تعداد دوره‌ها: 15

تعداد شماره‌ها: 27

تعداد مقالات: 317

تعداد مقالات ارسال شده: 927

تعداد مقالات پذیرفته شده: 96

تعداد مقالات رد شده: 757

درصد پذیرش: 10

تعداد مشاهده مقاله: 89,455

 

این نشریه مقالات پژوهشی را چاپ می نماید.

(تصویر پروانه انتشار) (تصویر رتبه علمی)

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.

هزینه های جاری نشریه، توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی تأمین می شود.

راهنمای ثبت نام نویسندگان در سامانه در لینک زیر http://fa.help.ju.sinaweb.net/hlp_222.html


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم) رتبه سال 1400(ب- 735امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه/  چاپی / الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  رایگان- آزاد (تمام متن)

هزینه چاپ مقاله           نویسندگان محترم می بایست مبلغ 2000000ریال  برای ارسال مقاله به داوری  و  مبلغ 7000000 ریال در مرحله چاپ مقاله پرداخت نمایند.

همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور   و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 16، شماره 27، خرداد 1402، صفحه 1-362 

مقاله پژوهشی

تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف

صفحه 3-22

10.30513/cjd.2020.1067

مجید استاد مودب خوشرو؛ غلامرضا یزدانی؛ مصطفی حسینی


گستره مدت در ازدواج موقت

صفحه 45-68

10.30513/cjd.2021.2577.1467

ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ سعید ابراهیمی؛ سید محمد رضوی


بررسی مسئولیت واگذاری اراضی مستثنیات ناشی از خطا در تشخیص اراضی ملی

صفحه 101-136

10.30513/cjd.2022.2826.1496

مجید رضا شیخی نصرآبادی؛ سید حسن وحدتی شبیری؛ محمد علی سعیدی؛ سید سعید موسوی نژاد نائینی


شرط خلاف مقتضای ذات عقد

صفحه 317-336

10.30513/cjd.2021.1892.1355

رضا مقصودی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی علامه؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ هرمز اسدی کوه باد


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط