گستره مدّت در ازدواج موقّت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات دانشگاه گنبدکاووس

2 گروه آموزشی فقه و حقوق دانشگاه مازندران

3 گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

چکیده

در رابطه با حداقل و حداکثر مدّت در ازدواج موقّت بین فقها و حقوقدانان اختلاف‏نظر وجود دارد. در قانون مدنی، مقرره‌ای که گستره مدّت در این نهاد حقوقی را مشخص کند، وجود ندارد. براین اساس در این مقاله درپی آن هستیم که ضمن تبیین نظرهای گوناگون، دیدگاهی را برگزینیم که مبتنی بر قواعد فقه مدنی و اصول حقوقی باشد. اطلاعات این تحقیق به صورت کتابخانه‏ای جمع‏آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که حداقل مدّت در ازدواج موقّت به اندازه‌اى است که در آن امکان استمتاع و التذاذ جنسى وجود داشته باشد. حداکثر مدّت نیز نباید بیش از عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد. در نهایت، براساس تفسیر اراده طرفین با توجه به عرف و الزام آن‏ها به رعایت امور عرفی می‏توان گفت ازدواجی که برای مدّت طولانی منعقد شده، در حکم نکاح دائم بوده و همه آثار زوجیت دائم مانند طلاق، ارث، عدّه، حقّ قَسْم و نفقه بر آن مترتب می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expanse of time in the temporary marriage

نویسندگان [English]

  • Ibrahim javanmard Farkhani 1
  • Saeed Ebrahimi 2
  • Seyed Mohammad Razavi 3
1 Assistant Professor of Theology, Gonbad Kavous University
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Mazandaran University
3 Assistant Professor of Law, Faculty of Literature and Humanities, Birjand University
چکیده [English]

There are differences in relation to the minimum and maximum duration of the interim marriage between the jurists and the jurists. In the civil code, there is no provision that will determine the extent of the term in this legal entity. Thus in this paper we are trying to explain different opinions and choose a view based on the rules of civil jurisprudence and legal principles. The research data was collected by using the library. The results of the study show that the minimum term in temporary marriage is enough to allow sexual enjoyment and enjoyment. The maximum duration should not be more than life of couples or one of them. Finally, based on the interpretation of the will of the parties and custom and their obligation to regard to customary matters it can be said the marriage that has been concluded for a long period is a permanent marriage and all the works of permanent marriage it is arranged on it Such as divorce, inheritance, viduity period, the right part and alimony.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short
  • Long
  • Term
  • Marriage
  • Temporary