کلیدواژه‌ها = ازدواج
تعداد مقالات: 4
1. گستره مدّت در ازدواج موقّت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.30513/cjd.2021.2577.1467

ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ سعید ابراهیمی؛ سید محمد رضوی


2. مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-34

محمد امامی؛ سید علی رضوی؛ سید محمد رضوی


3. حکمت تشریع عدّه، اقسام و احکام مترتّب بر آن

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-88

محسن جهانگیری


4. واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی در احادیث و فقه امامیه

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-94

سید علی سجادی زاده