تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سطح سه فقه و حقوق خصوصی، مدرسه علمیه عالی نواب

2 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.

3 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

مطابق نظر فقها و همچنین قانون مدنی مسوولیت اداره مال موقوفه با متولی است و او باید در ضمن عقد وقف توسط واقف تعیین شده باشد. طبق ماده 81 اصلاحی قانون مدنی در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد متولی حاکم است و طبق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و .. اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التوالیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد از تاریخ تصویب این قانون به این سازمان واگذار می گردد. با این وجود آرای فقها در جایی که واقف در وقف نامه تعیین متولی نمی کند متفاوت است. عده ای معتقدند در هر دو نوع وقف، تولیت با موقوف علیهم است. گروهی تولیت را در هر نوع از آن حاکم می دانند. بعضی معتقدند در وقف عام متولی حاکم است و در وقف خاص موقوف علیهم این مسئولیت را به عهده دارد. در پژوهش حاضر این نتیجه به دست آمد که در مواردی که در وقف نامه، واقف متولی را معین نمی کند، متولی مال موقوفه حاکم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ش

نویسندگان [English]

  • majid ostad 1
  • mostafa hoseini 3
3 razavi
چکیده [English]

ش

کلیدواژه‌ها [English]

  • ش