بررسی فقهی حبس داده‌ها در فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار مٶسسه آموزش عالی پارسا، بابلسر

4 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

وقوع حبس در فضای مجازی، یکی از مهم‌ترین رخدادهای عصر حاضر است. در بسیاری از موارد در فضای مجازی، اطلاعات و داده‌های علمی، آموزشی و مالی افراد مورد حبس قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که حابس، مانع استفاده صاحبان اثر از اطلاعات خود می‌گردد. سٶالی که مطرح است اینکه آیا حبس در فضای مجازی جایز است؟ در صورت عدم جواز، حکم آن به لحاظ تکلیفی و وضعی چیست؟ آیا حبس در همه موارد، موجب حرمت و ضمان قرار می‌گیرد؟ وقوع حبس در فضای مجازی در مواردی موجب حرمت و ضمان است، اما در مواردی فقط حکم ضمان یا فقط حکم حرمت و وجوب رفع حبس می‌آید، هرچند که ممکن است در مصادیقی، نه حکم حرمت بیاید و نه حکم ضمان.
در این پژوهش دلایلی چون حکم عقل به قبح تصرف در اموال دیگران بدون اذن ولی، حرمت اکل مال به باطل، قاعده علی‌الید و قاعده احترام در ارتباط با حرمت و ضمان و جهل و شبهه و انتفای ادله ضمان در فرض اباحه و عدم ضمان، از جمله موضوعاتی است که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Investigation of Data Confinement in Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Izadi Fard 1
  • Abedin Momeni 2
  • S. M. Hussein Nejad 3
  • Fazel Amiri Savadroodbari 4
1 Full professor at Mazandaran University
2 Associate professor at University of Tehran
3 Assistant prof. at Parsa Institute of Higher Education
4 PhD of Jurisprudence & Principles of Islamic Law
چکیده [English]

Imprisonment in cyberspace is one of the most important events of this age. In many cases, the information, scientific, educational, and financial information of individuals is detained in cyberspace in such a way that detention prevents owners of the work from using their information, which raises the question of whether detention is a Allow virtual space? If not, what is its Imperative rules and status? Does imprisonment, in all cases, result in sanctity and guarantees? Imprisonment in cyberspace sometimes results in sanction, but in some cases only a warrant or only a sanction and the necessity of removing it, although there may be instances of neither sanction nor warrant. In this research, some of the issues which are discussed are reasons such as the wisdom to seize the property of others without the consent of the vicar, prohibition of consuming property wrongfully, the rule of “ala al-yad” and the rule of sanctity related to dignity, guarantee and ignorance, negation of warranties reasons on the permissible assumption.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imprisonment
  • Detinue
  • Imperative rule
  • Statuary
  • Sanctity
  • Bail