تعداد دوره‌ها: 14

تعداد شماره‌ها: 26

تعداد مقالات: 301

تعداد مقالات ارسال شده: 885

تعداد مقالات پذیرفته شده: 82

تعداد مقالات رد شده: 728

درصد پذیرش: 9

تعداد مشاهده مقاله: 67,455

 

این نشریه مقالات پژوهشی را چاپ می نماید.

(تصویر پروانه انتشار) (تصویر رتبه علمی)

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.

هزینه های جاری نشریه، توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی تأمین می شود.

راهنمای ثبت نام نویسندگان در سامانه در لینک زیر http://fa.help.ju.sinaweb.net/hlp_222.html


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم) رتبه سال 1400(ب- 735امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه/  چاپی / الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  رایگان- آزاد (تمام متن)

هزینه چاپ مقاله            مطابق آیین نامه وزارت علوم (1401) مبلغ 8000000 ریال در مرحله چاپ مقاله

همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور   و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 14، شماره 26، اسفند 1401، صفحه 1-326 

مقاله پژوهشی

حکومت نبوی، مأموریتی الهی یا ضرورتی عقلی یا سیاسی؟

صفحه 3-20

10.30513/cjd.2020.775.1161

محمد حسن اشرافی بجستانی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی؛ علی اصغر داودی


اجبار اعتباری در شرط ترک فعل حقوقی

صفحه 151-178

10.30513/cjd.2021.967.1195

محمد صالحی مازندرانی؛ پیام محمدی میرعزیزی


تأملی در حکم فقهی خلق پول

صفحه 197-218

10.30513/cjd.2021.1488.1294

مهدی محققیان؛ سید محمد هادی مهدوی؛ احمد رضا توکلی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط