کلیدواژه‌ها = تقصیر
توزیع مسئولیت مدنی بر اساس میزان تقصیر در تعدد اسباب عرضی از منظر فقه اهل بیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.30513/cjd.2021.2412.1441

سید باقر محمدی؛ سید حسن وحدتی شبیری


بررسی فقهی و حقوقی راهکارهای تعیین ضامن در تداخل عرضی اسباب

دوره 10، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 89-116

عبدالحسین رضائی راد؛ معصومه سیاحی؛ خسرو نشان


جایگاه قاعدۀ «تحذیر» در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت

دوره 10، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 189-212

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ محمد دانش‌نهاد


عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن

دوره 6، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 185-200

محمدباقر پارساپور؛ میثم اکبری دهنو