دوره و شماره: دوره 11، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 1-350 
تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران

صفحه 33-60

علیرضا فصیحی‌زاده؛ امید حفیظی؛ محمود جلالی؛ مرتضی طبیبی


تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف

صفحه 139-162

سیدمهدی قریشی؛ محمدحسن جوادی؛ حامد رحمانی


نقدی بر تئوری ماهیت معاوضی نفقۀ زوجه

صفحه 189-212

مرتضی حاجی‌پور؛ اصغر زیرک باروقی


تردید در مورد معامله

صفحه 241-270

علیرضا عالی‌پناه؛ عباس ماجدی


بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن)

صفحه 271-296

10.30513/cjd.2019.19

مصطفی شاهبازی؛ عباس قاسمی حامد؛ محسن جهانگیری؛ رضا حق‌پناه