اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 560
تعداد پذیرش 55
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 443
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 370

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 279
تعداد مشاهده مقاله 26902
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 18612
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 182 روز
درصد پذیرش 10 %