«تحلیل فقهی وضعیّت تملّک موصی به در اثر قتل موصی توسّط موصی له»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه سمنان

2 دانش آموخته دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

3 استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز

چکیده

قتل موصی توسط موصی له در وصیّت تملیکی، شائبه طرح این مسأله می‌شود که آیا چنین قتلی می‌تواند محرومیّت موصی له از تملک موصی به را فراهم نماید؟ طبق بررسی ‌های صورت گرفته، سه دیدگاه فقهی در این زمینه قابل احصاء است که مطابق نظر مشهور، قتل موصی توسط موصی له، تأثیری نسبت به تملک موصی به ندارد. اما دو دیدگاه دیگر با اندکی تفصیل، مبتنی بر این است که قتل موصی موجب حرمان موصی له از موصی به می‌شود.
نوشتار حاضر ضمن تحلیل نقادانه دیدگاه ‌های مطرح، دیدگاه خلاف مشهور را قابل دفاع دانسته و حرمان موصی له از موصی به را از نقطه قوّت بیشتری برخوردار می‌ داند؛ با این استدلال که از سوئی، اطلاق آیات و روایات و اصل به عنوان عمده دلیل دیدگاه مشهور از جهاتی قابل خدشه بوده و صلاحیّت اثبات دیدگاه مشهور را ندارد. از سوی دیگر، مستنداتی چون اقتضای عرف و اراده عموم، بهره-گیری از حکم حرمان قاتل از میراثِ مورِّث با شیوه تنقیح مناط و الغای خصوصیّت، و بلکه فحوی الخطاب این حکم، حرمان موصی له از موصی به را موجّه و معقول می-نماید. با این مبنا، تعمیم مفادّ ماده 880 ق.م. به باب وصیّت تملیکی نیز به قانونگذار عرفی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Jurisprudential analysis of the status of the possession of a testator as a result of the murder of a testator by a testator""

نویسندگان [English]

  • Hamid Masjedsaraie 1
  • Hasan Porlotalah 2
  • Reza Elhami 3
1 Associate Professor, Department of Law, Semnan University
2 PhD student in Islamic jurisprudence and law, Semnan University emnan University
3 Assistant Professor of Islamic Jurisprudence and Law, University of Tabriz
چکیده [English]

The murder of Mousa by Mousa Leh in a testamentary will, while challenging and lacking a research background, raises the question of whether such a murder could deprive Mousa Leh of Mousa. According to the studies, there are three jurisprudential views in this regard that according to the popular opinion, the murder of a testator by a testator has no effect on the testamentary contract and the testator is still considered worthy of the testator. But the other two views, with a little elaboration, are based on the fact that the murder of Mousa by Mousa Leh, like the chapter on heritage, deprives Mousa Leh of Mousa. The present article uses descriptive-analytical method and using library sources, while analyzing and critically evaluating the jurisprudential foundations of the views and also using the available documents and affirmations, considers the well-known dissenting view defensible and deprives Moses of Moses. Considers it to have a stronger point; Arguing that, on the other hand, there is no evidence to prove that murder is not an impediment to a testamentary will, and that the application of verses, hadiths, and the principle as the main reason for the popular view can be impaired in any way, and the validity of proving the popular view Does not have.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proprietary Will
  • Murder
  • deprivation
  • Inheritance
  • Testator
  • Legatee