کلیدواژه‌ها = تقصیر
تعداد مقالات: 4
1. تأملی بر نظریه سبب متناسب با بررسی حقوق ایران و حقوق کامن‌لا

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 139-166

10.30513/cjd.2020.632

سیامک رهپیک؛ نادر ولائی


2. جایگاه قاعدۀ «تحذیر» در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-212

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ محمد دانش‌نهاد


3. بررسی فقهی و حقوقی راهکارهای تعیین ضامن در تداخل عرضی اسباب

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-116

عبدالحسین رضائی راد؛ معصومه سیاحی؛ خسرو نشان


4. عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 185-200

محمدباقر پارساپور؛ میثم اکبری دهنو