اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 634
تعداد پذیرش 62
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 503
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 422

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 285
تعداد مشاهده مقاله 34991
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 23109
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 192 روز
درصد پذیرش 10 %