کلیدواژه‌ها = ارث
«تحلیل فقهی وضعیّت تملّک موصی به در اثر قتل موصی توسّط موصی له»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.30513/cjd.2021.2779.1492

حمید مسجدسرائی؛ حسن پورلطف اله؛ رضا الهامی


بررسی و نقد فقهی ـ حقوقی ارث زن در طلاق مریض

دوره 5، شماره 7، خرداد 1392، صفحه 163-180

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ صالح سعادت