کلیدواژه‌ها = ضرر
تعداد مقالات: 4
1. مبانی ضرر غیرمستقیم قابل‌جبران در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.30513/cjd.2021.25.1008

مجتبی زمانی


2. بازپژوهی ادلۀ فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-162

سیدمحمدمهدی صابر؛ محمدرضا کیخا؛ امیرحمزه سالارزائی


3. بازپژوهی قاعدۀ تسبیب و نقد قوانین آن

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-146

سیداحمد میرحسینی؛ حسن آب‌سواران