نویسنده = ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
تعداد مقالات: 2
1. مسئولیت مدنی و کیفری کالای فاقد اطلاعات مصرفی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران (با رویکردی به قواعد فقهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.312.1063

امام بخش طهماسبی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبداله بهمن پوری


2. اعتبارسنجی تعمیم شهادت کافر علیه مسلمان در دعاوی مدنی

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 203-228

10.30513/cjd.2021.1337

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ منصور غریب پور؛ فرخنده محمدی