واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی در احادیث و فقه امامیه

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

عنوان ناصب، در احادیث اهل بیتM و سخنان فقیهان امامی به فراوانی آمده و احکام زیادی از جمله: محرومیت از حقوق مدنی (ازدواج با همسر مؤمن، ارث نبردن و...) و اجتماعی و معنوی (بایکوت نمودن و لزوم تبری از او و عدم جواز اقتدا به او) بر آن بار شده است. از طرفی در مفهوم این عنوان بین فقیهان امامی اختلاف است. ادلّة فقهی دلالت دارند که مراد از این عنوان، کسی است که دشمن اهل بیتM باشد و این دشمنی را جزء دین خود به شمار آورد. مشهور فقها نیز ناصبی را کسی می‌دانند که دشمن اهل بیتM باشد و این دشمنی را به گونه‌ای آشکار کند. در مقابل برخی خواسته‌اند این عنوان را بر مطلق مخالفان عقیدة شیعه ـ هر کسی که دیگران را بر اهل بیتM مقدم شمرده یا می‌شماردـ تطبیق دهند. این نوشتار با بررسی ادلّة فقهی (احادیث، سخنان فقیهان، اهل لغت و مقتضای قواعد اصولی) نشان می‌دهد که دیدگاه اوّل درست و دیدگاه اخیر سست، نادرست و دور از آموزه‌های فقهی اهل بیتM است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studding the Concept of Naseb (Anti-Shi’a) and His Deprivation of Civil Rights in the Hadith and Shiite Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Dr. Sayyed Ali Sajjadizadeh
 A member of academic board of Razavi University of Islamic Sciences
چکیده [English]

T
the term naseb (anti-Shi’a) has come in the hadith of Ahl-Bayt (A.S) and in the words of Shiite jurisprudents abundantly and many commands, including, deprivation of civil rights (like marriage with a believer, not inheriting), deprivation of social and spiritual rights (like boycotting and renouncing him and not permitting to pray with him
conform this title to all opponents of Shiites. Considering the juridical arguments (hadith, jurisprudents and etymologists’ words and the demands of principles of jurisprudence rules), this article shows that the first view is correct and the last view is incorrect and it is far from juridical teachings of Ahlol-Bayt (A.S).
      Key words: Naseb, Marriage, Inheritance, Twelvers’ jurisprudence, Traditions of Ahlol-Bayt (A.S).