کلیدواژه‌ها = غرر
مهر شناور در آینه فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 16، شماره 29، خرداد 1403، صفحه 61-82

10.30513/cjd.2021.3268.1568

ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ حمید میری؛ سید محمد رضوی


تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی

دوره 11، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 23-48

سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ مهدیه لطیف زاده


تردید در مورد معامله

دوره 11، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 241-270

علیرضا عالی‌پناه؛ عباس ماجدی


بازخوانی فقهی ـ حقوقی شرکت‌های اعمال، مفاوضه و وجوه

دوره 7، شماره 12، آبان 1394، صفحه 97-118

سیاوش گودرزی؛ محمدرضا علمی سولا


نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها

دوره 6، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 163-184

طاهر علی‌محمدی؛ عبدالجبار زرگوش‌نسب؛ سمیه نوری