کلیدواژه‌ها = نکاح
تعداد مقالات: 5
1. بررسی فقهی - حقوقی تاثیر ارتداد بر مهریه زوجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.1500.1297

الهه مرندی؛ فریناز سادات خطیبی قمی؛ سید کمال خطیبی قمی


2. امکان سنجی استناد به قاعده "الحرام لا یحرم الحلال" نسبت به زنا در باب نکاح با تطبیق بر ماده 1055ق.م

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 321-346

10.30513/cjd.2021.147.1035

مهدی معظمی گودرزی؛ محمد حسن موسوی خراسانی؛ میثم خزایی؛ حجت پولادین


3. تحلیل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبنای اصل حاکمیت اراده در انگاره اسلام، فرانسه

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 39-68

10.30513/cjd.2020.705.1147

اسماعیل باقریان خوزانی؛ محمد هادی مهدوی؛ مسعود راعی؛ احمد توکلی


4. ماهیت لعان و اثر تحریم ابدی نکاح از منظر فقه فریقین

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 185-204

محسن جهانگیری؛ مصطفی رفسنجانی مقدم


5. ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-78

محمدحسن صادقی مقدم؛ محمد صادقی؛ سیدرضا امیری سرارودی