کلیدواژه‌ها = تقصیر
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه قاعدۀ «تحذیر» در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-212

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ محمد دانش‌نهاد


2. بررسی فقهی و حقوقی راهکارهای تعیین ضامن در تداخل عرضی اسباب

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-116

عبدالحسین رضائی راد؛ معصومه سیاحی؛ خسرو نشان


3. عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 185-200

محمدباقر پارساپور؛ میثم اکبری دهنو