نویسنده = محمدتقی فخلعی
بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیۀ تجارت

دوره 10، شماره 18، مهر 1397، صفحه 3-26

محمدعلی شیخ‌الاسلامی؛ سیدمحمدتقی قبولی؛ محمدتقی فخلعی


بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال

دوره 9، شماره 16، مهر 1396، صفحه 3-32

علی سرایلو؛ محمدتقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی


واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار در فقه امامیه

دوره 8، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 79-102

محمدتقی فخلعی؛ احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ میثم شعیب


واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعۀ تطبیقی در حقوق موضوعۀ ایران و مصر

دوره 7، شماره 12، آبان 1394، صفحه 19-46

سیدمحمدهادی قبولی دُرافشان؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


بررسی تناقض‌نمایی قاعدۀ «الشروط لا یوزّع علیها الثمن» با قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن»

دوره 7، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 23-48

سیدمهدی نریمانی زمان‌آبادی؛ محمدتقی فخلعی


تحلیل فقهی شخصیت حقوقی

دوره 6، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 3-30

محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری؛ محمدعلی قاسمی