آدرس سامانه قدیم نشریات علمی جهت مشاهده شماره های قبلی:

http://paper.razavi.ac.ir/old

لازم به ذکر است سامانه جدید نشریات علمی از تاریخ 1-7-1398 راه اندازی شده است و به مرور به روز می شود.

شماره جاری: دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-350 

2. تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران

صفحه 33-60

علیرضا فصیحی‌زاده؛ امید حفیظی؛ محمود جلالی؛ مرتضی طبیبی


6. تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف

صفحه 139-162

سیدمهدی قریشی؛ محمدحسن جوادی؛ حامد رحمانی


8. نقدی بر تئوری ماهیت معاوضی نفقۀ زوجه

صفحه 189-212

مرتضی حاجی‌پور؛ اصغر زیرک باروقی


10. تردید در مورد معامله

صفحه 241-270

علیرضا عالی‌پناه؛ عباس ماجدی


11. بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن)

صفحه 271-296

مصطفی شاهبازی؛ عباس قاسمی حامد؛ محسن جهانگیری؛ رضا حق‌پناه