نویسنده = ���������� ���������� ������ ������
تعداد مقالات: 2
1. امکان سنجی پذیرش ضمان تفویت منافع انسان در پرتو قاعده لا ضرر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.30513/cjd.2021.2647.1478

سید علی سجادی زاده؛ علی اصغر صائمی


2. واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی در احادیث و فقه امامیه

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-94

سید علی سجادی زاده