تأملی فقهی و حقوقی در عین‌انگاری سهام شرکت‌های تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مفید قم

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید قم

چکیده

شناخت ماهیت سهام شرکت‌های تجاری، در تبیین درست ماهیت معاملات و مبادلات آن‌ها تأثیری فراوان دارد. در تبیین ماهیت سهام، دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است. یکی از مهم‌ترین دیدگاه‌ها، دیدگاهی است که به عین بودن یا حق عینی بودن سهم باور دارد. بر اساس این دیدگاه، حقوقی که برای سهام‌دار وجود دارد، در خود ورقۀ سهم انعکاس و تجسم یافته و مبدل به مال عینی شده است. این دیدگاه در تقابل با دیدگاهی است که سهم را دَین یا مبیّن حق دَینی، می‌داند. برای اثبات عین بودن سهام، به ادلۀ متعددی از جمله، صحت بیع و جواز رهن سهام و ورقۀ بهادار بودنِ سهم، استناد شده است.
در این جستار، بعد از تبیین و نقد ادلۀ مورد استنادِ این دیدگاه، ضمن بررسی دیدگاهی که سهم را دَین می‌داند، تلاش شده است که با بازبینی مفهوم مال و اقسام آن و با توجه به نحوۀ تشکیل شرکت سهامی، اثبات شود که سهم از مقولۀ «حق» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential and Legal Reflection in Identifying Object of the Shares of Commercial Companies

نویسندگان [English]

 • S. Abd al-Muttalib Ahmadzadeh Bazaz 1
 • Morteza Muhammadi 1
 • Muhammad Reza Morvarid 2
1 Assistant prof. at Mofid Univ. of Qom
2 PhD student in Jurisprudence
چکیده [English]

Understanding the nature of the shares of commercial companies has a great effect on correctly explaining the nature of their transactions and exchanges. Different perspectives have been presented in explaining the nature of shares. One of the most important views is the one that believes in object being or objectivity of the share right. According to this view, the rights that exist for the shareholder are reflected and embodied in the share sheet itself and become objective property. This view is in contrast to the view that considers the share as debt or the expression (explanatory) of chose in action. To prove the objectivity of the shares, several reasons have been cited, including the validity of the sale and the mortgage of the shares and the securities of the shares. In the present article, after explaining and criticizing the arguments cited in this view, while examining the view that the share is considered debt, an attempt has been made to prove that the share belongs to the category of “right” by reviewing the concept of property and its types, and considering the formation of a joint stock company.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Share
 • Business company
 • Object
 • Religion
 • Debt
 • Chose in possession
 • Chose in action
 • Securities