کلیدواژه‌ها = بطلان
تعداد مقالات: 8
1. بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-112

مهدی چگنی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


2. تأملی در خیار تأخیر ثمن

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 253-274

علی نصرتی


3. پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی)

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 237-264

امین سلیمان کلوانق؛ محمدعلی راغبی؛ احمد مرتاضی


4. بطلان عقد مکره و نقد نظریۀ عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-102

احمد باقری؛ زهره نیک‌عمل


5. نقدی بر مقالۀ «بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-110

قاسم نخعی‌پور؛ سیدمحمد رضوی؛ سیدعلی رضوی


6. حاکمیت ارادۀ ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-30

مرتضی کشاورزی ولدانی؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری


7. تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-22

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ علی ساعت‌چی


8. نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-78

محمدحسن حائری؛ علی زبرجدی مشفق؛ احسان علی‌اکبری بابوکانی