به اطلاع می رساند براساس مصوبه هیأت تحریریه مجله از تاریخ 1398/1/1 مبلغ 1000,000  ریال پس از بررسی اولیه توسط سردبیر، جهت داوری هر مقاله و مبلغ  000,000 ,2 ریال در مرحله چاپ، جهت هزینه ترجمه چکیده به انگلیسی و عربی و هزینه چاپ کاغذی مجله از نویسنده دریافت خواهد شد.

نویسندگان و پژوهشگران محترم

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.

به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری) رتبه سال 1398 (ج- 549امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور   و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-322 

مقاله پژوهشی

1. ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

صفحه 3-30

10.30513/cjd.2020.1116

حمید ابهری؛ سیدحسن حسینی مقدم؛ سیدمهدی حسینی مقدم


2. تأملی فقهی و حقوقی در عین‌انگاری سهام شرکت‌های تجاری

صفحه 31-60

10.30513/cjd.2020.1117

سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ مرتضی محمدی؛ محمدرضا مروارید


8. بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده

صفحه 177-202

10.30513/cjd.2020.1078

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ خیرالله قیاسی سونکی


ابر واژگان

نشریات مرتبط