بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی حق پذیره (حق تقدیمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده

یکی از موضوعات مهم نظری و عملی‌ِ باب وقف، حق تقدیمی یا پذیره است. در ازای اولویتی که برای فرد در این ملک و تمدید اجارة آن ایجاد می‌شود، مبلغی تحت عنوان حق تقدیمی یا پذیره دریافت می‌گردد. در این جستار به ریشه‌یابی این بحث از نگاه فقه و حقوق پرداخته و اثبات کرده‌ایم که برای حق تقدیمی نمی‌توان سابقة فقهی در نظر گرفت و آن را منطبق با حق الارض در فقه دانست؛ همین‌طور منطبق دانستن آن با حق کسب و پیشه و تجارت یا حق سرقفلی ـ چه در معنای حقوقی یا فقهی آن‌ـ خالی از اشکال نیست. بنابراین برای اثبات مشروعیت آن باید به مادة 10 ق.م. استناد شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Legal-Juridical Basis of the Right of Subscription (the Precession)

نویسندگان [English]

  • abdoreza asqari 1
  • Farzad Beheshti Toundari 2
1 A member of academic board of Razavi University
2 An M.A student of the Private Law
چکیده [English]

One of the very important subjects of the endowment in jurisprudence and law, in regarding to its theoretical and practical aspect, is the right of underwriting or the precession that the person receives an amount as the right of underwriting in exchange of the priority which is created for him in this property and renewing of the lease. In this article we have dealt with the roots of this issue in view of the jurisprudence and law and we have proven that we cannot consider a legal history for the precession and consist it with the land-right in jurisprudence; likewise, consisting it with the right of business and trading or the right of fee for unlocking, whether legal or juridical, is not without difficulty. Thus, to prove its legitimacy we should refer to the Article 10.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endowment
  • Pious foundation
  • The precession
  • Land-right
  • Subscription
  • The right of fee for unlocking
  • The right of businessing