نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. بازخوانی مسأله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح‌شناسی حدیثی

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 83-106

10.30513/cjd.2020.1068

جواد ایروانی؛ سهیلا پیروزفر؛ زهرا حسین زاده؛ رضا حق پناه


2. ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تأمین در فرض وجود بینّه

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 103-128

میثم خزائی؛ جواد ایروانی؛ علی خاکسار حقّانی دهکردی


3. بررسی قاعدۀ انحصار منشأ کسب درآمد به «کار»

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 59-86

جواد ایروانی


4. بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 95-110

جواد ایروانی


5. تحلیل فقهی گزارة حدیثی «لیس فی المال حقّ سوی الزکاه

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 173-192

جواد ایروانی