کلیدواژه‌ها = وقف
تعداد مقالات: 7
1. تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.30513/cjd.2020.1067

مجید استاد مودب خوشرو؛ غلامرضا یزدانی؛ مصطفی حسینی


2. اعتبارسنجی شرط ادخال غیرموقوف‌علیهم در وقف

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 249-270

10.30513/cjd.2021.1977.1366

محمد حسن قاسمی؛ غلامرضا یزدانی؛ مجید استاد مؤدب خوشرو


3. بازخوانی مسأله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح‌شناسی حدیثی

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 83-106

10.30513/cjd.2020.1068

جواد ایروانی؛ سهیلا پیروزفر؛ زهرا حسین زاده؛ رضا حق پناه


4. امکان‌سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به مادۀ 55 قانون مدنی

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-188

رضا نیکخواه سرنقی؛ محمدحسن جوادی؛ سیدعلی حسینی


5. وقف مصداق بارز ایقاع مملّک

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-122

سیدمحمدصادق طباطبایی؛ عادل پرنیان‌جوی


6. بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی حق پذیره (حق تقدیمی)

دوره 4، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 159-180

عبد الرضا اصغری؛ فرزاد بهشتی توندری


7. بررسی فقهی ـ حقوقی مراتع و جنگلهای واقع در موقوفات

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 55-75

عبدالرضا اصغری