پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مبانی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

مبحث ایجاب و قبول و سهم هر یک از آنها در تحقق اثر مطلوب، از مباحث مهم باب معاملات به ویژه باب بیع است. به مشهور فقیهان نسبت داده شده است که هر یک از ایجاب و قبول را از ارکان اصلی عقد به شمار آورده‌اند به طوری که فقدان هر یک می‌تواند مانع از انعقاد عقد و ترتب اثر مطلوب بر آن گردد.
      شیخ انصاری از طرفداران این نظریه محسوب می‌گردد. در برابر، فقیهانی از جمله امام خمینی، رکن اصلی عقد را ایجاب دانسته‌اند که موجب با انجام آن، انشای اصلی را انجام می‌دهد و قبول قابل، نقشی بیشتر از نقش اجازه در عقد فضولی را دارا نمی‌باشد. در این نوشتار هر دو دیدگاه مورد کاوش قرار گرفته و به نوعی دیدگاه امام خمینی به عنوان یک نظریة قابل توجه و قابل دفاع بیشتر معرفی شده است و در پایان به برخی آثار آن پرداخته شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Research on Imam Khomeini’s View on the Nature of the Legal Offer and Acceptance and Its Juridical and Legal Effects

نویسندگان [English]

  • Muhammad Hasan Haeri 1
  • M.H. Ansari 2
1 Associate professor of Ferdowsi University
2 A PhD student in Jurisprudence & Principles of Islamic Law
چکیده [English]

One of the important issues regarding the transactions, especially regarding sales, is legal offer and acceptance, and their contribution in fulfilling desired effect. It has been attributed to the famous jurists that they have regarded each of the legal offer and acceptance as the main elements of the contract so that the absence of each of them can prevent the fulfillment of the contract and their desired effect. As it appears from the discussions of the priority of the legal offer to the acceptance and the discussion of continuation, sheikh Ansari has accepted this idea. On the contrary, some Jurists, including Imam Khomeini, have regarded the legal offer as the basic elements of the contract, thereby, the salesperson perform the original composition by doing that and acceptance has not a role more than permission in the contract of the unauthorized agent. Both views have been studied in this paper and the view of Khomeini has been introduced as a more viable and justified idea and in the end some of his works has been dealt whit.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal offer and acceptance
  • Contract
  • Unauthorized transaction