اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 833
تعداد پذیرش 78
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 678
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 562

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 309
تعداد مشاهده مقاله 58449
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 32692
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 205 روز
درصد پذیرش 9 %