تردید در مورد معامله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق

چکیده

«تردید در مورد معامله» هنگامی روی می‌دهد که انشای منجز طرفین معامله بر بعض مردد از دو یا چند چیز تعلق گیرد. مشهور فقهای امامیه و نیز برخی حقوق‌دانان به دلایلی همچون اجماع، استناد به برخی روایات، محال بودن فرد مردد، ابهام، غرر، قابل اجرا نبودن این گونه معاملات، سفهی بودن، قیاس به صلح مردد و مخدوش بودن انشا، تردید در مورد معامله را منع کرده و آن را قادح صحت معامله دانسته‌اند. قانون مدنی ایران نیز به مطاوعت از قول مشهور، «معین بودن موضوع که مورد معامله باشد» را برای صحت معامله، اساسی دانسته است. نوشتار حاضر با نقد ادلۀ منع تردید در مورد معامله و نیز با استناد به دلایلی همچون اطلاقات و عمومات، استناد به روایات در باب نکاح، وصیت و نذر مردد، صحت معامله‌ای را که مورد آن مردد است، متعین و همچنین تسری حکم صحت را به فرضی که مجموعه، متشکل از افرادی با قیمت مختلف باشد، ممکن می‌داند و در آخر نیز دو راهکار اشتراط و قرعه را برای تعیین مورد معامله پیش می‌نهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Doubt in the Transaction

نویسندگان [English]

  • Alireza Alipanah 1
  • Abbas Majedi 2
1 Assistant professor at Shahid Beheshti University
2 MA student of Private Law at Imam Sadiq University
چکیده [English]

“Doubt in the transaction” occurs when the definite conclusion of the two parties of the transaction concern to uncertain parts of two or more than to things. The majority Shiite jurisprudents, as well as some jurists have prohibited the uncertainty in transaction and considered it to be harmful for reasons such as consensus, invoking to some narrations, the impossibility of availability of uncertain thing, ambiguity, risk, non-applicability of such transactions, foolishness of this act, analogous to uncertain compromising, and incorrectness of the concluding of the contract. Iran’s civil law, following the majority, has necessitated “the defined subject” for the correctness of the transaction. By criticizing the reasons of the prohibition of doubting in transaction, and also by referring to reasons such as generalities, invoking to the traditions regarding marriage, uncertain testament and vow, the present article has determined the validity of the transaction that its subject is uncertain and made possible spreading its validity to the assumption that the collection that consists of the things that have different prices. And in the end, it has suggested two solutions of stipulation and drawing lots for determining the subject of the transaction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doubt
  • Subject of the transaction
  • Universal fact from specified thing
  • Uncertain thing
  • Risk
  • Drawing lots