کلیدواژه‌ها = فقه امامیه
تعداد مقالات: 3
1. مبانی فقهی ـ حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-118

احمد مرتاضی؛ مهدی صفرخانی


2. واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعۀ تطبیقی در حقوق موضوعۀ ایران و مصر

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-46

سیدمحمدهادی قبولی دُرافشان؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


3. بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعة ایران

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 79-94

سیدمحمدتقی قبولی درافشان؛ سیدمحمدهادی قبولی درافشان