کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
امکان‌سنجی پذیرش ضمان تفویت منافع انسان در پرتو قاعده لاضرر

دوره 15، شماره 27، خرداد 1402، صفحه 69-100

10.30513/cjd.2021.2647.1478

سید علی سجادی زاده؛ علی اصغر صائمی


مسئولیت کالای فاقد اطلاعات مصرفی در فقه امامیه و حقوق ایران (با رویکردی به قواعد فقهی)

دوره 14، شماره 25، خرداد 1401، صفحه 209-240

10.30513/cjd.2021.312.1063

امام بخش طهماسبی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبداله بهمن پوری


تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن

دوره 12، شماره 21، تیر 1399، صفحه 275-302

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ میثم خزائی؛ حسین جاور؛ ایوب امرائی


امکان‌سنجی فقهی و حقوقی جبران خسارت ناشی از مالکیت اشیاء خطرناک

دوره 11، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 212-236

رضا دریائی؛ مصطفی کربلائی آقازاده


مسئولیت مدنی بیماران مبتلا به بیماری‌های واگیردار

دوره 6، شماره 10، آبان 1393، صفحه 31-50

علیرضا یزدانیان؛ مریم ثقفی


مسئولیت مدنی گیرندۀ مالِ در معرض فروش

دوره 6، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 139-162

سام محمدی؛ محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی