اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 969
تعداد پذیرش 96
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 772
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 625

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 327
تعداد مشاهده مقاله 120637
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 65852
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 226 روز
درصد پذیرش 10 %