کلیدواژه‌ها = فقه امامیه
نقدی فقهی به رویکرد قانون مجازات اسلامی پیرامون آثار اقرار ورشکسته در ضمانت اجراهای مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.1163.1229

روح اله اکرمی؛ عزیزاله فهیمی


بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق

دوره 12، شماره 21، تیر 1399، صفحه 95-112

مهدی چگنی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


مبانی فقهی ـ حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن

دوره 11، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 91-118

احمد مرتاضی؛ مهدی صفرخانی


واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعۀ تطبیقی در حقوق موضوعۀ ایران و مصر

دوره 7، شماره 12، آبان 1394، صفحه 19-46

سیدمحمدهادی قبولی دُرافشان؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعة ایران

دوره 5، شماره 7، خرداد 1392، صفحه 79-94

سیدمحمدتقی قبولی درافشان؛ سیدمحمدهادی قبولی درافشان


قیاس مستنبط العله در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 3، دی 1388، صفحه 19-38

سید ابوالقاسم نقیبی