کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
تعداد مقالات: 8
1. امکان سنجی مسئول دانستن بیت‌المال در پرداخت خسارات جسمی وارده از ناحیه افراد فاقد قصد فعل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.1856.1344

حسین هوشمند فیروز آبادی؛ احسان یاوری؛ حسن نقدیان


2. مسئولیت مدنی ناشی از آسیب‌های همسایگی در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.744.1152

احمد امیری؛ پرویز عامری؛ حجت مبین


3. مسئولیت مدنی و کیفری کالای فاقد اطلاعات مصرفی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران (با رویکردی به قواعد فقهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.312.1063

امام بخش طهماسبی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبداله بهمن پوری


4. امکان سنجی پذیرش ضمان تفویت منافع انسان در پرتو قاعده لا ضرر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.30513/cjd.2021.2647.1478

سید علی سجادی زاده؛ علی اصغر صائمی


5. تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 275-302

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ میثم خزائی؛ حسین جاور؛ ایوب امرائی


6. امکان‌سنجی فقهی و حقوقی جبران خسارت ناشی از مالکیت اشیاء خطرناک

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 212-236

رضا دریائی؛ مصطفی کربلائی آقازاده


7. مسئولیت مدنی بیماران مبتلا به بیماری‌های واگیردار

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-50

علیرضا یزدانیان؛ مریم ثقفی


8. مسئولیت مدنی گیرندۀ مالِ در معرض فروش

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 139-162

سام محمدی؛ محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی