درباره نشریه

این نشریه تا از سال 1380 بصورت یکی از ویژه نامه های مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی (الهیات و حقوق) منتشر می شد. با توجه به لزوم اخذ درجه علمی برای این نشریه مجله مذکور بصورت دو فصلنامه و زیر نظر سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مستقل شروع به انتشار کرد و با تصویب کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در پاییز و زمستان 1390موفق به دریافت درجه علمی پژوهشی شد

هزینه های جاری نشریه، توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی تأمین می شود.

نویسندگان و پژوهشگران محترم

  اگر این مقاله تحت حمایت موسسه خاصی یا تامین کننده مالی خاصی قرار دارد ، متن قدردانی و تشکر از حامی خاص حتما در صفحه اول به صورت پا ورقی درج شود در غیر اینصورت تبعات عدم درج به عهده نویسنده مسئول می باشد.

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.

به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم) رتبه سال 1400(ب- 735امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه/ الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

هزینه چاپ مقاله            مطابق آیین نامه وزارت علوم (1401) مبلغ 8000000 ریال در مرحله چاپ مقاله

همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور   و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

گروه هدف نشریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ، دانشجویان مقطع دکتری، اساتید و اعضای هیئت علمی می باشد

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

دسترسی آزاد

دسترسی آزاد این مجله: این یک مجله با دسترسی آزاد است؛ به این معنی که تمام مطالب به صورت رایگان و بدون هزینه در اختیار کاربران او قرار می گیرد. کاربران مجاز به خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو یا پیوند به متون کامل مقالات در این مجله بدون درخواست اجازه قبلی از ناشر یا نویسنده هستند. این منطبق با تعریف مجله آموزه های فقه مدنی از دسترسی باز است. 

..........................................................................................................................................................................................

مجوز دسترسی باز
 در این مجله، مقالات دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY (مجوز بین المللی Creative Commons Attribution 4.0) منتشر می شوند. تحت Creative Commons، نویسندگان حق چاپ را در مقالات خود حفظ می کنند. مجوز CC BY حداکثر انتشار و استفاده مجدد از مواد دسترسی آزاد را امکان پذیر می کند و توسط بسیاری از نهادهای تأمین مالی تحقیقاتی ترجیح داده می شود. تحت این مجوز، کاربران در اشتراک گذاری (کپی، توزیع و انتقال) و ریمیکس (تطبیق) مشارکت از جمله برای اهداف تجاری آزادند، مشروط بر اینکه سهم را به روشی که نویسنده یا مجوز دهنده تعیین کرده است نسبت دهند.

Creative Commons License

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

سیاست نشریه درباره سرقت علمی

 سرقت علمی

** مطابق کمیته اخلاق بین المللی نشر (Cope) مراد از سرقت علمی این است که نویسنده مطالب یک اثر چاپ شده یا نشده (مقاله، کتاب، پایان نامه و ...) را (عینا یا با تغییر در عبارات، ولی با حفظ سبک نگارشی نویسنده اول، یا با عبارت و سبکی متفاوت)، یا ایده دیگران را بدون استناد به منبع اصلی، در مقاله خود ذکر کرده باشد.

***در سرقت علمی تفاوتی نمی کند نویسنده مطالب چاپ شده قبلی خود را بدون استناد به اثر اولیه مجددا به چاپ برساند یا مطالب چاپ شده یا چاپ نشده دیگران را. در هر صورت استفاده از اثار دیگران بدون آنکه به آنها ارجاع داده شود و تلقی آن به عنوان اثر خود، سرقت علمی محسوب می شود.

***آموزه های فقه مدنی تلاش دارد تا از هر نوع سرقت علمی در مقالات پیشگیری کند. از این رو همه مقالات، قبل از مرحله داوری،  از طریق نرم افزار سمیم نور مشابهت یابی می شوند. در صورتی که مشخص شود در مقاله سرقت علمی صورت گرفته است، مقاله رد می شود. 

***اگر بعد از انتشار مقاله مشخص شد نویسنده ای مرتکب سرقت علمی شده است، مطابق قوانین برخورد خواهد شد.

مراحل برخورد با رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی

- دریافت مکتوب اتهام از سوی یک سازمان یا شخصیت حقیقی به وسیلة دفتر مجله

- تشکیل  جلسه هیئت تحریریه مجله با حضور نماینده مرکز نشر دانشگاه و  بررسی اولیه اتهام

- جمع آوری اسناد و ارزیابی آنها در صورت لزوم و  تهیة صورتجلسه مبنی بر وارد بودن یا نبودن اتهام

- ارسال اتهام به نویسندگان مورد اتهام و درخواست پاسخ در مدت زمان مشخص شده

- بررسی جواب متهمین در جلسه هیئت تحریریه مجله با حضور نماینده مرکز نشر دانشگاه و تصمیم گیری نهایی

- ارسال تصمیم به شاکی و متهم به همراه پیشنهادهای تنبیهی در صورتی که اتهام  وارد تشخیص داده شود

 اطلاع رسانی به بالاترین مقام پژوهشی سازمان محل فعالیت متخلفین

 .......................................................................

مالک حق مؤلف /دارنده حق مؤلف

نویسندگان دارندۀ حق مؤلف مقالۀ خود بدون محدودیت هستند. نویسنده کنترل کاملی بر اثر علمی خود دارد (به‌عنوان‌مثال حق استفاده مجدد، توزیع، انتشار مجدد و غیره را حفظ می‌کند).

لوگوی رسمی مجله: