کلیدواژه‌ها = ضمان
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 275-302

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ میثم خزائی؛ حسین جاور؛ ایوب امرائی


2. بررسی فقهی حبس داده‌ها در فضای مجازی

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 49-76

علی اکبر ایزدی فرد؛ عابدین مٶمنی؛ سیدمجتبی حسین‌نژاد؛ فاضل امیری سوادرودباری


3. ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 297-328

10.30513/cjd.2019.20

حسین هوشمند فیروزآبادی


4. بازپژوهی قاعدۀ تسبیب و نقد قوانین آن

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-146

سیداحمد میرحسینی؛ حسن آب‌سواران


5. ضمان از دین مجهول

دوره 4، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 115-138

احمد باقری؛ زهره نیک‌عمل