کلیدواژه‌ها = فسخ
تعداد مقالات: 5
1. بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-112

مهدی چگنی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


2. تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-60

علیرضا فصیحی‌زاده؛ امید حفیظی؛ محمود جلالی؛ مرتضی طبیبی


3. حاکمیت ارادۀ ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-30

مرتضی کشاورزی ولدانی؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری


4. جریان خیارات در اقاله

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-18

محمدحسن صادقی مقدم؛ علی ساعت‌چی؛ هادی شعبانی کندسری


5. تحلیل حقوقی اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-58

علیرضا فصیحی‌زاده؛ عباس کیانی