بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

دیون مالی در فقه احکام متعددی دارد که پاره‌ای از آنها مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان است؛ برای نمونه، وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی و وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سخت‌گیری و حبس وی، از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است، ولی مسائلی همچون وجوب تکسب بر بدهکار برای پرداخت بدهی و میزان دخالت شأنیت افراد در مستثنیات دین، از مسائل چالشی و بحث‌برانگیز در این زمینه می‌باشد. از سوی دیگر، مهریه، هرچند نوعی دین بوده و به طور کلی، احکام سایر دیون را دارد، ولی در برخی مسائل با سایر دیون متفاوت است. آنچه در این نوشتار می‌آید، بررسی مستندات فقهی احکام مدیون در مراحل مختلف آن، تحلیلی بر موارد مورد بحث و نیز برخی احکام خاص بدهکاران مهریه و نقدی بر پاره‌ای از رویه‌های جاری است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering the Juridical Commands of Debtors of Marriage Portion

نویسنده [English]

  • Dr. Javad Irvani
 Assistant professor of Razavi university of Islamic Sciences
چکیده [English]

 
M
onetary debts in jurisprudence have several commandments that some of them are disputable in view of jurisprudents. For example necessity of paying debt in the case of financial ability and necessity of granting respite to him in the case of insolvency and prohibition of severity about him and his imprisonment are the commands that Muslim jurisprudents are in agreement about them, but there are issues like necessity of doing business for paying debt and the degree of influence of individuals’ rank in exceptional debts are 
some current process.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Debtor
  • Insolvent
  • Marriage portion
  • Imprisonment