کلیدواژه‌ها = خسارت
تعداد مقالات: 5
1. مبانی ضرر غیرمستقیم قابل‌جبران در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.30513/cjd.2021.25.1008

مجتبی زمانی


2. جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

10.30513/cjd.2020.1127

مجتبی زمانی؛ سهیل طاهری؛ پژمان پیروزی؛ علیرضا مظلوم رهنی


3. بررسی فقهی و حقوقی راهکارهای تعیین ضامن در تداخل عرضی اسباب

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-116

عبدالحسین رضائی راد؛ معصومه سیاحی؛ خسرو نشان


4. مسئولیت مدنی دولت در منابع آب بر مبنای قاعدۀ اتلاف، لاضرر و احترام

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 177-204

نعمت‌اللّٰه دالوند؛ امان‌اللّٰه علیمرادی؛ محمدعلی حیدری


5. معیار محاسبۀ خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه‌گذاری در فقه اسلامی و رویۀ داوری بین‌المللی

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 185-216

غلامرضا یزدانی؛ محسن محبّی؛ محمد امامی