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 3-22]
 • درجة مردان بر زنان تحلیل تفسیری و فقهی آیة (ولهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف وللرجال علیهنّ درجه) [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 1-18]
 • دستکاری ژنتیکی تحلیلی بر ادله مشروعیت دستکاری ژنتیکی مواد غذایی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 253-276]
 • دستگاه‌های طبی حکمت تشریع عدّه، اقسام و احکام مترتّب بر آن [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 73-88]
 • دشواری اجرای قرارداد تاثیراعمال تحریم توسط کشور های طرف موافقت نامه برجام دراجرای قراردادهای بالادستی بین المللی نفتی از دیدگاه نظام حقوقی ایران [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 163-190]
 • دلیل عقل دلیل عقل در سیرة فقهی ابن ادریس [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 123-150]
 • دموکراسی غربی مفهوم حق در دو پارادایم «فقه مدنی» و «دموکراسی غربی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 145-166]
 • دوری زیان جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 103-126]
 • دولت جایگاه قاعدۀ «تحذیر» در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 189-212]
 • دولت امکان سنجی مسئول دانستن بیت‌المال در پرداخت خسارات جسمی وارده از ناحیه افراد فاقد قصد فعل [(مقالات آماده انتشار)]
 • دَین تأملی فقهی و حقوقی در عین‌انگاری سهام شرکت‌های تجاری [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 31-60]
 • دِین بودن عمل نقد و تحلیل ادلة عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 47-64]
 • دکترین خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت اعمال قواعد سنتی مسئولیت مدنی غیر قراردادی بر مسئولیت شرکت هلدینگ در قبال اقدامات شرکت‌های تابعه [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 179-211]
 • دیدگاه فقیهان بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل‌سازی انسانی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 103-126]
 • دین نقد و بررسی فقهی ادلّۀ اعتبار کتابت دِین [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 177-198]
 • دین مجهول ضمان از دین مجهول [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 115-138]
 • دیه بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی و نقش آنها در دیه [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 217-232]
 • دیون واقف بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از منافع موقوفه [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 3-22]

ذ

 • ذات بعل بازپژوهی مستندات حکم فقهی حرمت ابدی در زنای ذات بعل و معتدّۀ رجعیه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 81-104]
 • ذمه کدام مکانیسم اجرا؟ «ایفاء» در حقوق یا «تسلیم مال» در فقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذمه ضامن صحت شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 303-320]
 • ذمه و عهده نقد و تحلیل ادلة عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 47-64]
 • ذمّه مبانی تداوم شخصیت حقوقی انسان پس از مرگ در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 47-68]
 • ذمّه تحلیل فقهی شخصیت حقوقی [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 3-30]

ر

 • رأی وحدت رویه قلمرو جبران خسارت در پرتو رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 151-176]
 • رازداری و حفظ محرمانگی تعهد اطلاع‌رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیمار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 3-38]
 • رانت بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیۀ تجارت [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 3-26]
 • رانت‌خواری بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیۀ تجارت [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 3-26]
 • راهبرد تقنینی حل و فصل مالی بانکها و موسسات اعتباریِ متوقف «با نگاهی به طرح جامع بانکداری» [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 51-80]
 • راهن وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن (مطالعة فقهی ـ حقوقی) [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 49-64]
 • رای وحدت رویه مطالعه تطبیقی غیرقابل استناد بودن معاملات به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فرانسه؛ با نگرشی بر رای وحدت رویه 774 مورخ 20/01/1398 [(مقالات آماده انتشار)]
 • ربا تأملی بر انگاره فقیهان در باب اشتراط «اتحاد جنس» در تحقق ربای معاملی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 77-100]
 • ربا تاملی در حکم فقهی خلق پول [(مقالات آماده انتشار)]
 • ربات بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 51-82]
 • رباتیک بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 51-82]
 • ربای معاملی تأملی بر انگاره فقیهان در باب اشتراط «اتحاد جنس» در تحقق ربای معاملی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 77-100]
 • رجال الحدیث و درایی الحدیث شیوه‌های احراز وثاقت راویان [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 77-96]
 • رحم حکمت تشریع عدّه، اقسام و احکام مترتّب بر آن [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 73-88]
 • رخصت تبعض در تقلید؛ عزیمتی رخصت‌نما [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 123-144]
 • رد نقدی بر مقالۀ «بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 79-110]
 • رضا بطلان عقد مکره و نقد نظریۀ عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 83-102]
 • رضا نقدی بر نظریة کاشفیت رضای متأخر مکرَه [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 3-26]
 • رضایت واکاوی چگونگی انعقاد حواله (با رویکرد نقد مادۀ 725 قانون مدنی) [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 163-188]
 • رضایت بازپژوهشی فقهی ـ حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 27-52]
 • رضایت باطنی نظریۀ واقعۀ حقوقی بودن ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 119-138]
 • رضایت طرف عقد انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 3-24]
 • رضایت محال‌علیه طرفین حواله و لزوم رضایت محال‌علیه؛ تمهید نظریه عمومیِ انتقال دین و طلب در فقه امامیه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفتار امکان‌سنجی فقهی و حقوقی جبران خسارت ناشی از مالکیت اشیاء خطرناک [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 212-236]
 • رفتار معصوم تحلیل انتقادی رویکرد فقیهان به سنت فعلی در استنباط احکام «مطالعه موردی روایت عبدالحمید بن سعید [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 129-152]
 • رفع جهل به حکم و رافعیت آن نسبت به مسئولیت کیفری در فقه امامیه [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 97-118]
 • رهن وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن (مطالعة فقهی ـ حقوقی) [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 49-64]
 • رهن تأملی بر رابطه عقد رهن و قرارداد وثیقه؛ جُستاری نقادانه در باب تحول مفهوم توثیق اموال از رهن سنّتی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 69-90]
 • رهن منفعت ضرورت و امکان سنجی رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی ایران [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 185-204]
 • روایت آثار مثبت و منفی حرکت اخباریان [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 85-104]
 • روح الحیات بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی و نقش آنها در دیه [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 217-232]
 • روح العقل بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی و نقش آنها در دیه [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 217-232]
 • روش ذهنی روش تعیین بهای شرط [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 117-136]
 • روش عینی روش تعیین بهای شرط [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 117-136]
 • رویکرد بنگاه‌محور مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 173-202]
 • رویکرد طلبکارمحور مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 173-202]
 • ریزتراشه وضعیت و تبعات حقوقی کاشت ریز تراشه با تاکید بر مسئولیت مدنی [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زارع کاوشی در حقوق زارع در برابر مالک زمین [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 101-124]
 • زمان زمان و مکان و نقش آنها در اجتهاد [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 13-32]
 • زمان اجرای تعهد اجرای زودهنگام تعهدات در فقه و حقوق ایران [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 147-170]
 • زنا بازپژوهی مستندات حکم فقهی حرمت ابدی در زنای ذات بعل و معتدّۀ رجعیه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 81-104]
 • زنا امکان سنجی استناد به قاعده "الحرام لا یحرم الحلال" نسبت به زنا در باب نکاح با تطبیق بر ماده 1055ق.م [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 321-346]
 • زنا حکم ازدواج پدر و پسر زانی با زانیه از نگاه مذاهب خمسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنای سابق بر نکاح امکان سنجی استناد به قاعده "الحرام لا یحرم الحلال" نسبت به زنا در باب نکاح با تطبیق بر ماده 1055ق.م [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 321-346]
 • زنای لاحق بر نکاح امکان سنجی استناد به قاعده "الحرام لا یحرم الحلال" نسبت به زنا در باب نکاح با تطبیق بر ماده 1055ق.م [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 321-346]
 • زوال عیب مسقط خیار نبودنِ حدوث عیب با جبران خسارت (نقد بند 3 ماده 429 ق.م) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زوجۀ حقیقی بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقۀ رجعیه [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 157-184]
 • زوجۀ حکمی بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقۀ رجعیه [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 157-184]
 • زکات تحلیل فقهی گزارة حدیثی «لیس فی المال حقّ سوی الزکاه [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 173-192]

ژ

 • ژنتیک نقد و بررسی اجمالی دلایل تحریم شبیه‌سازی از منظر عالمان اهل سنت [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 143-172]

س

 • سبب بازپژوهی قاعدۀ تسبیب و نقد قوانین آن [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 125-146]
 • سبب متناسب تأملی بر نظریه سبب متناسب با بررسی حقوق ایران و حقوق کامن‌لا [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 139-166]
 • سببیت جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 103-126]
 • سرمایه‌گذاری معیار محاسبۀ خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه‌گذاری در فقه اسلامی و رویۀ داوری بین‌المللی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 185-216]
 • سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری از طریق تأسیس نهاد وقف پول [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 75-100]
 • سرمایه‌گذاری خارجی ماهیت حقوقی «قرارداد مشارکت در تولید» از منظر حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 35-64]
 • سرپرست تحلیل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبنای اصل حاکمیت اراده در انگاره اسلام، فرانسه [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 39-68]
 • سقط جنین امکان سنجی تجویز سقط جنین ناقص الخلقه توسط قاعده‌ی لاحرج از منظر فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • سقط درمانی امکان سنجی تجویز سقط جنین ناقص الخلقه توسط قاعده‌ی لاحرج از منظر فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • سقوط کافّۀ خیارات بررسی فقهی ـ حقوقی اسقاط کافّۀ خیارات [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 151-172]
 • سلامت جامعه تحلیلی بر ادله مشروعیت دستکاری ژنتیکی مواد غذایی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 253-276]
 • سلب چالشهای فرا روی مبانی تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلب حق رجوع بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای ماذون [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 215-238]
 • سلب مالیت بررسی و نقد دلایل حکم بطلان معامله مشروط به عمل حرام (با تکیه به دلیل حرمت اکل مال به باطل) [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 101-128]
 • سلطان بررسی حدیث « السلطان ولیّ من لا ولیّ له [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 107-122]
 • سلف بررسی رَوایی قبض در معاملات آتی بورس [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 49-74]
 • سلول تلقیحی بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل‌سازی انسانی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 103-126]
 • سن بررسی چالش‌های وارد به قول مشهور در سن بلوغ و تقویت نگاه کیفی و عقلایی به ادله سن بلوغ [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 313-342]
 • سنت فعلی تحلیل انتقادی رویکرد فقیهان به سنت فعلی در استنباط احکام «مطالعه موردی روایت عبدالحمید بن سعید [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 129-152]
 • سنت قولی تحلیل انتقادی رویکرد فقیهان به سنت فعلی در استنباط احکام «مطالعه موردی روایت عبدالحمید بن سعید [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 129-152]
 • سند نقد و بررسی فقهی ادلّۀ اعتبار کتابت دِین [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 177-198]
 • سنّ بلوغ نگاه فقه تطبیقی به سنّ بلوغ؛ امارة تعبدی یا نشانة طبیعی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 159-186]
 • سنّت نگاه فقه تطبیقی به سنّ بلوغ؛ امارة تعبدی یا نشانة طبیعی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 159-186]
 • سه طلاقه بررسی و نقد فقهی ـ حقوقی ارث زن در طلاق مریض [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 163-180]
 • سهم تأملی فقهی و حقوقی در عین‌انگاری سهام شرکت‌های تجاری [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 31-60]
 • سوء استفاده از حق مسئولیت مدنی ناشی از آسیب‌های همسایگی در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و مصر [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 23-52]
 • سوء استفاده از حق تاملی در حکم فقهی خلق پول [(مقالات آماده انتشار)]
 • سوءاستفاده از حق بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 51-82]
 • سپر انسانی استناد به دفاع ضرورت به‌عنوان عامل رافع مسئولیت بین‌المللی دولت در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل با بررسی موردی سپر انسانی (تترس) [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 127-156]
 • سپردن یا نگهداری مال امتناع‌شده مطالعه تطبیقی امتناع از پذیرش حق در حقوق ایران، فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 191-220]
 • سکونت تأملی بر دلایل ممنوعیت سکونت اهل کتاب در مکه [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 291-312]
 • سیاق تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 3-34]
 • سیره عقلا کاوشی در نقش سیرۀ عقلا در تعیین دامنۀ مسئولیت قراردادی با تکیه بر نظر امام خمینی و شهید صدر [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 287-322]
 • سیرۀ عقلا مشروعیت و مالیت شرعی حقوق معنوی [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 137-160]
 • سیرۀ عقلا تحلیل فقهی شخصیت حقوقی [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 3-30]
 • سی‌اف‌دی امکان‌سنجی فقهی ماهیت قرارداد سی‌اف‌دی کالا [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 145-172]
 • سی‌اف‌دی کالا امکان‌سنجی فقهی ماهیت قرارداد سی‌اف‌دی کالا [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 145-172]

ش

 • شاخصه‌های ضمانت اجرای مطلوب قراردادی بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن) [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 271-296]
 • شاهد اصل بررسی نظریه مشهور در شهادت بر شهادت [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 153-178]
 • شاهد فرع بررسی نظریه مشهور در شهادت بر شهادت [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 153-178]
 • شبیه‌سازی نقد و بررسی اجمالی دلایل تحریم شبیه‌سازی از منظر عالمان اهل سنت [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 143-172]
 • شخص حقوقی تحلیل فقهی شخصیت حقوقی [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 3-30]
 • شخص موضوع داده تعهدات پردازش کننده ی داده شخصی در اتحادیه اروپا و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شخصیت حقوقی بازخوانی فقهی حقوقی حق شفعۀ موقوف‌علیهم [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 3-30]
 • شخصیت حقوقی تحلیل فقهی شخصیت حقوقی [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 3-30]
 • شخصیت حقوقی ماهیت حقوقی وصیت به وقف در حقوق ایران و مصر [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 77-10]
 • شخصیت حقوقی جامعه بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 3-32]
 • شرایط اعتبار شرط شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 313-340]
 • شرایط صحت شرط شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 313-340]
 • شرایط قاضی فقه مدنی در نهج البلاغه [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 27-48]
 • شرایط و موانع تقاص تقاص [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 187-216]
 • شرط تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 3-34]
 • شرط بررسی تطبیقی شرط فاسخ از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 105-130]
 • شرط تحلیل مفهوم شرط در عرف خاص فقیهان امامیه [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 3-22]
 • شرط صحت شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 303-320]
 • شرط ضمانت اجرای تخلف عامل از شرط زرع معین در مزارعه (نقدی بر ماده 537 قانون مدنی) [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 343-364]
 • شرط شرط خلاف مقتضای ذات عقد [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرط اجــبار اعــتباری در شرط ترک فعل حقوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرط اعتبارسنجی شرط ادخال غیرموقوف‌علیهم در وقف [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 249-270]
 • شرط اسقاط نفقه وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 3-26]
 • شرط باطل شروط مبطلِ پیش‌بینی‌شده در مادۀ 233 قانون مدنی و امکان توسعۀ آن [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 155-176]
 • شرط تحدید انفاق شرط تحدید انفاق در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 111-132]
 • شرط حرام بررسی و نقد دلایل حکم بطلان معامله مشروط به عمل حرام (با تکیه به دلیل حرمت اکل مال به باطل) [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 101-128]
 • شرط حفظ مالکیت خیار تفلیس و مقایسۀ آن با شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 75-98]
 • شرط خیار تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 23-48]
 • شرط ذکوریت ادلۀ قرآنی ممنوعیت قضاوت زن از دیدگاه مذاهب خمسه و نقد آن [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 117-138]
 • شرط رجوع تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 139-162]
 • شرط رجولیت ادلۀ قرآنی ممنوعیت قضاوت زن از دیدگاه مذاهب خمسه و نقد آن [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 117-138]
 • شرط زرع معین ضمانت اجرای تخلف عامل از شرط زرع معین در مزارعه (نقدی بر ماده 537 قانون مدنی) [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 343-364]
 • شرط صحت و عدم شرطیت بازپژوهشی نقش قبض در وضعیت رهن؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 99-122]
 • شرط صفت بررسی اقسام شرط و آثار آن (با تکیه بر نقض تعهد) [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 25-54]
 • شرط ضمان امین بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 117-146]
 • شرط ضمن ایقاع تحلیل حقوقی اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 31-58]
 • شرط ضمن عقد روش تعیین بهای شرط [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 117-136]
 • شرط ضمن عقد شروط مبطلِ پیش‌بینی‌شده در مادۀ 233 قانون مدنی و امکان توسعۀ آن [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 155-176]
 • شرط ضمن عقد نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 53-78]
 • شرط ضمن عقد شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 313-340]
 • شرط ضمن عقد تحلیل وضعیت مهر در صورت شرط عدم دخول [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 3-22]
 • شرط عدم استیلاد واکاوی شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه(مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان وآمریکا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرط عدم مهر بازپژوهی در حکم فقهی «شرط عدم مهر» در نکاح [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرط فاسخ تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 139-162]
 • شرط فاسخ بررسی تطبیقی شرط فاسخ از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 105-130]
 • شرط فعل بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 117-146]
 • شرط فعل بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 129-156]
 • شرط فعل بررسی اقسام شرط و آثار آن (با تکیه بر نقض تعهد) [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 25-54]
 • شرط مؤامره جایگاه شرط مؤامره در خیار شرط از منظر فقه شیعه [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 59-74]
 • شرط مبطل شروط مبطلِ پیش‌بینی‌شده در مادۀ 233 قانون مدنی و امکان توسعۀ آن [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 155-176]
 • شرط مجهول شروط مبطلِ پیش‌بینی‌شده در مادۀ 233 قانون مدنی و امکان توسعۀ آن [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 155-176]
 • شرط مدت تحلیل فقهی مادۀ 651 قانون مدنی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 171-190]
 • شرط نامقدور بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 117-146]
 • شرط نتیجه بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 117-146]
 • شرط نتیجه نگاهی متفاوت به قابلیت امکانِ اعمال عقود تشریفاتی در قالب شرط نتیجه [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 161-190]
 • شرط نتیجه بررسی اقسام شرط و آثار آن (با تکیه بر نقض تعهد) [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 25-54]
 • شرط پرداخت از مال معین صحت شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 303-320]
 • شرع ابهام زدایی از مفهوم و کاربرد شرع در دادرسی مدنی و داوری [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 297-320]
 • شروط بررسی تناقض‌نمایی قاعدۀ «الشروط لا یوزّع علیها الثمن» با قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن» [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 23-48]
 • شرکت اعمال بازخوانی فقهی ـ حقوقی شرکت‌های اعمال، مفاوضه و وجوه [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 97-118]
 • شرکت تجاری تأملی فقهی و حقوقی در عین‌انگاری سهام شرکت‌های تجاری [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 31-60]
 • شرکت مفاوضه بازخوانی فقهی ـ حقوقی شرکت‌های اعمال، مفاوضه و وجوه [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 97-118]
 • شرکت وجوه بازخوانی فقهی ـ حقوقی شرکت‌های اعمال، مفاوضه و وجوه [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 97-118]
 • شرکت‌های تابعه اعمال قواعد سنتی مسئولیت مدنی غیر قراردادی بر مسئولیت شرکت هلدینگ در قبال اقدامات شرکت‌های تابعه [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 179-211]
 • شریعت گزارة کلامی تأثیرگذار در اجتهاد (جامعیت شریعت) [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 119-142]
 • شریک ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 3-30]
 • شعائر الله تعظیم و بزرگداشت شعائر الهی در آینة فقه اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 21-44]
 • شناور مهر شناور در آینه فقه امامیه و حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهادت بررسی نظریه مشهور در شهادت بر شهادت [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 153-178]
 • شهادت ادای شهادت در فقه و حقوق (ایران و چند کشور غربی و عربی [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 139-158]
 • شهادت اعتبارسنجی تعمیم شهادت کافر علیه مسلمان در دعاوی مدنی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 203-228]
 • شهادت بر شهادت بررسی نظریه مشهور در شهادت بر شهادت [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 153-178]
 • شک در معاطات اجاره معاطاتی از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 113-138]
 • شیعه بازخوانی انتقادی قاعده الزام [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 221-252]
 • شیوه‌های احراز وثاقت راوی شیوه‌های احراز وثاقت راویان [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 77-96]

ص

 • صحت نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 53-78]
 • صحّت نکاح بازپژوهی در حکم فقهی «شرط عدم مهر» در نکاح [(مقالات آماده انتشار)]
 • صدقه تحلیل فقهی گزارة حدیثی «لیس فی المال حقّ سوی الزکاه [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 173-192]

ض

 • ضامن بررسی فقهی و حقوقی راهکارهای تعیین ضامن در تداخل عرضی اسباب [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 89-116]
 • ضامن ضمان از دین مجهول [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 115-138]
 • ضرر بازپژوهی ادلۀ فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 147-162]
 • ضرر بازپژوهی قاعدۀ تسبیب و نقد قوانین آن [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 125-146]
 • ضرر نقد و بررسی اجمالی دلایل تحریم شبیه‌سازی از منظر عالمان اهل سنت [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 143-172]
 • ضرر مبانی ضرر غیرمستقیم قابل‌جبران در حقوق ایران و انگلیس [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 119-144]
 • ضرر جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 103-126]
 • ضرر حالی ارزیابی عوامل مٶثر در تشخیص غبن فاحش و افحش [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 277-298]
 • ضرر قطعی یا محتمل تحلیلی بر ادله مشروعیت دستکاری ژنتیکی مواد غذایی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 253-276]
 • ضرر مالی ارزیابی عوامل مٶثر در تشخیص غبن فاحش و افحش [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 277-298]
 • ضرورت بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 3-32]
 • ضرورت شرعی حکومت نبوی ماموریتی الهی یا ضرورتی عقلی یا سیاسی؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضمان ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 297-328]
 • ضمان بازپژوهی قاعدۀ تسبیب و نقد قوانین آن [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 125-146]
 • ضمان بررسی فقهی حبس داده‌ها در فضای مجازی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 49-76]
 • ضمان تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 275-302]
 • ضمان ضمان از دین مجهول [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 115-138]
 • ضمان امکان سنجی پذیرش ضمان تفویت منافع انسان در پرتو قاعده لا ضرر [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضمان تعلیقی تصحیح فقهی ضمان تعلیقی؛ با رویکرد نقد مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 137-162]
 • ضمان قهری امکان‌سنجی فقهی و حقوقی جبران خسارت ناشی از مالکیت اشیاء خطرناک [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 212-236]
 • ضمانت اجرا روش تعیین بهای شرط [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 117-136]
 • ضمانت اجرای قانونی بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن) [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 271-296]
 • ضمانت اجرای قانونی واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج» [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 271-296]
 • ضمانت اجرای مالی نقدی فقهی به رویکرد قانون مجازات اسلامی پیرامون آثار اقرار ورشکسته در ضمانت اجراهای مالی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضمانی بودن مسئولیت مدنی گیرندۀ مالِ در معرض فروش [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 139-162]
 • ضمیمه شیء معلوم پژوهشی در حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم؛ با محوریت کتاب‌البیع امام خمینی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 61-82]

ط

 • طرفین عقد طرفین حواله و لزوم رضایت محال‌علیه؛ تمهید نظریه عمومیِ انتقال دین و طلب در فقه امامیه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • طفل تحلیل و نقد فقهی ـ حقوقی ماده 1177 قانون مدنی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 231-252]
 • طلاق حکمت تشریع عدّه، اقسام و احکام مترتّب بر آن [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 73-88]
 • طلاق بررسی و نقد فقهی ـ حقوقی ارث زن در طلاق مریض [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 163-180]
 • طلاق به عوض شناسایی طلاق به عوض به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه امامیه و حقوق مدنی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 229-248]
 • طلاق مریض بررسی و نقد فقهی ـ حقوقی ارث زن در طلاق مریض [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 163-180]
 • طلبکار نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 27-50]

ع

 • عاقله ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 297-328]
 • عامل ضمانت اجرای تخلف عامل از شرط زرع معین در مزارعه (نقدی بر ماده 537 قانون مدنی) [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 343-364]
 • عامل ضرورت استناد به دفاع ضرورت به‌عنوان عامل رافع مسئولیت بین‌المللی دولت در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل با بررسی موردی سپر انسانی (تترس) [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 127-156]
 • عبادیت وقف بازخوانی مسأله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح‌شناسی حدیثی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 83-106]
 • عدالت عدالت‌سنجی «شغل خانه‌داری» زنان خانه‌دار [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 159-184]
 • عدم ازدواج مجدد نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 53-78]
 • عدم تعیین مدت خیار تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 23-48]
 • عدم قابلیت استناد بازپژوهشی نقش قبض در وضعیت رهن؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 99-122]
 • عدم قابلیت استناد تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 3-22]
 • عدم نفقه وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 3-26]
 • عدم نفوذ بطلان عقد مکره و نقد نظریۀ عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 83-102]
 • عدم نفوذ نقدی بر مقالۀ «بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 79-110]
 • عدوان پژوهشی در دلالت عبارت قرآنی لَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 3-30]
 • عدول مؤمنین مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 173-202]
 • عدّه حکمت تشریع عدّه، اقسام و احکام مترتّب بر آن [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 73-88]
 • عرف بررسی تناقض‌نمایی قاعدۀ «الشروط لا یوزّع علیها الثمن» با قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن» [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 23-48]
 • عرف مشروعیت و مالیت شرعی حقوق معنوی [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 137-160]
 • عرف بررسی ایرادات وارد بر قاعدۀ انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 75-100]
 • عرف تحلیل مفهوم شرط در عرف خاص فقیهان امامیه [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 3-22]
 • عرف کاوشی در نقش سیرۀ عقلا در تعیین دامنۀ مسئولیت قراردادی با تکیه بر نظر امام خمینی و شهید صدر [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 287-322]
 • عرف ارزیابی عوامل مٶثر در تشخیص غبن فاحش و افحش [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 277-298]
 • عرف بین‌المللی بازخوانی انتقادی قاعده الزام [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 221-252]
 • عرف خاص فقیهان تحلیل مفهوم شرط در عرف خاص فقیهان امامیه [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 3-22]
 • عرف زمان احکام فقهی، هم‌سویی با عرف زمان یا فرا زمانی [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 171-188]
 • عزل کناره‌گیری حاکم در حقوق عمومی اسلام؛ پی‌جویی امکان، الزامات و اقتضائات [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 239-260]
 • عزیمت تبعض در تقلید؛ عزیمتی رخصت‌نما [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 123-144]
 • عسر و حرج پژوهشی در تأثیر تنگدستی دائن بر مسئله مستثنیات دین [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 265-286]
 • عسر و حرج بررسی مبانی فقهی قاعدة نفی عسر و حرج [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 131-158]
 • عقد جریان خیارات در اقاله [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 3-18]
 • عقد بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 49-72]
 • عقد وقف مصداق بارز ایقاع مملّک [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 101-122]
 • عقد پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 107-122]
 • عقد تصحیح فقهی ضمان تعلیقی؛ با رویکرد نقد مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 137-162]
 • عقد به مثابة عهد بررسی انتقادی تعاریف عقد در فقه امامیه و ارائة نظریة تفاوت بنیادین «ماهیت عقد» با «انعقاد عقد» [(مقالات آماده انتشار)]
 • عقد به مثابة لفظ بررسی انتقادی تعاریف عقد در فقه امامیه و ارائة نظریة تفاوت بنیادین «ماهیت عقد» با «انعقاد عقد» [(مقالات آماده انتشار)]
 • عقد دو تعهدی انحلال قرارداد به واسطه ناممکن شدن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به نحو غیر قابل انتساب به متعهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • عقد شخصی انتقال حقوق و تعهدات قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 169-198]
 • عقد صلح امکان‌سنجی فقهی ماهیت قرارداد سی‌اف‌دی کالا [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 145-172]
 • عقد ضمان صحت شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 303-320]
 • عقد ضمان شرط خیار در عقد ضمان [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 3-24]
 • عقد عهدی فضولی بررسی جریان احکام فضولی در عقود عهدی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 203-230]
 • عقد غیر معاوضی ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 53-78]
 • عقد فضولی بررسی مبانی و احکام معامله مال غیر در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 109-136]
 • عقد مستمر انتقال حقوق و تعهدات قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 169-198]
 • عقد مضاربه بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 117-146]
 • عقد معاوضی ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 53-78]
 • عقد معاوضی انحلال قرارداد به واسطه ناممکن شدن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به نحو غیر قابل انتساب به متعهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • عقد معلق بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعة ایران [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 79-94]
 • عقد معین تأملی بر رابطه عقد رهن و قرارداد وثیقه؛ جُستاری نقادانه در باب تحول مفهوم توثیق اموال از رهن سنّتی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 69-90]
 • عقد منقطع تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 3-34]
 • عقد وقف تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 139-162]
 • عقل حکم حکومتی و مبانی استنباط آن [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 45-72]
 • عقل دلیل عقل در سیرة فقهی ابن ادریس [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 123-150]
 • عقود شرط خیار در عقد ضمان [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 3-24]
 • عقود امانی غیر مضمونه عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 185-200]
 • عقود امانی مضمونه عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 185-200]
 • عقود جایز شرط خیار در عقد ضمان [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 3-24]
 • عقود لازم شرط خیار در عقد ضمان [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 3-24]
 • عقود معیّن عوامل مؤثر در تعیین مقتضای عقود [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 87-116]
 • عقود نامعیّن عوامل مؤثر در تعیین مقتضای عقود [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 87-116]
 • عقوق تحلیل و نقد فقهی ـ حقوقی ماده 1177 قانون مدنی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 231-252]
 • علائم بلوغ نگاه فقه تطبیقی به سنّ بلوغ؛ امارة تعبدی یا نشانة طبیعی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 159-186]
 • علت ملاک‌شناسی احکام معاملات و آثار آن در فقه امامیه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 57-80]
 • علت بازپژوهی قاعدۀ تسبیب و نقد قوانین آن [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 125-146]
 • علت بررسی مبانی فقهی قاعدة نفی عسر و حرج [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 131-158]
 • علت استنباط‌شده قیاس مستنبط العله در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 19-38]
 • علل رافع تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 275-302]
 • علل موجهه تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 275-302]
 • علم پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی) [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 237-264]
 • علم اجمالی مهر شناور در آینه فقه امامیه و حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • علم اصول تعامل فریقین در گسترة دانش اصول [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 61-76]
 • علم به غبن بازپژوهی ادلۀ فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 147-162]
 • عمل حقوقی نظریۀ واقعۀ حقوقی بودن ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 119-138]
 • عمل حقوقی تشریفاتی نگاهی متفاوت به قابلیت امکانِ اعمال عقود تشریفاتی در قالب شرط نتیجه [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 161-190]
 • عمل حقوقی رضایی نگاهی متفاوت به قابلیت امکانِ اعمال عقود تشریفاتی در قالب شرط نتیجه [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 161-190]
 • عموم ادلۀ شروط بازپژوهی ادلۀ عدم جواز دخول خیار شرط در ایقاعات [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 29-52]
 • عناصر عقد شرط خلاف مقتضای ذات عقد [(مقالات آماده انتشار)]
 • عوامل رافع مسئولیت بین‌المللی دولت استناد به دفاع ضرورت به‌عنوان عامل رافع مسئولیت بین‌المللی دولت در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل با بررسی موردی سپر انسانی (تترس) [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 127-156]
 • عیب حادث مسقط خیار نبودنِ حدوث عیب با جبران خسارت (نقد بند 3 ماده 429 ق.م) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عین تأملی فقهی و حقوقی در عین‌انگاری سهام شرکت‌های تجاری [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 31-60]
 • عین مرهون بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمان مرتهن [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 151-168]
 • عین معیّن بررسی تطبیقی کلّی در ذمّه و عین معیّن در فقه و حقوق [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 123-154]

غ

 • غاصب نقد و تحلیل قول مشهور و قانون مدنی در بیع فضولی مبتنی بر قاعده «العقود تابعة للقصود [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 191-214]
 • غبن افحش ارزیابی عوامل مٶثر در تشخیص غبن فاحش و افحش [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 277-298]
 • غبن فاحش ارزیابی عوامل مٶثر در تشخیص غبن فاحش و افحش [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 277-298]
 • غرامت معیار محاسبۀ خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه‌گذاری در فقه اسلامی و رویۀ داوری بین‌المللی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 185-216]
 • غرامت قلمرو جبران خسارت در پرتو رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 151-176]
 • غرر تردید در مورد معامله [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 241-270]
 • غرر بازخوانی فقهی ـ حقوقی شرکت‌های اعمال، مفاوضه و وجوه [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 97-118]
 • غرر نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 163-184]
 • غرر تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 23-48]
 • غرر مهر شناور در آینه فقه امامیه و حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • غصب بررسی فقهی حبس داده‌ها در فضای مجازی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 49-76]
 • غصب تلف حکمی مال مغصوب فروخته شده به خریدار با حسن نیت در ترازوی نقد فقهی (نقد طرح اصلاح ماده 323 قانون مدنی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • غنا پژوهشی در مبانی فقهی موسیقی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 33-64]
 • غیبت بینه ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تأمین در فرض وجود بینّه [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 103-128]
 • غیر قابل استناد مطالعه تطبیقی غیرقابل استناد بودن معاملات به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فرانسه؛ با نگرشی بر رای وحدت رویه 774 مورخ 20/01/1398 [(مقالات آماده انتشار)]
 • غیر نافذ مطالعه تطبیقی غیرقابل استناد بودن معاملات به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فرانسه؛ با نگرشی بر رای وحدت رویه 774 مورخ 20/01/1398 [(مقالات آماده انتشار)]
 • غیرمستقیم جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 103-126]
 • غیرنافذ اجــبار اعــتباری در شرط ترک فعل حقوقی [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فتوای معیار فتوای معیار در قانون گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 91-118]
 • فدیه شناسایی طلاق به عوض به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه امامیه و حقوق مدنی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 229-248]
 • فرا زمانی احکام فقهی، هم‌سویی با عرف زمان یا فرا زمانی [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 171-188]
 • فرانسه تحلیل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبنای اصل حاکمیت اراده در انگاره اسلام، فرانسه [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 39-68]
 • فرد مردد تردید در مورد معامله [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 241-270]
 • فرزندخوانده تحلیل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبنای اصل حاکمیت اراده در انگاره اسلام، فرانسه [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 39-68]
 • فرزندخواندگی قاعده فقهی مصلحت در قوانین و مقررات فرزندخواندگی و کودکان بی‌سرپرست [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرع قیاس مستنبط العله در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 19-38]
 • فرم تعارض منافع فرم تعارض منافع [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرم تعهدنامه فرم تعهدنامه [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروش خودیاری مطالعه تطبیقی امتناع از پذیرش حق در حقوق ایران، فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 191-220]
 • فسخ تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 33-60]
 • فسخ حاکمیت ارادۀ ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 3-30]
 • فسخ جریان خیارات در اقاله [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 3-18]
 • فسخ تحلیل حقوقی اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 31-58]
 • فسخ بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 95-112]
 • فسخ تأثیر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر قراردادهای پیش فروش از منظر فقهی- حقوقی و قانون پیش فروش ساختمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • فقر سرمایه‌گذاری از طریق تأسیس نهاد وقف پول [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 75-100]
 • فقه جایگاه استقراء در استنباط حکم شرعی و قاعدۀ حقوقی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 69-96]
 • فقه نسبت و رابطة دانش فقه و علم حقوق در نظام حقوقی ایران [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 3-20]
 • فقه تحلیل فقهی گزارة حدیثی «لیس فی المال حقّ سوی الزکاه [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 173-192]
 • فقه پژوهشی در مبانی فقهی موسیقی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 33-64]
 • فقه بررسی مبانی فقهی قاعدة نفی عسر و حرج [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 131-158]
 • فقه بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 79-106]
 • فقه تصحیح فقهی ضمان تعلیقی؛ با رویکرد نقد مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 137-162]
 • فقه تبلیغات خلاف واقع در فقه امامیه و حقوق ایران؛ مسئولیت ها و راهکارها [(مقالات آماده انتشار)]
 • فقه اسلامی قاعده فقهی مصلحت در قوانین و مقررات فرزندخواندگی و کودکان بی‌سرپرست [(مقالات آماده انتشار)]
 • فقه امامیه مبانی فقهی ـ حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 91-118]
 • فقه امامیه واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعۀ تطبیقی در حقوق موضوعۀ ایران و مصر [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 19-46]
 • فقه امامیه بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعة ایران [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 79-94]
 • فقه امامیه بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 95-112]
 • فقه امامیه قیاس مستنبط العله در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 19-38]
 • فقه امامیه نقدی فقهی به رویکرد قانون مجازات اسلامی پیرامون آثار اقرار ورشکسته در ضمانت اجراهای مالی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فقه امامیه و احادیث اهل بیت واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی در احادیث و فقه امامیه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 65-94]
 • فقه اهل سنت انسداد و انفتاح باب اجتهاد در اندیشه‌های فقهی اهل سنت [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 119-150]
 • فقه فریقین ماهیت لعان و اثر تحریم ابدی نکاح از منظر فقه فریقین [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 185-204]
 • فقه مدنی مفهوم حق در دو پارادایم «فقه مدنی» و «دموکراسی غربی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 145-166]
 • فقه مدنی فقه مدنی در نهج البلاغه [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 27-48]
 • فقه مدنی شروط مبطلِ پیش‌بینی‌شده در مادۀ 233 قانون مدنی و امکان توسعۀ آن [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 155-176]
 • فقه و حقوق چالشهای فرا روی مبانی تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فقه و قانون قلمرو فقه و ماهیّت اِباحه، جستاری در قاعده ی «عدم خلوّ الواقعة عن الحکم» [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 53-76]
 • فقیه بررسی حدیث « السلطان ولیّ من لا ولیّ له [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 107-122]
 • فلسفۀ عدّه حکمت تشریع عدّه، اقسام و احکام مترتّب بر آن [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 73-88]

ق

 • قائم مقام کدام مکانیسم اجرا؟ «ایفاء» در حقوق یا «تسلیم مال» در فقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • قائم‌مقامی سازوکار فقهی ـ حقوقی صیانت دائمی ازحقوق متعلق به شخصیت انسان [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 31-58]
 • قائم‌مقامی انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 3-24]
 • قائم‌مقامی مستأجر جدید شرایط و آثار انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید در فقه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 35-64]
 • قابلیت استناد مسئولیت مدنی ناشی از آسیب‌های همسایگی در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و مصر [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 23-52]
 • قابلیّت پیش بینی ایراد ضرر تأملی بر نظریه سبب متناسب با بررسی حقوق ایران و حقوق کامن‌لا [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 139-166]
 • قاصر جهل به حکم و رافعیت آن نسبت به مسئولیت کیفری در فقه امامیه [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 97-118]
 • قاعدة سوق بازار مسلمانان و حلیت و طهارت کالای عرضه‌شده در آن [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 39-60]
 • قاعدة فقهی بررسی قاعدة جَبّ (الإسلام یجبّ ما قبله و التوبی تجبّ ما قبلها [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 143-168]
 • قاعدة فقهی بررسی مبانی فقهی قاعدة نفی عسر و حرج [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 131-158]
 • قاعده الزام بازخوانی انتقادی قاعده الزام [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 221-252]
 • قاعده امری اصل قابل استناد در موارد شک در امری یا تکمیلی بودن قاعده حقوقی با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 81-108]
 • قاعده امضاء بازخوانی انتقادی قاعده الزام [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 221-252]
 • قاعده تکمیلی اصل قابل استناد در موارد شک در امری یا تکمیلی بودن قاعده حقوقی با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 81-108]
 • قاعده لاحرج پژوهشی در تأثیر تنگدستی دائن بر مسئله مستثنیات دین [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 265-286]
 • قاعده مصلحت قاعده فقهی مصلحت در قوانین و مقررات فرزندخواندگی و کودکان بی‌سرپرست [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاعدۀ اتلاف مسئولیت مدنی دولت در منابع آب بر مبنای قاعدۀ اتلاف، لاضرر و احترام [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 177-204]
 • قاعدۀ انحلال بررسی ایرادات وارد بر قاعدۀ انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 75-100]
 • قاعدۀ تسلیط بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 51-82]
 • قاعدۀ حقوقی جایگاه استقراء در استنباط حکم شرعی و قاعدۀ حقوقی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 69-96]
 • قاعدۀ فقهی جایگاه استقراء در استنباط حکم شرعی و قاعدۀ حقوقی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 69-96]
 • قاعدۀ فقهی بررسی تناقض‌نمایی قاعدۀ «الشروط لا یوزّع علیها الثمن» با قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن» [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 23-48]
 • قاعدۀ فقهی ـ حقوقی بررسی تطبیقی حُسن نیت در فقه، حقوق خارجی و اسناد بین‌المللی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 51-74]
 • قاعدۀ لاضرر بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 51-82]
 • قاعدۀ لاضرر مسئولیت مدنی دولت در منابع آب بر مبنای قاعدۀ اتلاف، لاضرر و احترام [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 177-204]
 • قاعدۀ لاضرر بازخوانی فقهی حقوقی حق شفعۀ موقوف‌علیهم [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 3-30]
 • قانون ابهام زدایی از مفهوم و کاربرد شرع در دادرسی مدنی و داوری [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 297-320]
 • قانون امری وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 3-26]
 • قانون تجارت تأملی بر رابطه عقد رهن و قرارداد وثیقه؛ جُستاری نقادانه در باب تحول مفهوم توثیق اموال از رهن سنّتی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 69-90]
 • قانون حاکم قلمرو اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم در مراجع داوری [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 157-184]
 • قانون مدنی شروط مبطلِ پیش‌بینی‌شده در مادۀ 233 قانون مدنی و امکان توسعۀ آن [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 155-176]
 • قانون مدنی تصحیح فقهی ضمان تعلیقی؛ با رویکرد نقد مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 137-162]
 • قانون مطبوعات کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 151-170]
 • قانون معادن تأملی بر رابطه عقد رهن و قرارداد وثیقه؛ جُستاری نقادانه در باب تحول مفهوم توثیق اموال از رهن سنّتی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 69-90]
 • قانون معادن بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و امریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • قانون‌گذاری اسلامی فتوای معیار در قانون گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 91-118]
 • قبض بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن) [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 271-296]
 • قبض بازپژوهشی نقش قبض در وضعیت رهن؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 99-122]
 • قبض بررسی رَوایی قبض در معاملات آتی بورس [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 49-74]
 • قبض ضرورت و امکان سنجی رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی ایران [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 185-204]
 • قتل «تحلیل فقهی وضعیّت تملّک موصی به در اثر قتل موصی توسّط موصی له» [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدرت حکومت نبوی ماموریتی الهی یا ضرورتی عقلی یا سیاسی؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدرت خرید بررسی آرای فقها دربارة تبدیل مهریه به نرخ روز [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 123-142]
 • قرآن و فقه تعظیم و بزرگداشت شعائر الهی در آینة فقه اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 21-44]
 • قرآن کریم حکم اولی و ثانوی در قرآن معیار و نمونه‌ها [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 111-138]
 • قرار تأمین ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تأمین در فرض وجود بینّه [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 103-128]
 • قرارداد بررسی ایرادات وارد بر قاعدۀ انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 75-100]
 • قرارداد بررسی فقهی- حقوقی نقش اراده در توافقات ابوین بر مسئلة حضانت [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 289-312]
 • قرارداد بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 261-288]
 • قرارداد انحلال قرارداد به واسطه ناممکن شدن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به نحو غیر قابل انتساب به متعهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرارداد فرعی انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 3-24]
 • قرارداد مابه‌التفاوت امکان‌سنجی فقهی ماهیت قرارداد سی‌اف‌دی کالا [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 145-172]
 • قرارداد مستقل ماهیت‌شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 173-196]
 • قرارداد مشارکت در تولید ماهیت حقوقی «قرارداد مشارکت در تولید» از منظر حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 35-64]
 • قرارداد مشارکت در ساخت تأثیر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر قراردادهای پیش فروش از منظر فقهی- حقوقی و قانون پیش فروش ساختمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • قراردادهای اعتباری خرید دین در نظام بانکداری اسلامی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 3-28]
 • قراردادهای بالادستی ماهیت حقوقی «قرارداد مشارکت در تولید» از منظر حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 35-64]
 • قراردادهای بالادستی نفتی تاثیراعمال تحریم توسط کشور های طرف موافقت نامه برجام دراجرای قراردادهای بالادستی بین المللی نفتی از دیدگاه نظام حقوقی ایران [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 163-190]
 • قراردادی اعتبارات عقلایی در تحلیل مبنای شخصیت حقوقی [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 61-90]
 • قراردادی بودن مسئولیت مدنی گیرندۀ مالِ در معرض فروش [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 139-162]
 • قرض تحلیل فقهی مادۀ 651 قانون مدنی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 171-190]
 • قرعه تردید در مورد معامله [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 241-270]
 • قصد بطلان عقد مکره و نقد نظریۀ عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 83-102]
 • قصد بازپژوهشی فقهی ـ حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 27-52]
 • قصد انتفاع به غیر اکل رویکرد فقه امامیه دربارۀ بیع میته به مستحلّین [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 133-158]
 • قصد اکل رویکرد فقه امامیه دربارۀ بیع میته به مستحلّین [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 133-158]
 • قصد ذهنی رویکردهای تفسیر قرارداد: بافت‌گرایی و متن‌گرایی، با تأکید بر قصد طرفین [(مقالات آماده انتشار)]
 • قصد عینی رویکردهای تفسیر قرارداد: بافت‌گرایی و متن‌گرایی، با تأکید بر قصد طرفین [(مقالات آماده انتشار)]
 • قصد فرار از دین مطالعه تطبیقی غیرقابل استناد بودن معاملات به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فرانسه؛ با نگرشی بر رای وحدت رویه 774 مورخ 20/01/1398 [(مقالات آماده انتشار)]
 • قصد فعل امکان سنجی مسئول دانستن بیت‌المال در پرداخت خسارات جسمی وارده از ناحیه افراد فاقد قصد فعل [(مقالات آماده انتشار)]
 • قضاوت زن ادلۀ قرآنی ممنوعیت قضاوت زن از دیدگاه مذاهب خمسه و نقد آن [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 117-138]
 • قطع قضایی نقش منطق در تفسیر قرارداد [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 241-266]
 • قلمرو فقه قلمرو فقه و ماهیّت اِباحه، جستاری در قاعده ی «عدم خلوّ الواقعة عن الحکم» [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 53-76]
 • قواعد آمره ضرورت و امکان سنجی رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی ایران [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 185-204]
 • قواعد فقهی مسئولیت کالای فاقد اطلاعات مصرفی در فقه امامیه و حقوق ایران (با رویکردی به قواعد فقهی) [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 209-240]
 • قوانین عرفی احکام فقهی، هم‌سویی با عرف زمان یا فرا زمانی [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 171-188]
 • قوانین موضوعه بازپژوهی قاعدۀ تسبیب و نقد قوانین آن [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 125-146]
 • قوه قاهره تاثیراعمال تحریم توسط کشور های طرف موافقت نامه برجام دراجرای قراردادهای بالادستی بین المللی نفتی از دیدگاه نظام حقوقی ایران [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 163-190]
 • قیاس نقدی بر نظریة کاشفیت رضای متأخر مکرَه [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 3-26]
 • قیاس قیاس مستنبط العله در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 19-38]
 • قیاس نمونه‌هایی از کاربرد قیاس در آثار فقهی شیخ طوسی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 139-162]
 • قیاس صوری نقش منطق در تفسیر قرارداد [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 241-266]

ک

 • کار عدالت‌سنجی «شغل خانه‌داری» زنان خانه‌دار [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 159-184]
 • کار اقتصادی بررسی قاعدۀ انحصار منشأ کسب درآمد به «کار» [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 59-86]
 • کارایی پارتو مفهوم و مبنای نظریه عمومی ارش در قراردادها با تأکید بر تحلیل اقتصادی آن با مطالعه تطبیقی [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 65-94]
 • کارت بانکی خرید دین در نظام بانکداری اسلامی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 3-28]
 • کارت سبز اعتبارسنجی اماره کارت خودرو در اثبات مالکیت (تحلیل فقهی و حقوقی درباره تعارض امارات و دلایل در مالکیت خودرو [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 347-370]
 • کاشت ریز تراشه وضعیت و تبعات حقوقی کاشت ریز تراشه با تاکید بر مسئولیت مدنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاشف نقدی بر نظریة کاشفیت رضای متأخر مکرَه [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 3-26]
 • کافر بی‌طرف حرمت جان کافر بی‌طرف با تأکید بر آیات قرآن [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 167-190]
 • کافر ذمّی حرمت جان کافر بی‌طرف با تأکید بر آیات قرآن [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 167-190]
 • کافر ذمی اعتبارسنجی تعمیم شهادت کافر علیه مسلمان در دعاوی مدنی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 203-228]
 • کالاهای حرام واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار در فقه امامیه [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 79-102]
 • کالای خطرناک امکان‌سنجی فقهی و حقوقی جبران خسارت ناشی از مالکیت اشیاء خطرناک [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 212-236]
 • کالای فاقد اطلاعات مسئولیت کالای فاقد اطلاعات مصرفی در فقه امامیه و حقوق ایران (با رویکردی به قواعد فقهی) [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 209-240]
 • کالای وارداتی بازار مسلمانان و حلیت و طهارت کالای عرضه‌شده در آن [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 39-60]
 • کاهش ارزش پول قلمرو جبران خسارت در پرتو رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 151-176]
 • کبیره ادای شهادت در فقه و حقوق (ایران و چند کشور غربی و عربی [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 139-158]
 • کتاب نگاه فقه تطبیقی به سنّ بلوغ؛ امارة تعبدی یا نشانة طبیعی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 159-186]
 • کتابت نقد و بررسی فقهی ادلّۀ اعتبار کتابت دِین [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 177-198]
 • کراهت شناسایی طلاق به عوض به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه امامیه و حقوق مدنی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 229-248]
 • کسب درآمد بررسی قاعدۀ انحصار منشأ کسب درآمد به «کار» [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 59-86]
 • کفار رویکرد فقه امامیه دربارۀ بیع میته به مستحلّین [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 133-158]
 • کفر بررسی قاعدة جَبّ (الإسلام یجبّ ما قبله و التوبی تجبّ ما قبلها [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 143-168]
 • کلّی در ذمّه بررسی تطبیقی کلّی در ذمّه و عین معیّن در فقه و حقوق [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 123-154]
 • کلّی در معیّن بررسی تطبیقی کلّی در ذمّه و عین معیّن در فقه و حقوق [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 123-154]
 • کلی در معین تردید در مورد معامله [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 241-270]
 • کنترل‌کننده تعهدات پردازش کننده ی داده شخصی در اتحادیه اروپا و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوتاه گستره مدّت در ازدواج موقّت [(مقالات آماده انتشار)]
 • کودک بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 177-202]
 • کودکان بی‌سرپرست قاعده فقهی مصلحت در قوانین و مقررات فرزندخواندگی و کودکان بی‌سرپرست [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گزارة کلامی گزارة کلامی تأثیرگذار در اجتهاد (جامعیت شریعت) [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 119-142]
 • گیرنده مسئولیت مدنی گیرندۀ مالِ در معرض فروش [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 139-162]

ل

 • لاضرر جریان خیارات در اقاله [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 3-18]
 • لاضرر امکان سنجی پذیرش ضمان تفویت منافع انسان در پرتو قاعده لا ضرر [(مقالات آماده انتشار)]
 • لزوم تبعض در تقلید؛ عزیمتی رخصت‌نما [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 123-144]
 • لزوم تحلیل فقهی مادۀ 651 قانون مدنی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 171-190]
 • لزوم تأملی در خیار تأخیر ثمن [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 253-274]
 • لعان ماهیت لعان و اثر تحریم ابدی نکاح از منظر فقه فریقین [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 185-204]
 • لعان بررسی و نقد فقهی ـ حقوقی ارث زن در طلاق مریض [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 163-180]

م

 • مادر بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 177-202]
 • ماده 10 قانون مدنی اصل قابل استناد در موارد شک در امری یا تکمیلی بودن قاعده حقوقی با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 81-108]
 • ماده 1177 قانون مدنی تحلیل و نقد فقهی ـ حقوقی ماده 1177 قانون مدنی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 231-252]
 • ماده 23 قانون حمایت خانواده مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 3-34]
 • ماده 401 قانون مدنی تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 23-48]
 • ماده 429 ق.م مسقط خیار نبودنِ حدوث عیب با جبران خسارت (نقد بند 3 ماده 429 ق.م) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مادۀ 218 قانون مدنی نقدی بر تفاسیر حقوقی مادۀ 218 قانون مدنی و ارائۀ تفسیر بر پایۀ آموزه‌های فقه امامیه [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 65-88]
 • مادۀ 415 قانون تجارت نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 27-50]
 • مادۀ 421 قانون مدنی امکان‌سنجی حقوقی سقوط خیار غبن با پرداخت تفاوت قیمت [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 59-78]
 • مادۀ 55 قانون مدنی امکان‌سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به مادۀ 55 قانون مدنی [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 163-188]
 • مادۀ 58 قانون مدنی امکان‌سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به مادۀ 55 قانون مدنی [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 163-188]
 • مادۀ قانونی بازپژوهی ادلۀ فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 147-162]
 • مال مشاع ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 3-30]
 • مال مغصوب تلف حکمی مال مغصوب فروخته شده به خریدار با حسن نیت در ترازوی نقد فقهی (نقد طرح اصلاح ماده 323 قانون مدنی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مالک کاوشی در حقوق زارع در برابر مالک زمین [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 101-124]
 • مالکیت بازخوانی فقهی حقوقی حق شفعۀ موقوف‌علیهم [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 3-30]
 • مالکیت کاوشی در حقوق زارع در برابر مالک زمین [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 101-124]
 • مالکیت تحلیل فقهی شخصیت حقوقی [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 3-30]
 • مالکیت امکان‌سنجی فقهی و حقوقی جبران خسارت ناشی از مالکیت اشیاء خطرناک [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 212-236]
 • مالکیت بررسی و نقد نظریة شخصی انگاری تملک انفال و اموال عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مالکیت بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و امریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • مالکیت اراضی چالشهای فرا روی مبانی تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مالکیت خدا بر عمل مکلّف نقد و تحلیل ادلة عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 47-64]
 • مالکیت در وقف بازخوانی مسأله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح‌شناسی حدیثی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 83-106]
 • مالکیت فکری امکان‌سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به مادۀ 55 قانون مدنی [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 163-188]
 • مالکیت معنوی امکان‌سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به مادۀ 55 قانون مدنی [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 163-188]
 • مالکیت موقوفه وقف مصداق بارز ایقاع مملّک [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 101-122]
 • مالیت مشروعیت و مالیت شرعی حقوق معنوی [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 137-160]
 • ماهیت اجرای تعهد اجرای زودهنگام تعهدات در فقه و حقوق ایران [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 147-170]
 • ماهیت ادغام ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجاری «مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر» [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 3-32]
 • ماهیت سهام اجاره سهام در بازار سرمایه و تحلیل آن بر مبنای ماهیت سهام از منظر فقه و حقوق [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماهیت عقد بررسی انتقادی تعاریف عقد در فقه امامیه و ارائة نظریة تفاوت بنیادین «ماهیت عقد» با «انعقاد عقد» [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماهیت ویژه تحلیل فقهی ـ حقوقی قرارداد بیع متقابل [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 89-114]
 • مباحات بررسی و نقد نظریة شخصی انگاری تملک انفال و اموال عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مباحات بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و امریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • مباحات و مشترکات بررسی فقهی ـ حقوقی مراتع و جنگلهای واقع در موقوفات [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 55-75]
 • مباحث نسبت و رابطة دانش فقه و علم حقوق در نظام حقوقی ایران [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 3-20]
 • مبانی مبانی فقهی ـ حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 91-118]
 • مبانی نسبت و رابطة دانش فقه و علم حقوق در نظام حقوقی ایران [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 3-20]
 • مبنای شخصیت حقوقی اعتبارات عقلایی در تحلیل مبنای شخصیت حقوقی [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 61-90]
 • مبنای مسئولیت مدنی ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 297-328]
 • مبیع تأثیر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر قراردادهای پیش فروش از منظر فقهی- حقوقی و قانون پیش فروش ساختمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • متاع متعی الطلاق؛ پژوهشی تفسیری و فقهی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 65-84]
 • متعه متعی الطلاق؛ پژوهشی تفسیری و فقهی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 65-84]
 • متعه بررسی مستندات قرآنی ـ روایی فریقین در حکم ازدواج موقت و پیامدهای آن [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 65-88]
 • متعی الطلاق متعی الطلاق؛ پژوهشی تفسیری و فقهی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 65-84]
 • متن‌گرایی رویکردهای تفسیر قرارداد: بافت‌گرایی و متن‌گرایی، با تأکید بر قصد طرفین [(مقالات آماده انتشار)]
 • متوفّا مبانی تداوم شخصیت حقوقی انسان پس از مرگ در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 47-68]
 • متوفی سازوکار فقهی ـ حقوقی صیانت دائمی ازحقوق متعلق به شخصیت انسان [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 31-58]
 • متولی تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف [(مقالات آماده انتشار)]
 • مثلی و قیمی بررسی آرای فقها دربارة تبدیل مهریه به نرخ روز [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 123-142]
 • مجاری حدیث مجاری‌الامور و دلالت آن بر ولایت فقیه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 157-176]
 • مجاری الأمور والأحکام حدیث مجاری‌الامور و دلالت آن بر ولایت فقیه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 157-176]
 • مجازات جهل به حکم و رافعیت آن نسبت به مسئولیت کیفری در فقه امامیه [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 97-118]
 • محجور اهلیت استیفای محجوران در قانون مدنی [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 95-120]
 • محصولات غذایی تحلیلی بر ادله مشروعیت دستکاری ژنتیکی مواد غذایی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 253-276]
 • محیط زیست تحلیلی بر ادله مشروعیت دستکاری ژنتیکی مواد غذایی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 253-276]
 • مخابرات بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 261-288]
 • مخارج واقف بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از منافع موقوفه [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 3-22]
 • مخاطره امداد و نجات در موقعیت پرمخاطره با تأکید بر بیماریهای واگیردار، از منظر فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مخالفت با کتاب و سنت بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمان مرتهن [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 151-168]
 • مدار ملاک‌شناسی احکام معاملات و آثار آن در فقه امامیه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 57-80]
 • مدّت گستره مدّت در ازدواج موقّت [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیون نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 27-50]
 • مدیون بررسی انتقادی تعریف معسر با تأکید بر قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1393 [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 33-56]
 • مدیون پژوهشی در تأثیر تنگدستی دائن بر مسئله مستثنیات دین [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 265-286]
 • مدیون بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 95-110]
 • مذاهب خمسه حکم ازدواج پدر و پسر زانی با زانیه از نگاه مذاهب خمسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مراجع داوری قلمرو اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم در مراجع داوری [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 157-184]
 • مرتع بررسی فقهی ـ حقوقی مراتع و جنگلهای واقع در موقوفات [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 55-75]
 • مرتهن وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن (مطالعة فقهی ـ حقوقی) [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 49-64]
 • مزارعه ضمانت اجرای تخلف عامل از شرط زرع معین در مزارعه (نقدی بر ماده 537 قانون مدنی) [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 343-364]
 • مسئولیت بررسی فقهی و حقوقی راهکارهای تعیین ضامن در تداخل عرضی اسباب [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 89-116]
 • مسئولیت جهل به حکم و رافعیت آن نسبت به مسئولیت کیفری در فقه امامیه [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 97-118]
 • مسئولیت وضعیت و تبعات حقوقی کاشت ریز تراشه با تاکید بر مسئولیت مدنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسئولیت دولت امکان سنجی مسئول دانستن بیت‌المال در پرداخت خسارات جسمی وارده از ناحیه افراد فاقد قصد فعل [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسئولیت دولت بررسی مسئولیت واگذاری اراضی مستثنیات ناشی از خطا در تشخیص اراضی ملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسئولیت مالک مسئولیت مدنی ناشی از آسیب‌های همسایگی در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و مصر [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 23-52]
 • مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی بیماران مبتلا به بیماری‌های واگیردار [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 31-50]
 • مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی گیرندۀ مالِ در معرض فروش [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 139-162]
 • مسئولیت مدنی امکان‌سنجی فقهی و حقوقی جبران خسارت ناشی از مالکیت اشیاء خطرناک [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 212-236]
 • مسئولیت مدنی تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 275-302]
 • مسئولیت مدنی امکان سنجی مسئول دانستن بیت‌المال در پرداخت خسارات جسمی وارده از ناحیه افراد فاقد قصد فعل [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی ناشی از آسیب‌های همسایگی در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و مصر [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 23-52]
 • مسئولیت مدنی مسئولیت کالای فاقد اطلاعات مصرفی در فقه امامیه و حقوق ایران (با رویکردی به قواعد فقهی) [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 209-240]
 • مسئولیت مدنی امکان سنجی پذیرش ضمان تفویت منافع انسان در پرتو قاعده لا ضرر [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسئولیت مدنی دولت مسئولیت مدنی دولت در منابع آب بر مبنای قاعدۀ اتلاف، لاضرر و احترام [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 177-204]
 • مسئولیت مدنی قراردادی کاوشی در نقش سیرۀ عقلا در تعیین دامنۀ مسئولیت قراردادی با تکیه بر نظر امام خمینی و شهید صدر [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 287-322]
 • مسئولیت مدنی و اعمال حاکمیت بررسی قواعد تسلیط و لاضرر در تعامل پادگان‌های نظامی با املاک مجاور [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 213-240]
 • مسئولیت ممیزی اراضی ملی بررسی مسئولیت واگذاری اراضی مستثنیات ناشی از خطا در تشخیص اراضی ملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسائل نسبت و رابطة دانش فقه و علم حقوق در نظام حقوقی ایران [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 3-20]
 • مسائل نوین اجتماعی حقیقت و گسترة حکم حکومتی و نقش آن در حل مسائل نوپیدای جامعه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 163-190]
 • مسبِّب بازپژوهی قاعدۀ تسبیب و نقد قوانین آن [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 125-146]
 • مستأمَر جایگاه شرط مؤامره در خیار شرط از منظر فقه شیعه [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 59-74]
 • مستثنیات دین پژوهشی در تأثیر تنگدستی دائن بر مسئله مستثنیات دین [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 265-286]
 • مستحق للغیر بررسی مسئولیت واگذاری اراضی مستثنیات ناشی از خطا در تشخیص اراضی ملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مستحلّین رویکرد فقه امامیه دربارۀ بیع میته به مستحلّین [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 133-158]
 • مستنبط العله قیاس مستنبط العله در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 19-38]
 • مستنبط العله نمونه‌هایی از کاربرد قیاس در آثار فقهی شیخ طوسی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 139-162]
 • مسجد الحرام تأملی بر دلایل ممنوعیت سکونت اهل کتاب در مکه [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 291-312]
 • مسقط نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعدة تقادم در امور مدنی [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 121-146]
 • مسقطات خیار مسقط خیار نبودنِ حدوث عیب با جبران خسارت (نقد بند 3 ماده 429 ق.م) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسلمان اعتبارسنجی تعمیم شهادت کافر علیه مسلمان در دعاوی مدنی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 203-228]
 • مسوولیت مبانی ضرر غیرمستقیم قابل‌جبران در حقوق ایران و انگلیس [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 119-144]
 • مشترکات بررسی و نقد نظریة شخصی انگاری تملک انفال و اموال عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشتری تبلیغات خلاف واقع در فقه امامیه و حقوق ایران؛ مسئولیت ها و راهکارها [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشروطٌ‌علیه تحلیل حقوقی اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 31-58]
 • مشروطٌ‌له تحلیل حقوقی اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 31-58]
 • مشروعیت مشروعیت و مالیت شرعی حقوق معنوی [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 137-160]
 • مشروعیت تحلیل فقهی ـ حقوقی قرارداد بیع متقابل [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 89-114]
 • مشروعیت چالشهای فرا روی مبانی تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشروعیت فسخ بازپژوهی ادلۀ عدم جواز دخول خیار شرط در ایقاعات [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 29-52]
 • مصادیق حکم ثانوی حکم اولی و ثانوی در قرآن معیار و نمونه‌ها [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 111-138]
 • مصالح ضروری بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 3-32]
 • مصالح عامه فتوای معیار در قانون گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 91-118]
 • مصرف اموال در امور خیرّیه" بررسی مصداقیّت مصرف اکثر اموال در امور خیریّه، برای سفاهت عارضی با نگاهی بر فقه امامیه [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 341-360]
 • مصلحت ملاک‌شناسی احکام معاملات و آثار آن در فقه امامیه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 57-80]
 • مصلحت حکم حکومتی و مبانی استنباط آن [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 45-72]
 • مصلحت مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 73-106]
 • مصلحت نقد و بررسی اجمالی دلایل تحریم شبیه‌سازی از منظر عالمان اهل سنت [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 143-172]
 • مصلحت نظام مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 73-106]
 • مصونیت قضایی کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 151-170]
 • مضمون‌به ضمان از دین مجهول [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 115-138]
 • مضمون‌عنه ضمان از دین مجهول [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 115-138]
 • مضمون‌له ضمان از دین مجهول [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 115-138]
 • مطالبۀ خسارت بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 129-156]
 • مطلقۀ رجعیه بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقۀ رجعیه [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 157-184]
 • معاملات تبلیغات خلاف واقع در فقه امامیه و حقوق ایران؛ مسئولیت ها و راهکارها [(مقالات آماده انتشار)]
 • معاملات آتی بررسی رَوایی قبض در معاملات آتی بورس [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 49-74]
 • معاملات مشتری تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 3-22]
 • معاملة فضولی پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 107-122]
 • معامله ملاک‌شناسی احکام معاملات و آثار آن در فقه امامیه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 57-80]
 • معامله واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعۀ تطبیقی در حقوق موضوعۀ ایران و مصر [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 19-46]
 • معامله مطالعه تطبیقی غیرقابل استناد بودن معاملات به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فرانسه؛ با نگرشی بر رای وحدت رویه 774 مورخ 20/01/1398 [(مقالات آماده انتشار)]
 • معامله باطل بررسی و نقد دلایل حکم بطلان معامله مشروط به عمل حرام (با تکیه به دلیل حرمت اکل مال به باطل) [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 101-128]
 • معامله مال غیر بررسی مبانی و احکام معامله مال غیر در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 109-136]
 • معاملۀ صوری نقدی بر تفاسیر حقوقی مادۀ 218 قانون مدنی و ارائۀ تفسیر بر پایۀ آموزه‌های فقه امامیه [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 65-88]
 • معاونت بر گناه پژوهشی در دلالت عبارت قرآنی لَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 3-30]
 • معتدّۀ رجعیه بازپژوهی مستندات حکم فقهی حرمت ابدی در زنای ذات بعل و معتدّۀ رجعیه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 81-104]
 • معدن بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و امریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • معرض فروش مسئولیت مدنی گیرندۀ مالِ در معرض فروش [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 139-162]
 • معسر بررسی انتقادی تعریف معسر با تأکید بر قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1393 [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 33-56]
 • معسر بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 95-110]
 • معیار ارزیابی معیار محاسبۀ خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه‌گذاری در فقه اسلامی و رویۀ داوری بین‌المللی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 185-216]
 • مفسده مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 73-106]
 • مفهوم شرط تحلیل مفهوم شرط در عرف خاص فقیهان امامیه [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 3-22]
 • مقتضای اطلاق عوامل مؤثر در تعیین مقتضای عقود [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 87-116]
 • مقتضای ذات عوامل مؤثر در تعیین مقتضای عقود [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 87-116]
 • مقتضای ذات عقد شروط مبطلِ پیش‌بینی‌شده در مادۀ 233 قانون مدنی و امکان توسعۀ آن [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 155-176]
 • مقتضای عقد بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمان مرتهن [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 151-168]
 • مقتضای عقد تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 3-34]
 • مقتضای عقد شرط خلاف مقتضای ذات عقد [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقتضیات زمان و مکان و نقش آنها در اجتهاد [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 13-32]
 • مقررات داوری قلمرو اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم در مراجع داوری [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 157-184]
 • مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) تعهدات پردازش کننده ی داده شخصی در اتحادیه اروپا و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقصر جهل به حکم و رافعیت آن نسبت به مسئولیت کیفری در فقه امامیه [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 97-118]
 • مقهوریت واجبات نقد و تحلیل ادلة عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 47-64]
 • ملاک ملاک‌شناسی احکام معاملات و آثار آن در فقه امامیه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 57-80]
 • ملاک حقانیت حکومت نبوی ماموریتی الهی یا ضرورتی عقلی یا سیاسی؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملتفت جهل به حکم و رافعیت آن نسبت به مسئولیت کیفری در فقه امامیه [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 97-118]
 • ملک بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 79-106]
 • مملک نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعدة تقادم در امور مدنی [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 121-146]
 • من لا ولیّ له بررسی حدیث « السلطان ولیّ من لا ولیّ له [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 107-122]
 • منابع آب مسئولیت مدنی دولت در منابع آب بر مبنای قاعدۀ اتلاف، لاضرر و احترام [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 177-204]
 • منابع استنباط دلیل عقل در سیرة فقهی ابن ادریس [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 123-150]
 • مناط ملاک‌شناسی احکام معاملات و آثار آن در فقه امامیه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 57-80]
 • مناط زمان و مکان و نقش آنها در اجتهاد [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 13-32]
 • منافع انسان امکان سنجی پذیرش ضمان تفویت منافع انسان در پرتو قاعده لا ضرر [(مقالات آماده انتشار)]
 • منافع سهام اجاره سهام در بازار سرمایه و تحلیل آن بر مبنای ماهیت سهام از منظر فقه و حقوق [(مقالات آماده انتشار)]
 • منشأ خیار امکان‌سنجی حقوقی سقوط خیار غبن با پرداخت تفاوت قیمت [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 59-78]
 • منصوص العله قیاس مستنبط العله در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 19-38]
 • منصوص العله نمونه‌هایی از کاربرد قیاس در آثار فقهی شیخ طوسی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 139-162]
 • منطق حقوق نسبت و رابطة دانش فقه و علم حقوق در نظام حقوقی ایران [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 3-20]
 • منطقةالفراغ قلمرو فقه و ماهیّت اِباحه، جستاری در قاعده ی «عدم خلوّ الواقعة عن الحکم» [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 53-76]
 • منع از معامله نقدی بر مقالۀ «بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 79-110]
 • منفعت اساسی استناد به دفاع ضرورت به‌عنوان عامل رافع مسئولیت بین‌المللی دولت در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل با بررسی موردی سپر انسانی (تترس) [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 127-156]
 • مهر بازپژوهی در حکم فقهی «شرط عدم مهر» در نکاح [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهر مهر شناور در آینه فقه امامیه و حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهر المثل متعی الطلاق؛ پژوهشی تفسیری و فقهی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 65-84]
 • مهر المسمّی متعی الطلاق؛ پژوهشی تفسیری و فقهی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 65-84]
 • مهریه ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 53-78]
 • مهریه بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 95-110]
 • مهریه متعی الطلاق؛ پژوهشی تفسیری و فقهی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 65-84]
 • مهریه بررسی فقهی - حقوقی تاثیر ارتداد بر مهریه زوجه [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 267-290]
 • مهر‌المسمّی بازپژوهی در حکم فقهی «شرط عدم مهر» در نکاح [(مقالات آماده انتشار)]
 • مواد 1082 و 1092 قانون مدنی ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 53-78]
 • موافقت‌نامه برجام تاثیراعمال تحریم توسط کشور های طرف موافقت نامه برجام دراجرای قراردادهای بالادستی بین المللی نفتی از دیدگاه نظام حقوقی ایران [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 163-190]
 • مورد معامله تردید در مورد معامله [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 241-270]
 • موسیقی پژوهشی در مبانی فقهی موسیقی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 33-64]
 • موصی «تحلیل فقهی وضعیّت تملّک موصی به در اثر قتل موصی توسّط موصی له» [(مقالات آماده انتشار)]
 • موصی له «تحلیل فقهی وضعیّت تملّک موصی به در اثر قتل موصی توسّط موصی له» [(مقالات آماده انتشار)]
 • موضوع نسبت و رابطة دانش فقه و علم حقوق در نظام حقوقی ایران [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 3-20]
 • موضوع زمان و مکان و نقش آنها در اجتهاد [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 13-32]
 • موضوعات غیر مستنبطه تحلیل فقهی و حقوقی جایگاه «توصیف» امر موضوعی در دادرسی مدنی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 127-150]
 • موضوعات مستنبطه تحلیل فقهی و حقوقی جایگاه «توصیف» امر موضوعی در دادرسی مدنی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 127-150]
 • موضوعات نوپدید مشروعیت و مالیت شرعی حقوق معنوی [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 137-160]
 • موقعیت قراردادی انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 3-24]
 • موقعیت قراردادی شرایط و آثار انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید در فقه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 35-64]
 • موقوف علیهم تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف [(مقالات آماده انتشار)]
 • موقوفه بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی حق پذیره (حق تقدیمی) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 159-180]
 • موقوف‌علیهم بازخوانی فقهی حقوقی حق شفعۀ موقوف‌علیهم [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 3-30]
 • موقوف‌علیهم اعتبارسنجی شرط ادخال غیرموقوف‌علیهم در وقف [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 249-270]
 • موقّت گستره مدّت در ازدواج موقّت [(مقالات آماده انتشار)]
 • مکاتب فقهی تعامل فریقین در گسترة دانش اصول [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 61-76]
 • مکان زمان و مکان و نقش آنها در اجتهاد [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 13-32]
 • مکره نقدی بر نظریة کاشفیت رضای متأخر مکرَه [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 3-26]
 • مکرَه بطلان عقد مکره و نقد نظریۀ عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 83-102]
 • مکه تأملی بر دلایل ممنوعیت سکونت اهل کتاب در مکه [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 291-312]
 • مکیل و موزون تأملی بر انگاره فقیهان در باب اشتراط «اتحاد جنس» در تحقق ربای معاملی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 77-100]
 • میزان تقصیر توزیع مسئولیت مدنی بر اساس میزان تقصیر در تعدد اسباب عرضی از منظر فقه اهل بیت [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • ناصب واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی در احادیث و فقه امامیه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 65-94]
 • ناصبی واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی در احادیث و فقه امامیه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 65-94]
 • ناقل نقدی بر نظریة کاشفیت رضای متأخر مکرَه [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 3-26]
 • نامتعارف بودن بررسی قواعد تسلیط و لاضرر در تعامل پادگان‌های نظامی با املاک مجاور [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 213-240]
 • نجات از بیرون حل و فصل مالی بانکها و موسسات اعتباریِ متوقف «با نگاهی به طرح جامع بانکداری» [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 51-80]
 • نجات از درون حل و فصل مالی بانکها و موسسات اعتباریِ متوقف «با نگاهی به طرح جامع بانکداری» [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 51-80]
 • نجات مصدومین امداد و نجات در موقعیت پرمخاطره با تأکید بر بیماریهای واگیردار، از منظر فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • نسب بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل‌سازی انسانی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 103-126]
 • نسبت و رابطه نسبت و رابطة دانش فقه و علم حقوق در نظام حقوقی ایران [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 3-20]
 • نشوز نقدی بر تئوری ماهیت معاوضی نفقۀ زوجه [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 189-212]
 • نصوص نگاه فقه تطبیقی به سنّ بلوغ؛ امارة تعبدی یا نشانة طبیعی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 159-186]
 • نظریه عمومی ارش مفهوم و مبنای نظریه عمومی ارش در قراردادها با تأکید بر تحلیل اقتصادی آن با مطالعه تطبیقی [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 65-94]
 • نظریه واقعی و فرضی اعتبارات عقلایی در تحلیل مبنای شخصیت حقوقی [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 61-90]
 • نظریۀ حقوقی جایگاه استقراء در استنباط حکم شرعی و قاعدۀ حقوقی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 69-96]
 • نظریۀ فقهی جایگاه استقراء در استنباط حکم شرعی و قاعدۀ حقوقی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 69-96]
 • نظم عمومی اصل قابل استناد در موارد شک در امری یا تکمیلی بودن قاعده حقوقی با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 81-108]
 • نظم عمومی واکاوی شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه(مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان وآمریکا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظم قضایی نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعدة تقادم در امور مدنی [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 121-146]
 • نفت ماهیت حقوقی «قرارداد مشارکت در تولید» از منظر حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 35-64]
 • نفقه نقدی بر تئوری ماهیت معاوضی نفقۀ زوجه [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 189-212]
 • نفقه ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 53-78]
 • نفی حرج امکان سنجی تجویز سقط جنین ناقص الخلقه توسط قاعده‌ی لاحرج از منظر فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • نفی سبیل اعتبارسنجی تعمیم شهادت کافر علیه مسلمان در دعاوی مدنی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 203-228]
 • نقش حکم حکومتی در حل مسائل نوین حقیقت و گسترة حکم حکومتی و نقش آن در حل مسائل نوپیدای جامعه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 163-190]
 • نقض احتمالی قرارداد بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن) [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 271-296]
 • نقض تعهد بررسی اقسام شرط و آثار آن (با تکیه بر نقض تعهد) [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 25-54]
 • نقض تعهد کدام مکانیسم اجرا؟ «ایفاء» در حقوق یا «تسلیم مال» در فقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقض مال کدام مکانیسم اجرا؟ «ایفاء» در حقوق یا «تسلیم مال» در فقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • نمایندگی ناشی از تنفیذ بررسی مبانی و احکام معامله مال غیر در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 109-136]
 • نهاد اجرایی گزارة کلامی تأثیرگذار در اجتهاد (جامعیت شریعت) [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 119-142]
 • نهج البلاغه فقه مدنی در نهج البلاغه [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 27-48]
 • نواصب واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی در احادیث و فقه امامیه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 65-94]
 • نکاح ماهیت لعان و اثر تحریم ابدی نکاح از منظر فقه فریقین [دوره 9، شماره 15، 1396، صفحه 185-204]
 • نکاح ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 53-78]
 • نکاح تحلیل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبنای اصل حاکمیت اراده در انگاره اسلام، فرانسه [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 39-68]
 • نکاح بررسی فقهی - حقوقی تاثیر ارتداد بر مهریه زوجه [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 267-290]
 • نکاح امکان سنجی استناد به قاعده "الحرام لا یحرم الحلال" نسبت به زنا در باب نکاح با تطبیق بر ماده 1055ق.م [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 321-346]
 • نکاح واکاوی شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه(مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان وآمریکا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیابت در شهادت بررسی نظریه مشهور در شهادت بر شهادت [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 153-178]

و

 • و ابتلوا الیتامی بررسی دلالی آیه «وابتلوا الیتامی» در جواز تصرفات مالی صبی ممیّز [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 3-22]
 • واجب مشروط بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعة ایران [دوره 5، شماره 7، 1392، صفحه 79-94]
 • واجبات عبادی بررسی اشکال تخصیص‌ناپذیری قاعدة حرمت اخذ اجرت بر واجبات [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 25-48]
 • واجبات نظامی بررسی اشکال تخصیص‌ناپذیری قاعدة حرمت اخذ اجرت بر واجبات [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 25-48]
 • واقعه حقوقی نظریۀ واقعۀ حقوقی بودن ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 119-138]
 • واقع‌گرایان حقوقی تأملی بر نظریه سبب متناسب با بررسی حقوق ایران و حقوق کامن‌لا [دوره 12، شماره 21، 1399، صفحه 139-166]
 • واقف اعتبارسنجی شرط ادخال غیرموقوف‌علیهم در وقف [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 249-270]
 • وام بانکی خرید دین در نظام بانکداری اسلامی [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 3-28]
 • واگذاری فضولی بررسی مسئولیت واگذاری اراضی مستثنیات ناشی از خطا در تشخیص اراضی ملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • وثیقه ضرورت و امکان سنجی رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی ایران [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 185-204]
 • وثیقه تأملی بر رابطه عقد رهن و قرارداد وثیقه؛ جُستاری نقادانه در باب تحول مفهوم توثیق اموال از رهن سنّتی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 69-90]
 • وجوب ادای شهادت در فقه و حقوق (ایران و چند کشور غربی و عربی [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 139-158]
 • وجوب نیت ادای دین نقدی بر تفاسیر حقوقی مادۀ 218 قانون مدنی و ارائۀ تفسیر بر پایۀ آموزه‌های فقه امامیه [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 65-88]
 • ورشکستگی تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران [دوره 11، شماره 19، 1398، صفحه 33-60]
 • ورشکستگی خیار تفلیس و مقایسۀ آن با شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 75-98]
 • ورشکستگی مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 173-202]
 • ورشکستگی حل و فصل مالی بانکها و موسسات اعتباریِ متوقف «با نگاهی به طرح جامع بانکداری» [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 51-80]
 • وصیت اعتبارسنجی تعمیم شهادت کافر علیه مسلمان در دعاوی مدنی [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 203-228]
 • وصیت به وقف ماهیت حقوقی وصیت به وقف در حقوق ایران و مصر [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 77-10]
 • وصیت تملیکی بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 49-72]
 • وصیت تملیکی ماهیت حقوقی وصیت به وقف در حقوق ایران و مصر [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 77-10]
 • وصیت تملیکی «تحلیل فقهی وضعیّت تملّک موصی به در اثر قتل موصی توسّط موصی له» [(مقالات آماده انتشار)]
 • وضعیت حقوقی بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقۀ رجعیه [دوره 8، شماره 13، 1395، صفحه 157-184]
 • وضعیت مراعی تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 3-22]
 • وقف امکان‌سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به مادۀ 55 قانون مدنی [دوره 10، شماره 17، 1397، صفحه 163-188]
 • وقف وقف مصداق بارز ایقاع مملّک [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 101-122]
 • وقف تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف [(مقالات آماده انتشار)]
 • وقف بازخوانی مسأله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح‌شناسی حدیثی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 83-106]
 • وقف بررسی فقهی ـ حقوقی مراتع و جنگلهای واقع در موقوفات [دوره 4، شماره 5، 1391، صفحه 55-75]
 • وقف بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی حق پذیره (حق تقدیمی) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 159-180]
 • وقف اعتبارسنجی شرط ادخال غیرموقوف‌علیهم در وقف [دوره 13، شماره 23، 1400، صفحه 249-270]
 • وقف بر نفس بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از منافع موقوفه [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 3-22]
 • وقف معلق بر فوت ماهیت حقوقی وصیت به وقف در حقوق ایران و مصر [دوره 14، شماره 25، 1401، صفحه 77-10]
 • وقف پول سرمایه‌گذاری از طریق تأسیس نهاد وقف پول [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 75-100]
 • ولایت بررسی حدیث « السلطان ولیّ من لا ولیّ له [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 107-122]
 • ولایت قاعده فقهی مصلحت در قوانین و مقررات فرزندخواندگی و کودکان بی‌سرپرست [(مقالات آماده انتشار)]
 • ولایت فقیه حدیث مجاری‌الامور و دلالت آن بر ولایت فقیه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 157-176]
 • ولایت فقیه تزاحم ولایت فقیهان [دوره 7، شماره 11، 1394، صفحه 89-116]
 • ولایت فقیه بررسی دلالی توقیع «أمّا الحوادث الواقعی ...» [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 105-130]
 • ولایت مطلقه حدیث مجاری‌الامور و دلالت آن بر ولایت فقیه [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 157-176]
 • ولایت مطلقه بررسی دلالی توقیع «أمّا الحوادث الواقعی ...» [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 105-130]
 • ولوج بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی و نقش آنها در دیه [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 217-232]
 • ولیّ بررسی حدیث « السلطان ولیّ من لا ولیّ له [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 107-122]

ه

 • همزادسازی بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل‌سازی انسانی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 103-126]
 • هک ریزتراشه وضعیت و تبعات حقوقی کاشت ریز تراشه با تاکید بر مسئولیت مدنی [(مقالات آماده انتشار)]

ی

 • ید امانی عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 185-200]
 • ید ضمانی عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن [دوره 6، شماره 9، 1393، صفحه 185-200]