اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 885
تعداد پذیرش 82
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 730
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 597

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 308
تعداد مشاهده مقاله 68912
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 40002
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 206 روز
درصد پذیرش 9 %