دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالب عمومی

فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


تصویر پروانه انتشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401


تصویر رتیه علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401


مقاله پژوهشی

توزیع مسئولیت مدنی بر اساس میزان تقصیر در تعدد اسباب عرضی از منظر فقه اهل بیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.30513/cjd.2021.2412.1441

سید باقر محمدی؛ سید حسن وحدتی شبیری


«تحلیل فقهی وضعیّت تملّک موصی به در اثر قتل موصی توسّط موصی له»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.30513/cjd.2021.2779.1492

حمید مسجدسرائی؛ حسن پورلطف اله؛ رضا الهامی


مهر شناور در آینه فقه امامیه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.30513/cjd.2021.3268.1568

ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ حمید میری؛ سید محمد رضوی


وضعیت و تبعات حقوقی کاشت ریز تراشه با تاکید بر مسئولیت مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

10.30513/cjd.2022.3647.1614

نرگس دهقان؛ رضا حسین گندمکار؛ محمدمهدی عزیزاللهی


تأثیر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر قراردادهای پیش فروش از منظر فقهی- حقوقی و قانون پیش فروش ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

10.30513/cjd.2022.3717.1624

قاسم اسلامی نیا؛ کیان فولادی؛ حمید رضا پرهام مهر


بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

10.30513/cjd.2022.3880.1656

جلال سلطان احمدی؛ مهدی آدمی


تلف حکمی مال مغصوب فروخته شده به خریدار با حسن نیت در ترازوی نقد فقهی (نقد طرح اصلاح ماده 323 قانون مدنی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30513/cjd.2022.3477.1595

عاطفه آجری آیسک؛ صدیقه محمدحسنی


بررسی فقهی –حقوقی نظریه ارزش زمانی پول و گستره کارکرد آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30513/cjd.2022.3657.1617

محمد تقی تولمی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ محمد رضا خلیل زاده


انحلال قرارداد به واسطه ناممکن شدن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به نحو غیر قابل انتساب به متعهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30513/cjd.2022.3688.1622

محمد عبدالصالح شاهنوش


طرفین حواله و لزوم رضایت محال‌علیه؛ تمهید نظریه عمومیِ انتقال دین و طلب در فقه امامیه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30513/cjd.2022.3750.1631

محمدهادی جواهرکلام؛ سیدحسین صفایی


کدام مکانیسم اجرا؟ «ایفاء» در حقوق یا «تسلیم مال» در فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30513/cjd.2022.4315.1722

مصطفی کربلائی آقازاده؛ جلیل قنواتی


تأملی در شرطیت انحصار ملکیت به دو نفر در اثبات حق شفعه از منظر فقه امامیه و مذاهب اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.30513/cjd.2023.3156.1553

عبداله بهمن پوری؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فاطمه قدرتی؛ سید صدر الله صمدی


نقد دیدگاه شیخ انصاری در مورد غرر شخصی و نوعی در باب شرط بودن علم به عوضین در بیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.30513/cjd.2023.5018.1852

رحمت الله کریم زاده


مسئولیت مدنی بانک ها در قبال صندوق‌ امانات با تأکید بر سرقت شعبه دانشگاه بانک ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.30513/cjd.2023.4827.1812

جعفر زنگنه شهرکی؛ سید مصطفی میلانی


تحلیل مفهوم کفر و مولفه‌های آن در فقه و کلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30513/cjd.2022.4035.1672

مصطفی مهدوی ارجمند؛ محمد ابراهیم روشن ضمیر


واکاوی فقهی تعیین مصادیق ولی‌بیمار در تبصره 2 ماده 495 قانون مجازات اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30513/cjd.2022.4083.1682

حجت پولادین طرقی؛ حسن وحدتی شبیری؛ حسین ابراهیم زاده؛ سید حمید حسینی الارزی


نقش ماهیت وکالت در بازشناسی مصادیق متمایز نهاد وکالت در قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30513/cjd.2023.4531.1765

محمدمهدی عزیزاللهی؛ سید مهدی دادمرزی؛ علی جوادیه


بازپژوهی فقهی- حقوقی اسقاط حق شفعه قبل از بیع توسط شفیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30513/cjd.2023.4704.1792

محمد علی سعیدی؛ مهدی میری؛ فرزانه کرمی؛ حجت پولادین طرقی


مسئولیت مدنی اجیر اول در فرض واگذاری تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30513/cjd.2023.4929.1836

سیدوحید صادقی؛ محمدمهدی الشریف


رویکردهای تفسیر قرارداد: بافت‌گرایی و متن‌گرایی، با تأکید بر قصد طرفین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.30513/cjd.2022.3804.1639

امیرعباس بزرگمهر؛ محسن اکبری؛ محمود حبیبی


بررسی اشتراط اجتهاد در پذیرش سمت داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.30513/cjd.2023.4850.1819

حسین هوشمند فیروز آبادی؛ محمد جواد قاسمی زادگان؛ احسان یاوری


مبانی حجیتی جمع بین حقین و کاربردهای آن در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.30513/cjd.2023.4805.1810

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فریبا طائی؛ شیما ناصری


تحلیل رویکردهای موضوع شناسی فقهی از طریق مطالعه موردی انحلال پذیری موضوعات معاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.30513/cjd.2023.4509.1760

مرتضی فخار شاکری؛ محمد تقی فخلعی؛ محمدتقی قبولی درافشان


واکاوی نقش ابهامات مفهوم فقهی رشد در اصلاحات ناکام سن قانونی ازدواج دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.30513/cjd.2023.3396.1584

زهرا فرزانگان؛ محسن ملک افضلی


بارنامه در لایحه ی تجارت 1398 با نگرشی بر بارنامه ی سی.ام.آر و کوتیف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.30513/cjd.2022.4006.1671

مهسا نظری؛ سعید خردمندی


وجوب جبران کاهش ارزش پول در صورت اشتراط و تعهّد در عقد قرض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.30513/cjd.2023.4464.1749

سید حسین موسوی راد؛ سید جابر موسوی راد


«نحوه برخورد با مدیون بعد از ثبوت اعسار» با توّجه به فعل معصوم در روایت غیاث و سکونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.30513/cjd.2023.4575.1775

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ هادی علی آباد شوری


تحلیل فقهی حقوقی جایگاه بیماری پاندمیک کرونا در حقوق قراردادها با نگاهی انتقادی به رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.30513/cjd.2023.4937.1840

سید حسین تهامی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی؛ اعظم انصاری


امکان‌سنجی رجوع در هبه‌ی زوجین بر پایه‌ی آموزه‌های فقهی (نقدی بر ماده 803 قانون مدنی با پیشنهاد اصلاح)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.30513/cjd.2023.5212.1879

امین سلیمان کلوانق