اعتبارات عقلایی در تحلیل مبنای شخصیت حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار دانشگاه بیرجند

2 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

اعتبار شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی مورد قبول عقلاء و بسیاری از فقهای معاصر است. اما آنچه محل بحث و اختلاف‌نظر آنهاست، این است که این شخصیتی که برای موضوعاتی غیر واقعی قائل می‌شویم، بر چه مبنایی مورد قبول واقع شده است؟
نظرات مختلفی در این زمینه ارائه شده که دو نظر مشهور، نظریه واقعی بودن و نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی است که عموماً یکی از این دو توسط حقوق‌دانان انتخاب می‌شود. انتقادهای قابل توجهی به هر دو نظریه وارد شده است.
لذا ما در این مقاله به دنبال اثبات مبنای قراردادی بودن شخصیت حقوقی هستیم که به نوعی برگرفته از کلام فقهاء می‌باشد. وفق این نظریه اگر به موضوعاتی غیر انسانی شخصیت حقوقی می‌دهیم، به دلیل توافق و قراردادی است که بین اشخاص حقیقی صورت گرفته و اعتباری عقلایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rational Considerations in the Analysis of the Basis of Legal Personality

نویسندگان [English]

  • Qasem Nakhaeipour 1
  • Muhammad Ali Saeidi 2
1 Assistant professor at Birjand University
2 Assistant professor at Razavi University
چکیده [English]

Consideration of the legal personality for legal persons is accepted by rational men and many contemporary jurisprudents, but what is disputable among them is that on which basis has this personality that we consider for the unrealistic subjects been accepted? Several different points have been presented in this regard, two of which that are famous are the theory of realism and the hypothesis of a legal personality, which one of them is generally chosen by jurists. Considerable criticisms have been made on both theories, thus, in this article we seek to prove the basis of the contractual nature of the legal personality, which is somehow derived from the words of the jurists. According to this theory, if we consider legal personality for inhuman issues, it is because of the agreement and contract that has been made among real persons and it is a rational consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal personality basis
  • Real and hypothetical theory
  • Contractual
  • Rational consideration