کلیدواژه‌ها = حق
تعداد مقالات: 5
1. تأملی فقهی و حقوقی در عین‌انگاری سهام شرکت‌های تجاری

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 31-60

10.30513/cjd.2020.1117

سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ مرتضی محمدی؛ محمدرضا مروارید


2. بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 177-202

10.30513/cjd.2020.1078

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ خیرالله قیاسی سونکی


3. تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 167-190

علی مختاری چهاربری؛ علی‌اکبر فرح‌زادی


4. مفهوم حق در دو پارادایم «فقه مدنی» و «دموکراسی غربی

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 145-166

جعفر کبیری سرمزده


5. بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 79-106

سیدعلیرضا فروغی