نویسنده = محسن جهانگیری
بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن)

دوره 11، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 271-296

10.30513/cjd.2019.19

مصطفی شاهبازی؛ عباس قاسمی حامد؛ محسن جهانگیری؛ رضا حق‌پناه


ماهیت لعان و اثر تحریم ابدی نکاح از منظر فقه فریقین

دوره 9، شماره 15، فروردین 1396، صفحه 185-204

محسن جهانگیری؛ مصطفی رفسنجانی مقدم


حکمت تشریع عدّه، اقسام و احکام مترتّب بر آن

دوره 7، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 73-88

محسن جهانگیری


کاوشی در حقوق زارع در برابر مالک زمین

دوره 6، شماره 10، آبان 1393، صفحه 101-124

محسن جهانگیری؛ محمدحسن امام‌وردی؛ مجید حدادی‌منش


فقه مدنی در نهج البلاغه

دوره 5، شماره 8، آذر 1392، صفحه 27-48

محسن جهانگیری؛ علی خیاط؛ محمدحسن قاسمی


فقه پویا

دوره 1، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 3-12

محسن جهانگیری