امکان سنجی پذیرش ضمان تفویت منافع انسان در پرتو قاعده لا ضرر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 طلبه سطح چهار حوزه علمیه مشهد

چکیده

چکیده: علیرغم اتفاق نظر فقیهان و نویسندگان حقوقی بر اصل لزوم جبران ضرر و زیان ناروا که بر اساس مبانی متقن فقهی و حقوقی استوار است، در خصوص مسئله «ضمان منافع تفویت شده اشخاص حقیقی» در قلمرو فقه امامیه اختلاف نظرهایی دیده می‌شود که ریشه در اختلاف رویکرد فقیهان در گستره مبانی فقهی «ضمان» دارد. یکی از مهمترین ادله فقهی لزوم جبران خسارت (ضمان)، «قاعده لاضرر» است که در فقه مذاهب اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است. پرسشی که در این پژوهش به دنبال ارائه پاسخ به آن هستیم این است که آیا می‌توان در چارچوب «قاعده لاضرر» و دیدگاه‌های فقهی مطرح در خصوص آن، قائل به لزوم جبران زیان ناشی از تفویت منافع انسان شد؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع اصیل فقهی به سرانجام رسیده، دو دیدگاه فقهی متفاوت در این رابطه وجود دارد .که در این مقاله نگارنده با دفاع از توسعه گستره قلمرو قاعده لاضرر و دلیل عقل دیدگاه فقهیی را اثبات نموده که قائل به«ضمان منافع تفویت شده اشخاص حقیقی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

emkan sanjie pazireshe zemane tafvite manafee ensan dar partoye ghaedeye laa zarar

نویسندگان [English]

  • Sayyed Ali Sajjadizadeh 1
  • Ali Asghar saemi 2
1 Assistant professor at Razavi University of Islamic SCiences
2 Student in 4th level of howzeh -ye elmiyeh
چکیده [English]

Feasibility Responsibility of representation of human interests in the light of La Zarar rule
Abstract:
Despite the consensus of jurists and legal writers on the principle of the need to compensate for losses, which is based on sound jurisprudential and legal principles, there are differences of opinion in the realm of Imami jurisprudence on the issue of “Responsibility the vested interests of natural persons". The jurists have a “Responsibility" in the range of jurisprudential principles.
One of the most important jurisprudential arguments for the necessity of compensation (Responsibility) is the "La Zarar rule" which has been accepted in the jurisprudence of Islamic religions. The question that we seek to answer in this study is whether it is possible in the framework of the "La Zarar rule" and jurisprudential views on it, to consider the need to compensate for the loss of human interests? Based on the findings of this study, which has been concluded in a descriptive-analytical manner and referring to the original jurisprudential sources, there are two different jurisprudential views in this regard. Has proved that it “Responsibility the distorted interests of natural persons."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human interests
  • no damage
  • Guarantee
  • Civil Liability