اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 480
تعداد پذیرش 53
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 372
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 303

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 271
تعداد مشاهده مقاله 18917
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12814
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 184 روز
درصد پذیرش 11 %