جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهرقدس، تهران، ایران.

2 گروه اموزشی حقوق، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر قدس- تهران، کشور ایران)

3 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر قدس- تهران ، کشور ایران

4 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر قدس- تهران، کشور ایران)

چکیده

تحقق مسئولیت مدنی نیازمند احراز سه رکنِ ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه‌ی سببیت است. گفته شده از میان سه رکن یاد شده، نقش «ضرر» از سایر ارکان پررنگ‌تر است. به طور کلی، حقوق ضرری را قابل‌جبران می‌داند که دارای شرایط و ضوابط خاصی باشد. همچنان که در حقوق ایران «مستقیم بودن ضرر» و در حقوق انگلیس «دور نبودن زیان» از جمله شرایط ضرر قابل جبران معرفی شده است. در سیستم حقوقی ایران اگر ضرری به طور غیرمستقیم و با‌واسطه به شخص یا مال وارد گردد این ضرر قابل‌جبران نیست و دلیل این امر آن است که در انتساب ضرر‌غیرمستقیم به فاعل زیان تردید وجود دارد. رویکرد حقوق ایران و انگلیس نسبت به ضررهای باواسطه یکسان نیست. مفهوم ضرر غیر‌مستقیم در حقوق ایران وابسته به رکن سببیت است. در حالی‌که در حقوق انگلستان مفهوم ضرر غیرمستقیم ارتباط تنگاتنگی با قاعده قابلیت پیش‌بینی ضرر دارد. در حقوق ایران اصل بر غیرقابل ‌جبران‌ بودن ضرر غیرمستقیم است، لیکن در حقوق انگلیس ضرر غیرمستقیم در غالب موارد قابل‌جبران است. نوشته حاضر ضمن تبیین جایگاه ضرر غیرمستقیم، امکان جبران استثنایی ضرر غیرمستقیم را در حقوق ایران مطرح نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ش

چکیده [English]

س

کلیدواژه‌ها [English]

  • سظ