نویسنده = محمد علی سعیدی
بازپژوهی فقهی- حقوقی اسقاط حق شفعه قبل از بیع توسط شفیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30513/cjd.2023.4704.1792

محمد علی سعیدی؛ مهدی میری؛ فرزانه کرمی؛ حجت پولادین طرقی


بررسی مسئولیت واگذاری اراضی مستثنیات ناشی از خطا در تشخیص اراضی ملی

دوره 15، شماره 27، خرداد 1402، صفحه 101-136

10.30513/cjd.2022.2826.1496

مجید رضا شیخی نصرآبادی؛ سید حسن وحدتی شبیری؛ محمد علی سعیدی؛ سید سعید موسوی نژاد نائینی


واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»

دوره 13، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 271-296

10.30513/cjd.2021.1489.1296

عباس قاسمی حامد؛ محمد علی سعیدی؛ مصطفی شاهبازی؛ محمدعلی قوامی؛ علیرضا متین نیا