کلیدواژه‌ها = قرارداد
انحلال قرارداد به واسطه ناممکن شدن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به نحو غیر قابل انتساب به متعهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30513/cjd.2022.3688.1622

محمد عبدالصالح شاهنوش


بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت

دوره 13، شماره 24، مهر 1400، صفحه 261-288

10.30513/cjd.2021.158.1037

محمد قنبرزاده؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ سعید ابراهیمی


بررسی فقهی- حقوقی نقش اراده در توافقات ابوین بر مسئلة حضانت

دوره 13، شماره 24، مهر 1400، صفحه 289-312

10.30513/cjd.2021.318.1064

مجید رضا کمالی بانیانی؛ داوود نصیران؛ سید محمد هادی مهدوی


بررسی ایرادات وارد بر قاعدۀ انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد

دوره 6، شماره 10، آبان 1393، صفحه 75-100

احمد عارفی‌نیا؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی