بررسی فقهی ـ حقوقی مراتع و جنگلهای واقع در موقوفات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

در فقه اسلامی، احکام خاصی برای منابع طبیعی و به ویژه مراتع و جنگلها وضع شده است، به دلیل اهمیتی که در اقتصاد یک کشور دارند. بنا بر قول مشهور فقهای شیعه، اکثر منابع طبیعی از جمله مراتع و جنگلها از جملة انفال بوده، در مالکیت حاکم اسلامی‌اند. اگر مرتع و جنگلی باشد که وقف شده باشد و این وقف به هر حال صحیح و معتبر باشد و از طرفی رد پای دخالت انسان در به وجود آمدن آن جنگل و مرتع موجود باشد، در این صورت خواهیم دید که از دیدگاه حقوق و فقه، نباید به بهانة انفال بودن مرتع و جنگل، به وقفیت این اموال، لطمه‌ای وارد نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Juridical and Legal Examination of the Concept of Right and Property

نویسنده [English]

  • abd al- Reza asghari
academic member
چکیده [English]

Special provisions have been enacted in Islamic jurisprudence for natural resources, especially forests, pastures, due to their importance in the economy of a country. According to the well-known idea of Shi’a jurists, most of the natural resources, including pastures and forests are regarded as part of Spoils, and are the property of Islamic ruler. If there is a pasture or a forest that is devoted as a pious foundation in a correct way and there is the trace of human involvement in creating the forest and pasture, then we will see from the perspective of law and jurisprudence that the endowment of these properties should not be annihilated with an excuse of their being a part of Spoils.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pious foundation
  • Pasture
  • Forest
  • Spoils
  • Permissibilities and Commons