کلیدواژه‌ها = حکم وضعی
بررسی فقهی حبس داده‌ها در فضای مجازی

دوره 11، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 49-76

علی اکبر ایزدی فرد؛ عابدین مٶمنی؛ سیدمجتبی حسین‌نژاد؛ فاضل امیری سوادرودباری


ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی

دوره 11، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 297-328

10.30513/cjd.2019.20

حسین هوشمند فیروزآبادی


بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک

دوره 4، شماره 5، مرداد 1391، صفحه 79-106

سیدعلیرضا فروغی