تعداد دوره‌ها: 15

تعداد شماره‌ها: 28

تعداد مقالات: 319

تعداد مقالات ارسال شده: 966

تعداد مقالات پذیرفته شده: 96

تعداد مقالات رد شده: 769

درصد پذیرش: 10

تعداد مشاهده مقاله: 112,580

اطلاعیه مهم:

چنانچه پس از انجام ثبت‌نام اولیه در سامانه و یا بازنشانی رمز در صورت فراموشی،
با پیغام خطای ارسال ایمیل مواجه شدید و رمز ورود به ایمیل شخصی‌تان ارسال نشد،
با ذکر نام مجله از طریق ایمیل ارتباطیِ (razaviunmag@gmail.com)
به کارشناسان
اطلاع دهید
تا اطلاعات ورود برایتان ارسال شود.

این نشریه مقالات پژوهشی را چاپ می نماید.

(تصویر پروانه انتشار) (تصویر رتبه علمی)

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.

هزینه های جاری نشریه، توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی تأمین می شود.

راهنمای ثبت نام نویسندگان در سامانه در لینک زیر http://fa.help.ju.sinaweb.net/hlp_222.html


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم) رتبه سال 1401(ب- 735امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه/  چاپی / الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  رایگان- آزاد (تمام متن)

هزینه چاپ مقاله           ارسال مقاله در مرحله اول بدون هزینه است و نویسندگان محترم می بایست مبلغ 2000000ریال  برای ارسال مقاله به مرحله داوری  و  مبلغ 7000000 ریال در مرحله چاپ مقاله پرداخت نمایند.

همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور   و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 15، شماره 28، آذر 1402، صفحه 1-362 

تأملی در شرطیت انحصار ملکیت به دو نفر در اثبات حق شفعه از منظر فقه امامیه و مذاهب اهل سنت

صفحه 95-124

10.30513/cjd.2023.3156.1553

عبداله بهمن پوری؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ سید صدر الله صمدی؛ فاطمه قدرتی


بررسی فقهی ـ حقوقی نظریه ارزش زمانی پول و گستره کارکرد آن

صفحه 125-150

10.30513/cjd.2022.3657.1617

محمد تقی تولمی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ محمد رضا خلیل زاده


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط