کلیدواژه‌ها = فسخ
تأثیر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر قراردادهای پیش فروش از منظر فقهی- حقوقی و قانون پیش فروش ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

10.30513/cjd.2022.3717.1624

قاسم اسلامی نیا؛ کیان فولادی؛ حمید رضا پرهام مهر


بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق

دوره 12، شماره 21، تیر 1399، صفحه 95-112

مهدی چگنی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران

دوره 11، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 33-60

علیرضا فصیحی‌زاده؛ امید حفیظی؛ محمود جلالی؛ مرتضی طبیبی


حاکمیت ارادۀ ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی

دوره 8، شماره 14، مهر 1395، صفحه 3-30

مرتضی کشاورزی ولدانی؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری


جریان خیارات در اقاله

دوره 7، شماره 12، آبان 1394، صفحه 3-18

محمدحسن صادقی مقدم؛ علی ساعت‌چی؛ هادی شعبانی کندسری


تحلیل حقوقی اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن

دوره 6، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 31-58

علیرضا فصیحی‌زاده؛ عباس کیانی