اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 319
تعداد پذیرش 22
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 212
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 180

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 217
تعداد مشاهده مقاله 7483
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7190
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 168 روز
درصد پذیرش 7 %