دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392 

مقاله پژوهشی

1. وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم

صفحه 3-26

علی‌اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ رزاق ادبی فیروزجایی


2. فقه مدنی در نهج البلاغه

صفحه 27-48

محسن جهانگیری؛ علی خیاط؛ محمدحسن قاسمی


3. بررسی رَوایی قبض در معاملات آتی بورس

صفحه 49-74

حسین ناصری مقدم؛ داریوش بخردیان؛ اردوان ارژنگ


4. سرمایه‌گذاری از طریق تأسیس نهاد وقف پول

صفحه 75-100

تقی ابراهیمی سالاری؛ سیدمحمد سیدحسینی؛ سیدمهدی نریمانی زمان‌آبادی


5. وقف مصداق بارز ایقاع مملّک

صفحه 101-122

سیدمحمدصادق طباطبایی؛ عادل پرنیان‌جوی