اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 912
تعداد پذیرش 91
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 749
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 608

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 316
تعداد مشاهده مقاله 79643
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 44070
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 215 روز
درصد پذیرش 10 %