اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 750
تعداد پذیرش 63
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 595
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 499

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 292
تعداد مشاهده مقاله 43105
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 27671
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 191 روز
درصد پذیرش 8 %