توزیع مسئولیت مدنی بر اساس میزان تقصیر در تعدد اسباب عرضی از منظر فقه اهل بیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان

2 ریاست دانشگاه رضوی

چکیده

یکی از پیچیده‌ترین بحث‌های مرتبط با مسئولیت مدنی توزیع مسئولیت است. زیرا با توجه به آن که معمولا اسباب متعدد در تکوین فعل زیان‌بار دخالت دارند شناخت سهم هر یک در پدیدآوردن حادثه و توزیع مسئولیت دشوار می‌باشد. عموم فقیهان امامی در تعدد اسباب عرضی نظریه تساوی را اخذ نموده‌اند اما برخی از فقیهان معاصر نظریه توزیع مسئولیت بر اساس میزان تقصیر را بدون نقد و بررسی مبانی و چالش‌های آن برگزیده‌اند. از این رو نوشته حاضر به منظور تبیین جایگاه نظریه در فقه اهل بیت(علیهم السلام)، و بررسی مبانی و چالش‌های فقهی آن سامان یافته‌است. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی سعی شد با طرح و بررسی کلمات و استفتائات فقیهان ادله‌ی این نظریه استخراج و تحلیل شود. از بررسی ادله‌‌ای چون آیه 194 سوره بقره، اصل اشتغال و احتیاط این نتیجه حاصل شد که هرچند نمی‌توان نسبت تقصیر را نظریه اصلی توزیع مسئولیت دانست ولی می‌توان به عنوان نظریه فرعی و تکمیلی مورد توجه قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of civil liability based on the degree of fault in the multiplicity of causes from the perspective of Ahl al-Bayt jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Saied Bagher Muhammadi 1
  • Saied Hassan Vahdati Shobeiri 2
1 vice chancellor of Islamic Azad University Afghanistan branch
2 chancellor or Razavi university
چکیده [English]

One of the most complex issues related to civil liability is the distribution of responsibilities. Because it is usually difficult to recognize the contribution of each one in the occurrence of the accident and the distribution of liability, given that several causes are usually involved in the occurrence of the harmful act. One of the theories that has been proposed in this case is the theory of distribution of liability based on the degree of fault. Although this view is a theory rooted in Western law, it is considered to have no background in the works of Ahl al-Bayt jurists. Despite the lack of a clear background, some contemporary jurists have tended to this view, so it is necessary to examine the principles and jurisprudential challenges of this theory. For this purpose, the present study, with an organized analytical and descriptive method, tries to extract and examine the evidences of this theory by examining the words of the jurists. Examining arguments such as verse 194 of Surah Al-Baqarah, the principle of Eshteghal and Aehtiat, it was concluded that although the ratio of fault cannot be considered the main theory of the distribution of responsibility, but can be considered as a subsidiary and complementary theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Degree of fault
  • multiplicity of causes
  • distribution of liability
  • fault
  • encroachment
  • misconduct