کلیدواژه‌ها = مالکیت
بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

10.30513/cjd.2022.3880.1656

جلال سلطان احمدی؛ مهدی آدمی


امکان‌سنجی فقهی و حقوقی جبران خسارت ناشی از مالکیت اشیاء خطرناک

دوره 11، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 212-236

رضا دریائی؛ مصطفی کربلائی آقازاده


بازخوانی فقهی حقوقی حق شفعۀ موقوف‌علیهم

دوره 9، شماره 15، فروردین 1396، صفحه 3-30

محمدحسن حائری؛ جواد یعقوبی؛ محمد یعقوبی


کاوشی در حقوق زارع در برابر مالک زمین

دوره 6، شماره 10، آبان 1393، صفحه 101-124

محسن جهانگیری؛ محمدحسن امام‌وردی؛ مجید حدادی‌منش


تحلیل فقهی شخصیت حقوقی

دوره 6، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 3-30

محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری؛ محمدعلی قاسمی