کلیدواژه‌ها = عقد
تعداد مقالات: 5
1. تصحیح فقهی ضمان تعلیقی؛ با رویکرد نقد مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 137-162

10.30513/cjd.2021.305.1060

هادی خوش نقش؛ محمد ادیبی مهر


2. جریان خیارات در اقاله

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-18

محمدحسن صادقی مقدم؛ علی ساعت‌چی؛ هادی شعبانی کندسری


3. بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-72

محمدحسن صادقی مقدم؛ هادی شعبانی کَندسری؛ یاسر سهرابی


4. وقف مصداق بارز ایقاع مملّک

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-122

سیدمحمدصادق طباطبایی؛ عادل پرنیان‌جوی


5. پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 107-122

محمدحسن حائری؛ محمدحسین انصاری حقیقی